Conserved Protein Domain Family
ISP4_OPT

?
TIGR00727: ISP4_OPT 
small oligopeptide transporter, OPT family
This model represents a family of transporters of small oligopeptides, demonstrated experimentally in three different species of yeast. A set of related proteins from the plant Arabidopsis thaliana forms an outgroup to the yeast set by neighbor joining analysis but is remarkably well conserved and is predicted here to have equivalent function. [Transport and binding proteins, Amino acids, peptides and amines]
Statistics
?
PSSM-Id: 129810
View PSSM: TIGR00727
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 1032.13
Threshold Setting Gi: 786296
Created: 7-Oct-2014
Updated: 23-Jan-2015
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
            10    20    30    40    50    60    70    80
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543  67 EEDSPYPEVRAAVPPTDDPSMPCNTIRMWTIGLIYSTVGAAVNMFFSLRNPTVTLSVLISELLAYPALQIWDLIFPDreF 146
gi 2367386 67 EDDSPYPEVRAAVPSTDDPTLPQNTIRAWVIGLILTTVGCGMNMLFSFHSPSFAITTFVTSILAWPIGNFWAWIVPD--W 144
gi 786296 141 KFHSPYQEVRAVVDPEDDPTIPVETFRAYFLAIIWSVIGSGFNEFFSHRVVSISLNTPIIQMFLYICGKAWAKTIPCwtI 220
            90    100    110    120    130    140    150    160
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 147 RIGRLKFNf-kPGPFNVKEHALIVVMSSVSFGN--AYSTDIILAQRVHYKQRFGFGYEICLTLATQLIGYGLAGLSRRLL 223
gi 2367386 145 KIFGASLN---PGPFNVKEHTIITIMANVSFGTgaAYATDILLAQNMFYKSNFGWGYNLLLIWSTQCIGFAFGGVMRRFV 221
gi 786296 221 TIRGRKYGiniDKPWTQKEQMFSTLLYAICQGA--FYTHYNILTQKLFYHSAFSFGYQFLLSLSVQFIGFGFAGILRKFV 298
           170    180    190    200    210    220    230    240
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 224 VRPASMLWPVNLVQCTLIKTLHRKdlRNAVANGWRISPFRFFLYVFIASFIWNWFPSYIFQALSLFAWVTWIRPNSPTVN 303
gi 2367386 222 VDSPGAIWPSNLVTATFLTNMHIN--ENHTANGWKISRLAFFVIVFVASFVWYWFPGYIFQALSYFSWITWIKPNNVIIN 299
gi 786296 299 VYPARALWPTVMPTIAINKALLGK--EKHESG---MSRYKFFFLTFFIMFIYNWFPTYIINILNTFNWMTWIKPSNINLA 373
           250    260    270    280    290    300    310    320
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 304 QIFGESTGISILP--MTFDWNQISAYILSPLMAPADALMNILLGVILFFWIVTPALNFTNTWYGDYLPISSSGIIDHFGN 381
gi 2367386 300 QVFGSSSGLGMIPnnIALDWNQIAGYIGSPLIPPASVIATIFGSIVLIFWIVVPAIHYSNTWYSQYLPISSTGSFDRFQQ 379
gi 786296 374 NITGGVTGLGINPi-SSFDWNVIS--FNSPLVYPFWSYLTQYLGCILAALIVI-AVYYSNYMSCQYLPIFTNSLYTNTGH 449
           330    340    350    360    370    380    390    400
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 382 SYNVTRILT-KDATFDLDAYQNYSPIFMSTTYALAFGLSFASITSVIFHVILYHGKEIYDRLRD---------------- 444
gi 2367386 380 TYNVSKIIDhKTLSFNEAEYKKYSPLFLSTTFAISYGLSFASILATITHTICFHGRDLIASLKA---------------- 443
gi 786296 450 SFKVTEVLD-SDNKLDVKKYQSYSPPYYSAGNLVSYGAFICAYPLMITWSFIVHSKLLFNAFKDwalnlwamrklkswvt 528
           410    420    430    440    450    460    470    480
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 445 ---------PPAPDIHEKLMKAYDEVPFYWYLSVFLAFFGMMMGTIYGWKTETPWWVIIVGVIFSAVWFIPIGIVQAITN 515
gi 2367386 444 ---------KEKPDVHNRLMKAYKPVPEWWYLVVFLVFFGMSIATVRAWPTEMPVWGLVFALIIAIIFLLPVAIIYAKTN 514
gi 786296 529 mfksdyralDDYDDPHSNAMKNYKEVPDWWYFAILIGSLVVGIAVVEHYPTNTPVWGLFVCLGFNFVFLIPTTILQATTG 608
           490    500    510    520    530    540    550    560
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 516 IQLGLNVFTEFIVGYMYPGRPLAMMIFKTVGYITMTQGLAFAADLKFGHYMKLPPRIMFYTQMIATIWSCFVQIGVLDWA 595
gi 2367386 515 IAVGLNVVTEFIVGYVLGGRPLCMMLFKTFGYITNNQAVTFVQDMKLGHYMKIDPRTLFWAQFAATIWGSLVQIAVLEWA 594
gi 786296 609 YSFGLNLLIEMVMGYALPGNPIAIMILKAFGYNIDGQADNYVSNLKIAHYCKIPPMALFRGQCVIVFIQIFVNLGVLNWQ 688
           570    580    590    600    610    620    630    640
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 218543 596 LGNIDNVCQADQPDNYTCPNATVFFNSSVIWGVIGPKRMFSGKNTYTGLQYFWLAGVLGTILFWALWKKWPQKWWGQLNG 675
gi 2367386 595 YGAIDNLCAADQKNHYTCPNGKVFFNASIIWGVIGPQRQFSHGQIYYGLLFFFIIGAVTPVINWLILKKWPNSPVKYLHW 674
gi 786296 689 ISNIKDFCTPHQNAKFTCPDAVTYYNASVVWGAIGPKRIFN--YIYPIFKWCWLIGACIGIFFG-VWKRWGKFYPRYFD- 764
           650    660    670    680    690    700    710
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*.
gi 218543 676 PLIFGGTGYIPPATPVNYLAWSG---IGLFFNYYLKKIFADWWQKYNFTLSA-LDTGTQLSVIILFFCLQLPMVNF 747
gi 2367386 675 PVFFSGTGYIPPATPYNYTSYCA---VGLFFGWWIKKKWFHWWSKYNYSLSAgLDIGLAWCSLIIFLCLSLTNTDF 747
gi 786296 765 PMLFVG-GMLNMSPPYNLMYYTSgmiVSYISQYYMKRHHLNLWEKYNYVLSAgFSTGLVLSAIIIFFAVQYKDTAF 839
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap