Conserved Protein Domain Family
DUF1653

?
pfam07866: DUF1653 
Click on image for an interactive view with Cn3D
Protein of unknown function (DUF1653)
This is a family of hypothetical bacterial proteins of unknown function.
Statistics
?
PSSM-Id: 311698
View PSSM: pfam07866
Aligned: 211 rows
Threshold Bit Score: 56.7086
Threshold Setting Gi: 505428691
Created: 26-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
3BE3_A    11 GVYRHYKGDHYLALGLARADE-----------TDE------VVVVYTRLYA-------Ra--------gLpxSTRLLRIW 58
gi 563782351 10 qIYRHYKGNLYQVVKIAYNTEadwveqnnkvdDSV------KMVIYKPVSS-------NhkyayivkdiW--WVRPYSLF 74
gi 524093860  8 GKYRHFKGKSYEVIGVAKSAD-----------NLK------DYVVYKALYE-------Defp----ygqI--WIRQKAEF 57
gi 524064428  8 EVYHHFKGHDYKVLSVARHSK-----------DLS------YFVVYENIE--------Sh--------eV--WVRPYDEF 52
gi 505428691  3 RYYRHFKGNWYVVRSIGRDTD-----------TIK------SKVAYQTLYSnteknikEg--------dE--FYRDYDEF 55
gi 524736302  8 KTYRHFKGNVYKVLFIGNDSE-----------KTDengnpvKVVIYKSNH--------Dg--------kI--WVRPYDNF 58
gi 524463991  8 KVYRHFKGNYYFVEDVAYDSE-----------TKE------RMVVYKPLYN-------Redn-----rqL--WVRPEKMF 56
gi 524597870  8 RVYRHFKGNYYFVENVGLSSE-----------THE------RVVIYKSLYD-------Rdd------snI--WVRPEKMF 55
gi 524800896  8 KVYRHFKGNYYFVENVALDSE-----------SKE------RMVVYKAIYD-------Rpd------sqI--WVRPENMF 55
gi 524268112 11 KIYRHFKGNYYFVENIAYDSE-----------TME------RMVVYKPIYE-------Rtdg-----kkI--WIRPESMF 59
             90    100
         ....*....|....*....|.
3BE3_A    59 NEtvDTGAGPQP------RFA 73
gi 563782351 75 IAnvFFDGKEQP------RFv 89
gi 524093860 58 LSevPA-GRENPfnq-kyRFE 76
gi 524064428 53 ISl--vDTKKYPsvkqkyRFE 71
gi 505428691 56 Iv--ETDKEKYPnaeqkyrfm 74
gi 524736302 59 IS--KVDKEKYPsaeqeyRFE 77
gi 524463991 57 LEeiPE--RPDNitgqkvRFE 75
gi 524597870 56 LEeiPE--RPDNitgqkhRFE 74
gi 524800896 56 LEkiPSN-RPDNitgqiyRFE 75
gi 524268112 60 LSeiSTD-RPDNitgqkyRFQ 79
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap