Conserved Protein Domain Family
PHA01076

?
PHA01076: PHA01076 
putative encapsidation protein
Statistics
?
PSSM-Id: 107017
View PSSM: PHA01076
Aligned: 5 rows
Threshold Bit Score: 568.859
Threshold Setting Gi: 157738595
Created: 9-Dec-2010
Updated: 16-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 29565730  1 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDENPLFKSKRVTFRSARDYLAI 80
gi 31072014  46 CSDEILHYMSITSRGDGKSFNYIGALAWLSYHLNFGTMLLVRHWSLMDKMAEMVFEIIRTVGMFDIENVGIQAKADYLTI 125
gi 66395192  38 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDENPLFKSKRVTFRSARDYLAI 117
gi 29565752  1 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDENPLFKSKRVTFRSARDYLAI 80
gi 157738595  1 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDKNPLFKSKRVTFRSARDYLAI 80
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 29565730  81 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 160
gi 31072014 126 TIEGREVFIITNLNNASDLKQSSAVLRNYPVVLYDEFLTLGEDYVTNELAKLQTIIKSIDR-MGKRPYIKRPKIIYLGNP 204
gi 66395192 118 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 197
gi 29565752  81 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 160
gi 157738595 81 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 160
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 29565730 161 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNEKRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 240
gi 31072014 205 VNFDSPILPALNIFYALQNQEINTIQQHGKTILELRRNDEVNEEKTTGYFEDSVDSDITGEFNFSNYRLADQQTYNKALT 284
gi 66395192 198 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNEKRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 277
gi 29565752 161 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNEKRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 240
gi 157738595 161 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNERRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 240
            250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 29565730 241 NGDFFYIKTDDKYIKVMYNVTTfmTNIIVVPYTK-QYEFCTKIRDIDNHVTYLRDDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 319
gi 31072014 285 NGTLYKIRLEDKLSYVILESDN--EYILSIEESKlDENYCIHLKDETATCEYLKPSFYKDSFIKR--FQKGHFNFKDSFS 360
gi 66395192 278 NGDFFYIKTDDKYIKVMYNVTTfmTNIIVVPYTK-QYEFCTKIRDIDNHVTYLRDDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 356
gi 29565752 241 NGDFFYIKTDDKYIKVMYNVTTfmTNIIVVPYTK-QYEFCTKIRDIDNHVTYLRDDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 319
gi 157738595 241 NGDFFYIKTDDKYIKIMYNVDTfnANIIVIPYTK-QYEFCTKIKDIDDNVIYLREDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 319
            330    340    350    360    370
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....
gi 29565730 320 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNMSEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 378
gi 31072014 361 RTFIEGNEDLQRLNFFKL-----------NAVASTDHEDAYANIVRESWISRLAKIYEQ 408
gi 66395192 357 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNMSEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 415
gi 29565752 320 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNMSEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 378
gi 157738595 320 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNINEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 378
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap