Conserved Protein Domain Family
PTZ00229

?
PTZ00229: PTZ00229 
variable surface protein Vir30; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 140256
View PSSM: PTZ00229
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 468.251
Threshold Setting Gi: 156092580
Created: 9-Dec-2010
Updated: 22-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 156092555 20 LFFHLIKFNKAKCrydffdNISNYMKDGKSIEDTVRSVDASKYCDSFSSATASqlGDKENAKYICEIFTKLCNHFPNCKK 99
gi 156092580  1 MIFHIHIMIKAKW------TAINYIESSNKLESNTTELDAQDNCTTFSNAYTS--SNFDTGKKVCELFIKLYNSLSNVEN 72
gi 156092559  1 -------MNIAQWiykffkDIDKYIAKAKDVESIDISDGLPSACTSFSRNWESklKINGTAENICVKCIKLYDSLDYINK 73
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 156092555 100 -QEQNTSykQNCGLLNYWLNMKLNDDKINGKTCVLEIENTIQSQCSDIFEFNFDSlNFLYDIKKEELHKMNILYSLYQNY 178
gi 156092580 73 gNKPDDT--KDWHFLNYWLNINISKRKLNKSTCATKFSDGLSHHCTYTFSYEFPP-EFIYNIREEELIKMNLLYSLYENY 149
gi 156092559 74 tLPTDTNykKDCEFLNVWLNLKLYNNVINETDCVSMFYDELEAHCAGDCLGSLSDfQ-MYNIKNDDLDKMKILYNLHYKR 152
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 156092555 179 SKLKNIIENKSGPEKTSLLPHSTACCADYNKAKYICSDDNNKitFCKKLVTFESKYDELYNTFKGKKSEFSDDLIKLSEC 258
gi 156092580 150 KKLDNILNGQKPVNAGSLLGPSAKCCSDYAEANYLCNDKNNE--FCTQLKKFKEKYDGLYNTEIEGKPEYTNNFIKLSQC 227
gi 156092559 153 SEIRDLIDTASNKDAKLLLEPSTLCFNEYRIAASKCNNKDSK--FCKLLENFKNEYEKLYPVVETKSPEFLKNFKRLSGD 230
            250    260    270    280    290    300    310
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....
gi 156092555 259 TDNKiITTAVTGTVVGLIPLFGVLYKFTPMGQLLKSKIGILNNDISNNDEEYTKISLMEQESDHISSRQGTYNIKYQTL 337
gi 156092580 228 DNNT-MSKALIGTTVGLVPLLVGLYKFTPLRQLMNFKKGKLAEQYRNNDDEMRDIMLMDQGSEHISSQQGRYNIKYHSV 305
gi 156092559 231 ENNKiISTAVTGSIVGLIPLVGILYKYTPMGQLLKPNKGKVMDGQIYNGKDMRNISLMDQENEPSTFQQGTYNIKYQSA 309
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap