Conserved Protein Domain Family
PHA01351

?
PHA01351: PHA01351 
putative minor structural protein
Statistics
?
PSSM-Id: 107029
View PSSM: PHA01351
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 1695.52
Threshold Setting Gi: 159341086
Created: 9-Dec-2010
Updated: 16-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311   1 MFIILKRNILINMSFLVNLGELGTFFADEIENLENFTNWISSDFINFINAIVNDIKNIASFLGQAISDIPTFMTNIATNF 80
gi 22122257   1 MFIILKRNILINMSFLLNLGELGTFFADEIENLENFTNWISSDFINFINAIVNDIKNIASFLGQAISDIPTFMVNIATNF 80
gi 159341086  1 -----------MSGLIGDLTSLGTFFSDELGALENFVDFLATDFETFINSIASDFETFISYIATAVSDLATFAQTVYNDI 69
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  81 LTILQNFVQTAISTIQGFVSWFEQQVVGAFEFLSSIASDFINSAYSFFQNVANAFAQIISGVISDFLNFFGANMKHIANA 160
gi 22122257  81 LTILQNFVQTAISTIQGFVSWFEQQIVGAFEFLSSIASDFINSAYSFFQNVANVFAQIISGVISDFLNFFGANMKHISNA 160
gi 159341086  70 VSALQNIASAIYPVLRNIGGIIAGAIETALGDLAQFAIDATGALANAIRTITNDIGSLLGTFISDAFQALGNIPLHISPF 149
             170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  161 ISQLTQFLSPFIAPITIGKFLPVIVDKLAEILPEVEIDLAPVGLGGKIPIKFGEIIKAFAETSVDFLNEIRIELATTLKE 240
gi 22122257  161 ISQLSQFLSPFIAPITIGKFLPVIVDKLAEILPEIEIDLAPVGLGGKIPIKFGEIIKAFAETSVDFLNEIRTELATTLKE 240
gi 159341086 150 LAKASTFLASVISPYLIIRALPPAIDKLAELLPDFTISLAPVGLGARFEVKLGEIVKMFGENAADFMKDVSDEMMSTFKE 229
             250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  241 FIKEPFISDFKISAREIFNEIGLGDLPFADPPFQLIGRWVAVRSFEEVKDHLKETILLTGYPAWFTDAYLESPTNDFLPR 320
gi 22122257  241 FIKEPFISDFKISAREIFNEIGLGDLPFADPPFQLIGRWVAVRSFDEVKDHLRETILLTGYPAWFTNAYLESPVNDFVPK 320
gi 159341086 230 FIKEPFISNFKIQVREIFNDIGLGDIPFADPSFTQIAKWVGARSFNEIKDHLKETVLLTGYAQWFTDAYLQPPVNDFVPQ 309
             330    340    350    360    370    380    390    400
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  321 NPLFRPVGIRDLILGTQYGILNISDLEKYAYNNLITPKTAKLMYQNQTARLLQRTVEQGIRQFIVTPQKAYEEIIQNINL 400
gi 22122257  321 NPLFRPVGIRDLITGSQYGILNISDLEKYAYNNLITPKTAKLMYQNQTARLLQRAVEQGIRQFVITPQKAYEEIISNINL 400
gi 159341086 310 NPLFKPVAIKDVITAVEYGILPADAVGKYAENNLITQKTATLMYQNQNLKLFQRVVEQGIRAFVVEPDKAYQLMTSGVSL 389
             410    420    430    440    450    460    470    480
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  401 TGKELFLKTFTLEYEYAVQRIVRQFLRSLLSRALSNFGRPYLDFKYLDDTIAKLFKDLGYPEEVRTVFDTMITQSQLIYT 480
gi 22122257  401 TGKELFLKTFTLEYEYAVQRIVRQFLRSLLSRALSNFGKPYLDFKYLDNTIAKLFKDLGYPEEVRTVFDTMITQSQLIDT 480
gi 159341086 390 SGRDLFTKYFDIEYQFATQRFAKQVLRSLLSRALSNFGRPYIDIQYLSSTTSKIFKELNLPTAIDNLFKEMMSQSQLIQY 469
             490    500    510    520    530    540    550    560
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  481 NQLLLRQLQQIVRLGIFDQKKIKEELKANKFNEQVALQILESELQFAQLQNILKEYQFKLRNFLISPRDLEKDLKHIGFD 560
gi 22122257  481 NQLLLRQLQQIVKLGIFNEKKIKEELKANKFNEQVALQILESELQFAQLQNTLKEYQFKLKSFLISPKDVEKDLKHLGFD 560
gi 159341086 470 NQLIYGLLRSEASMGIFDQQKVNELLQSHNFNVAETEYLLAHYANIAVMKEQLSVLKAKANNFFISDQDLGKELTSLGFT 549
             570    580    590    600    610    620    630    640
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  561 SAIISALIYENQVEQLIKFQLSNIESLAKKGYLSLDEIKKQFKAIGIIKEYEDAFINFVNQELQISAFLTILKSQLRQFQ 640
gi 22122257  561 SAIISALIYENQVEQLIKFQLTNIESLAKKGYLSLDEIKKQFKAIGIIKEYEDAFINFINQELQISAFLTILKSQLRQFQ 640
gi 159341086 550 PEYIQAFAEENFTLPLRKEIANVYLSLLRKGYYDVKEAKSIFGGLGYEKSVIEQLTNVYSTEIETELAIKTIQQKAQLFL 629
             650    660    670    680    690    700    710    720
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  641 IDPKIAEVELKKLNINEYLLNQIIQEEYNINIAKLQLSVLETIAKTLYYDQQQ--------------------------- 693
gi 22122257  641 IDPKVAEAELKKLNINEYLSNQIIQEEYNINIAKLHLSVLETIAKTLYYDQQQ--------------------------- 693
gi 159341086 630 LSQQEIITELKKLQVSDALANEITVEYFAIPLLKQQISVYESLIKKGYLNTDDakkvftslgyrqsvvdqliplyateit 709
             730    740    750    760    770    780    790    800
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  694 ---------------------LSGELGKIVKDKTALDLYIQKFYYEYIYPKIINYHLQLARHGILS-------------D 739
gi 22122257  694 ---------------------LSGELEKIIKDKTALELYIKKFYYEYIYPKIVNYHVQLARHGILS-------------D 739
gi 159341086 710 adatiakyksllqhfavnvktAEQELKQLHISSSLIEQILTEYYQVPLIEKLSAIYLSMLEKGYITidvlkkvlgpqniD 789
             810    820    830    840    850    860    870    880
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  740 ISKLPKEVVDYELKPAILTYQTTLEIEYIKESLKDLEIKPDNAINELEKLGMQKDIAQLIVNTYIPTFYSIHTIIQNIIE 819
gi 22122257  740 ISKLPKEVIDYEIKPALLTYQTTLEIEYIKESLKDLEIKPTDAINELEKLGMQKDIAQLIVNTYIPTFYNVHTIIQNIIE 819
gi 159341086 790 VSAITEIANAYNYEITVAN-----EIKYVQSLLRNLLIDEKTAEQELKKLNVSDSLVKAIVAESTPVVVSPKTVAQTLIE 864
             890    900    910    920    930    940    950    960
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  820 GQLYKIGKVPINLGNAESELRKLGIPDSQIKVLLEQYASTFGLEIWRRHLPSLSIIENAIKYNYLDQKLIEYSFIPSELL 899
gi 22122257  820 GQLYKVGKVPINLGNAESELRKLGIPDSQIKILLDQYSTTFGLDIWRKHLPSISIIENAIKYNYLDQKLIEYSFIPSELL 899
gi 159341086 865 GAIYHIQKVPVSVSHVIGELKKLNIPDSQVNALIDEIESQIALDIWKKYLPTLSDIESALTYGYPTEKLVQLSLIPAELL 944
             970    980    990   1000   1010   1020   1030   1040
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  900 NLYTSYYQHLLVAQEVQSFKSEYITALIYNYQNLQLESLLKQYGINEALLNVMKLFAQVRKVVTGLQELYLTPSKALSIS 979
gi 22122257  900 NLYINYYQHLLVGQEVQSFKSEYITALIYNYQNLQLENLLKQYGINEALLSVIKLFAQVRKIVLGLQELYLTPTKALSIS 979
gi 159341086 945 NIHVNLTQHEMVGKEVQSLKSAYVKLLTYGIANAQLESLMRQYGVNDQLLSVLRLQAQLEKILTTYQELYLTPSKAISLS 1024
            1050   1060   1070   1080   1090   1100   1110   1120
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 22122311  980 EYVSNPQQLLQKVFSEFQIPQELQNTYFEYARNRRVSRYVNEIITTINLLFEKQKIDLNTAQSYLQQLKKYGLTDEEIQL 1059
gi 22122257  980 EYVSNPQQLLQKVFTEFQIPQELQNTYFEYARNRRVSRYVNEIITTINLLFEKHKIDLGTAQSYLQQLKKYGLTDEEIQL 1059
gi 159341086 1025 EYLSNPTQTLQKVFADYQVPSDLQQIYMEYTRNRRLRTYISQIVETISLLFERHKITLDQAVQYLQQFKQYGLTDEEIQL 1104
            1130
         ....*....|.
gi 22122311 1060 ITLNWQLRSAY 1070
gi 22122257 1060 IILNWQLRSAY 1070
gi 159341086 1105 IKLNWQLREMY 1115
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap