Conserved Protein Domain Family
PHA01816

?
PHA01816: PHA01816 
hypothetical protein
Statistics
?
PSSM-Id: 107086
View PSSM: PHA01816
Aligned: 4 rows
Threshold Bit Score: 230.715
Threshold Setting Gi: 157738594
Created: 9-Dec-2010
Updated: 16-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66395198  1 MVRHTSEMDRWKKEREARKEQEKDLFLNDFSNVNFKFDDKDLQEAYIDTWKHFAHLPYFPKERNVSYVNAVSLVRGSRHK 80
gi 29565751  1 MVRHTSEMDRWKKEREARKEQEKDLFLNDFSNVNFKFDDKDLQEAYIDTWKHFAHLPYFPKERNVSYVNAVSLVRGSRHK 80
gi 157738594  1 -------MDRWKKEREARKEREEKKYKNDFSGINFKFDDKDLQEAYIDAWKHFSHLPHLPKEKNVSHANAVSLVRGKRHK 73
gi 29565729  1 MVRHTSEMDRWKKEREARKEQEKDLFLNDFSNVNFKFDDKDLQEAYIDTWKHFAHLPYFPKERNVSYVNAVSLVRGSRHK 80
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66395198  81 KLNYIHEIYNRNDDSNNKNAKKHKYALYNLQAKNNNSSMYKYIKEIDTLYKEIGKSDRPVTNIDDEDVRYNFLYYATFDE 160
gi 29565751  81 KLNYILEIYNRNDDSNNKNAKKHKYALYNLQAKNNNSSMYKYIKEIDTLYKEIGKSDRPVTNIDDEDVRYNFLYYATFDE 160
gi 157738594 74 KLNHILEIYNRNDN-NNKNAKMHKYALYNLHAEKNKSSLTKYIKEIDNLFFEIGKSDRPKTTIDDINVRYNFLYYATFEE 152
gi 29565729  81 KLNYILEIYNRNDDSNNKNAKKHKYALYNLQAKNNNSSMYKYIKEIDTLYKEIGKSDRPVTNIDDEDVRYNFLYYATFDE 160
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap