Conserved Protein Domain Family
V1R

?
pfam03402: V1R 
Vomeronasal organ pheromone receptor family, V1R
This family represents one of two known vomeronasal organ receptor families, the V1R family.
Statistics
?
PSSM-Id: 112227
View PSSM: pfam03402
Aligned: 2 rows
Threshold Bit Score: 427.464
Threshold Setting Gi: 108861969
Created: 18-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 81917886  38 KLLGENKPKPIDLYIAFLSLTQLMLLITMGLIAVDMFMPWGRWNSTTCQSLIYLHRLLRGLALSATCLLNVLWTITLSSR 117
gi 108861969 39 KLICGQRSRLTDLPIGLLSLINLLMLLMTAFIATDTFISWRGWDDIICKSLLYLYRTFRGLSLCTSCLLSVLQAIILSPR 118
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 81917886 118 SSCLTKFKHKSPHHISGAFLFFYVLYMSFSSHVLVSIIVTPNLTSEDFMYVTQSCSLLPMSYSRESRFSTLMAIRETFLI 197
gi 108861969 119 SSCLAKFKHKPSHHISCAILSLSVLYMFISSHLLVSIIATPNLTTNDFIHVTQWCSILPMSYLMQSMFSTLLAIRDVFLI 198
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 81917886 198 SLMALSSGYMVALLWRHKKQAQHLRSTSLSSKASPEQRATRTIMLLTSLFVVLYILERVVFQSRLKFKDCSVFYFVHIIM 277
gi 108861969 199 SLMVLSTWYMVALLCRHRKQTRHLQGTSLSPKASPEQRATRSILMLMSLFVLMSVFDSIVCSSRTMYLNDPISYSYQLFM 278
            250    260
         ....*....|....*....|....*
gi 81917886 278 SHSYATVSPFVFICTEKHIIKFWES 302
gi 108861969 279 VHIYATVSPFVFIVTEKHIVNSLRS 303
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap