Conserved Protein Domain Family
Beta_lactamase3

?
pfam17030: Beta_lactamase3 
Putative beta-lactamase-like family
This is a family derived from microsporidia-specific proteins. There is homology to the beta-lactamase domain.
Statistics
?
PSSM-Id: 319093
View PSSM: pfam17030
Aligned: 6 rows
Threshold Bit Score: 245.821
Threshold Setting Gi: 169806598
Created: 29-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74622092  1 MALVKQIVSRAK------S---CYVLQTNEQTFLLDYPSSIYGVSFSLPSFTKRpK-PLKLALPK-FADDIDHILVTRSD 69
gi 378755924  1 MKAKRLSIFHNG------DsqdGYLMETQNTSLLFDPPSVILDKNIEIGSILDR-K-YIEIEVIKeYPPNIAGIFITNSN 72
gi 667633605  1 MSAVKFTKCKEK------S---FLSMDIHRDRIQFDYPAEIYGKNHRIGD---------KPILVKvKAVNAKKIFVSSND 62
gi 484854275  1 MVLLEKKIIKSHdnlktcS---YLYLKNEYEILLFECPSIMYGSNFRPSTFESPqK-KLKFKIPR--LENVDRIFVSSSE 74
gi 169806598  1 MAQFKQCILNEL------T---YYILETKNFNAFLDFKATLYGQNRQFPTFKYQ-KkTTKFIINKvRSTNIDTLFVTTPN 70
gi 672236661  1 MKAKRLSIFHNGds---qD---GYLMETQNTSLLFDPPSVILDKNIEIGSILDR-K-YIEIEVIKeYPPNIAGIFITNSN 72
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74622092  70 SLGVLFLERDIPVYITEPVFEQILIKYESLLKLSVYYEDEED-----------SGTPIE--DADVERFKKNVRLVRFNER 136
gi 378755924 73 ALSVFFIESNVTIYLTDYIYLQMKERLKYYRSLGPVSQCTSVpq--------aHTKIVS--VAEYKDISKRIKIIRNNQI 142
gi 667633605 63 ALGIFFLKKDVPIYVTKPVYEQLVLRLKDLQGYLVHYDEEGEk---------aDLYDVN--EVDIARTERNVIFVTYNEI 131
gi 484854275 75 SLGILFLKQDIDIYITLPVYEQILSNYYSLLKLQLTYENEEFtdekctdekciDVKCID--EIDLDRLKRNIRFTTYNEL 152
gi 169806598 71 -IGIFFSPVKY-IYITKPIYLTLLMLYEEYNSMQYYYEEHHIl---------sNQKIVElaDIDIEKFKQKLIFINYHQL 139
gi 672236661 73 ALSVFFIESNVTIYLTDYIYLQMKERLKYYRSLGPVSQCTSApq--------aHTKIVS--VAEYKDISKRIKIIRNNQI 142
            170    180    190    200    210    220    230
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*.
gi 74622092 137 WSFDDVTVVPQPAGTFIGWSNYLIEFGDKKTLYYLSSLASKPRVSLGPGSISSDYLIInTDE--CTSSHTIDEFSA 210
gi 378755924 143 INFTYLSITARAAGTSLGWVMYDIAQGREKICAYTYGIPGGSSLSHEMKPQNQPTSLF-VNQfrAANALTIQDLSK 217
gi 667633605 132 IYFDAFMVEVVSSNTFLGWCNFILHIQKKR-LAYISTFSLKGRISFKMAPTNLHMIILnQHKi-NIHELGLDDFLQ 205
gi 484854275 153 IHINDITIECKPSGMFIGWCTFLYKTSS-KIFHITNKVTNKKKYAIEYKDIKADFEVn-LNCl-KQPPNPIEKFNE 225
gi 169806598 140 LYEPGVKILVCLTGIGLGWVNYKFEFENQTSITYITSYSIENKFYLSPDKLNSQYCLLnINDhiSILDNTLSKTIK 215
gi 672236661 143 INFTYLSITARAAGTSLGWVMYDIAQGREKICAYTYGIPGGSSLSHEMKPQNQPTPLF-VNQfrAANALTIQDLSK 217
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap