Conserved Protein Domain Family
PYST-B

?
TIGR01597: PYST-B 
Plasmodium yoelii subtelomeric family PYST-B
This model represents a paralogous family of Plasmodium yoelii genes preferentially located in the subtelomeric regions of the chromosomes. There are no obvious homologs to these genes in any other organism.
Statistics
?
PSSM-Id: 130658
View PSSM: TIGR01597
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 301.429
Threshold Setting Gi: 83317865
Created: 8-Oct-2014
Updated: 11-Oct-2014
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
            10    20    30    40    50    60    70    80
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 82595719  1 MRVSILRFVFFSIIICFFEYAQNELYLVNERSIFLERNIIKFRSNRILADVDNQFDLNDFYESTLSLANQFNEYNADDKE 80
gi 83032932  1 MRFNILKYVFFSIIICSFEYAKNELYLVNERTICFERNIKIFRNNRTLADADNQFDLNEFYQSTLSLASQFNDCNDGNKE 80
gi 83317865  1 MRVSILKFVLFSIFICYFEYVKNELYLVNERNIYHERNITNFRNNRILADADNQFDLNEFYQSTLSLANQFNDDNDDDEE 80
            90    100    110    120    130    140    150    160
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 82595719 81 MTFLRNAIDSHIKKHKESNTLPDLNNVDKKTKKTILKLQRELEEIKKELANKSNSELEIQSIHDKRIIKKDENNSVS--- 157
gi 83032932 81 IAHLRNIIDSYIKKHKERSTILNLKNVDSKAKKLINKFRKELEELTKELDNEMNDELTIQPTHDKIIIKKDENSSVS--- 157
gi 83317865 81 IKYLQNIIDSHVKKHKENNTLPDLNSLDKKTKKLIDELQKEIEETKKELDNIRNNKLAIEPIQ---------NNPVSeee 151
            170    180    190    200    210    220    230    240
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 82595719 158 -GNEDFNQLENEVNSLEEEFKQF---------DLSGVDN--YKYKRKEDKLYKGLKLRLILMFFFSFATMVsGCVNLPLA 225
gi 83032932 158 -EHEELKQLENYKNSSVSEHEEFkqlendennEIASSSNnkLKIRRKLKKEVIKCIVTCLTFIVIVCSILI-GPVYLLAL 235
gi 83317865 152 eEEEDFKQLKNERNIVGNEHYEV---------DPKIEDE--SKTKRELTKLTKKLMVRGVVLTLLVLSLLVpGLIYFVFV 220
            250    260    270
        ....*....|....*....|....*....|...
gi 82595719 226 IISLAISFESFIKSfqyIKLLYlhfFMFYRIMK 258
gi 83032932 236 FIPSLISIYWSFWR---VDKYR---TKLKNISK 262
gi 83317865 221 IMNVILSIGILIECckyVKLCFkeyksykkkkk 253
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap