Conserved Protein Domain Family
Mad3_BUB1_I_2

?
pfam17014: Mad3_BUB1_I_2 
Putative Mad3/BUB1 like region 1 protein
This family of microsporidial sequences may be related to the Mad3_BUB1_I family pfam08311.
Statistics
?
PSSM-Id: 319077
View PSSM: pfam17014
Aligned: 10 rows
Threshold Bit Score: 166.369
Threshold Setting Gi: 402470149
Created: 29-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74621982  16 LLRYIDIPYFRNNPSYISLWQRY-YYKTKD----PGVLFLMRHKKISRYYHWIYVEFSRFFMKSGHCGMSKAALGMGMAC 90
gi 667639347 15 LLAYIDIPYFRNNPTYIERWRTY-YQRYKD----PQILLLMYHKQISTFYHWIYLELSQHFLKKSQPQIAHFILHEALKN 89
gi 667631737 33 LERHINTPFFRNNALLIQKLDEL-YRSTGD----ENVLFLMHAKNISQFHYSYYKNFADYFVKVHNHGAADYILRKGIRM 107
gi 484852339  8 LLSKLDIPFFNNNLEYINLWITY-YQTTKD----IGILFLMKYKKISNDYYWLYLELANFYKKKGKEGLSVYILQKGIEN 82
gi 667633285 13 IKRHINEPICRNDPAFLQLFYTY-YKKEED----INVIFLMYLKSIGKYHYFVYACLARYFLRIGERDKAYFVLQEGIMN 87
gi 378755305 19 ILCYLNTPYFRNNTWYLALWKRL-FELKHS----AEILFLMRMKDIGLLNAWVYLQLHAHFLEKGCLSCAHAILVEGIKA 93
gi 440493559 61 IKRYINEPLYRNEPSFLHLFHVF-YKQDDD----INVIFLMYLKSIGKYHYFVYACLARHFLRINEPGKALFVLQEGILN 135
gi 300708382 38 LLEKIDIKYFRNNPDYITKWQQYfYNHDCD----VKILFLMKYKKISADYHWLYLELSKFFALKGKTDISVFILEDAINN 113
gi 402470149 13 VVTNIDNPHMCQQQFHIDKWVEI-YNYTRSdtekLKLLQLMFYKNIGDFYQFKYIEMSRYFQRKGFSEASLYLLGKAVSK 91
gi 672237328 19 ILCYLNIPYFRNNTWYLALWKRL-FELKHS----AEILFLMRMKDIGLLNAWVYLQLHAHFLEKGCLSCAHAILVEGIKA 93
             90    100    110    120    130    140
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74621982  91 GAYDRKILEDELKGILSS------A-VPCTEHEANALMNPKGFVALGRVWNSyREILFYN 143
gi 667639347 90 NVYDATRIKEAIEKIPPF------E-KKYSKGDMLGLLNTRNIQALGKTWNC-SNETFFY 141
gi 667631737 108 DCYRKQILADMLKGLPAT------C--SVAGENIKKVFRRKSIILFGREWVN-RDQNYVF 158
gi 484852339 83 KVYKNEILIEVLKNYEGI------E--PVTENYAHKYLYPKGFKALGKIWNEfINVNYCK 134
gi 667633285 88 DCVG----KEELTSIKNM------V-GYLNTN---TDILPESVYVFGREWIE-IAVNYVT 132
gi 378755305 94 QAYPIESLEEKV---------------NYTIPKEHSLEVPARIRLFGKEWVCvVEYAHLA 138
gi 440493559 136 DCIG----KDRLMNIKCM------IdSHDIDHDAHDDVLPASVRVFGREWIQ-IAVNYAA 184
gi 300708382 114 GVYDDCILKKELELYCEI------S--PAKYKEAYRYLNPTGFLALGKIWNE-IRIEYFY 164
gi 402470149 92 KVHNLSCIKNELSSAKKLmttkmpE-KRLSDQEIYKMIHPKKLYLWGKEWVE-KPNRYFY 149
gi 672237328 94 QAYPIESLEEKV---------------NYTIPKEHPLEVPARIRLFGKEWVCvVEYAHLA 138
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap