Conserved Protein Domain Family
KCNQ2_u3

?
pfam16642: KCNQ2_u3 
Unstructured region on Potassium channel subunit alpha KvLQT2
KCNQ2_u3 is a region of natively unstructured sequence on potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 2 proteins from higher eukaryotes. It lies between families KCNQ_channel, pfam03520, and KCNQC3-Ank_bd, pfam11956. The function is not known.
Statistics
?
PSSM-Id: 318783
View PSSM: pfam16642
Aligned: 13 rows
Threshold Bit Score: 90.6488
Threshold Setting Gi: 597785561
Created: 29-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 961986641 574 PAPPYHSPEETK-------------EEKDEDEatKv--EKKAKT-CS-------------------AVADVSRSDrslek 618
gi 556969573 563 PAPPYHSPEESR-------------EHVDKNG--Cv--TKIVRS-VS-------------------SVGQKNFAA----- 600
gi 768913493 621 PAPPYHSPDDSK-------------LEKDNKE--QmkeEKEVKT-CSaldvpysdssleqkdplvgRSGARSVGS----- 679
gi 597785561 218 PAPPYHSPEDQS-------------EKNEKEE--Ke--EKRSRSgSA-------------------RESIRNGSG----- 256
gi 688562324 655 PAPPYHSPVE----------------HMVKSG--Si--NKIIRS-NS-------------------SAGQKNFDP----- 689
gi 597779793 246 PAPPYHSPVD----------------HMEKTG--Si--TKIIRS-NS-------------------SAGQKNFDP----- 280
gi 973193231 655 PAPPYHSPVDSR-------------EHMEKNG--Ci--TKIIRS-NS-------------------SVGQKNFDA----- 692
gi 47211206  703 PAPPYHSPVDQLeksqsknlqmspgDHTEKGG--Lv--PKMVRS-SS-------------------SMGHRNYSA----- 753
gi 1043402136 457 PAPPYHSPEDSR-------------DPVDK-S--Ci--TKIIRS-SS-------------------SMGQKNFSA----- 493
gi 431894610 592 PAPPYHSPEDSR-------------EQGERGS--Ci--VKLIRS-TS-------------------SMGHKNFSA----- 629
gi 1039759212 284 PAPPYHSPEDSR-------------DHADKHG--Ci--IKIVRS-TS-------------------STGQRNYAA----- 321
gi 611978900 494 PAPPYHSPEESR-------------EHIDKNG--Ci--IKIIRS-TS-------------------SMGQKNFSA----- 531
gi 731512521 724 PAPPYHSPEDSR-------------EHLGKNG--Ci--VKVVRS-TS-------------------TMGQKNFAA----- 761
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 961986641 619 kdpllgqsvvwPv--gTP--SgSNSRPSTS-------WQHQLQhpLSQ--------PAWgssmaN---TPSPVlaaG-Dq 675
gi 556969573 601 -----------Pp--tSPvqH-SGCTPSTS-------WQRQQQ--QHR--------GNGyphycH---GSSPV---A-D- 641
gi 768913493 680 -----------P-----S--A-SQSRPSTS-------WQHQLQhpLSQ--------PAWnssvaN---TPSPVc--G-Dq 719
gi 597785561 257 -----------Sg--gAS--N-GHHHPPMS-------WRQQQQelQQRyrdmpvsvPLW-----NssrGVSPV---GtD- 304
gi 688562324 690 -----------PpstcVN--H--HCPPSTS-------WHPQTApeAGQ--------------------GSSPM---G-D- 722
gi 597779793 281 -----------PpstcVN--Q-THCHPSTS-------WHPHTLpePPQ--------RS------Q---GTSPV---G-D- 317
gi 973193231 693 -----------PpastGP--Q-NHCPPSTS-------WQQQPIseYHR--------CS------Q---GTSPV---G-D- 729
gi 47211206  754 -----------P-----------TCPPSTSlqpisshFHQQAQasSQR--------SHr-----N---SPSPV---G-D- 790
gi 1043402136 494 -----------PpaqlTP--T-THCPPSTS-------WQQQq--pYHR--------HS------H---GSSPV---G-D- 528
gi 431894610 630 -----------Pp--aAP--A-AQCPPSTS-------WQQQs---HGR--------PG------H---GASPV---G-D- 661
gi 1039759212 322 -----------Pp--aIP--P-AQCPPSTS-------WQQS----HQR----------------H---GTSPV---G-D- 350
gi 611978900 532 -----------PpapaMP--S-NTCPPSTS-------WQHQa---YQR--------QS------H---GSSPV---G-D- 565
gi 731512521 762 -----------Pp--aAP--P-TPCPPSTS-------WQPQGCprQGP--------------------SSSPV---G-D- 793
             170    180
         ....*....|....*....|....*
gi 961986641 676 SPTVFRLPPP--PAptHDRSSSGAC 698
gi 556969573 642 NDSFVRIPPP--PS--HERPFSAYN 662
gi 768913493 720 SPNLFRLPPPpaPA--HDrssgsss 742
gi 597785561 305 DASLYRIPPP--PV--HDSgdsgrq 325
gi 688562324 723 P-SLVRIPPP--PA--NERSSGGHS 742
gi 597779793 318 P-SLVRIPPP--PA--HERSSGGHN 337
gi 973193231 730 PSSLVRIPPP--PS--HDRSSAGHN 750
gi 47211206  791 -GQLVRLPPP--PA--GERHagnrs 810
gi 1043402136 529 PGSLVRIPPP--PS--HERSLSAYG 549
gi 431894610 662 HGPLVRIPPP--PA--HERSLSAYG 682
gi 1039759212 351 HGSLVRIPPP--PA--HERSLSAYG 371
gi 611978900 566 NGSLVRIPPP--PS--HERSLSAYS 586
gi 731512521 794 PGALVRIPPP--PS--HERSLSAYS 814
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap