Conserved Protein Domain Family
intg_mem_TP0381

?
TIGR02206: intg_mem_TP0381 
conserved hypothetical integral membrane protein TIGR02206
This model represents a family of hydrophobic proteins with seven predicted transmembrane alpha helices. Members are found in Bacillus subtilis (ywaF), TP0381 from Treponema pallidum (TP0381), Streptococcus pyogenes, Rhodococcus erythropolis, etc.
Statistics
?
PSSM-Id: 131261
View PSSM: TIGR02206
Aligned: 9 rows
Threshold Bit Score: 164.017
Threshold Setting Gi: 19748576
Created: 8-Oct-2014
Updated: 23-Jan-2015
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
            10    20    30    40    50    60    70    80
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 141438  12 DPFHLFSTEHVVTLAIISLLAILLFLFQDEVKQPRASRFLRslfVFLLLGSQIGYQIWMVATDRWSVRTSLPLQLSDLSV 91
gi 30254391 11 KPFIPYSRQHAIILFIMLVGIVFLYQYQDVLRQNEWNITVRyaiAILFIGSEIGLHMWEWKAGIFELATSLPFELCTISL 90
gi 19714575  3 DKFVLFSNQHFITMGIGFFSCILLVFLGFFTEKKVAFAKII---AIIVLGVKIAELSFRYYYYGETVAQLLPLHLCPIVI 79
gi 37912863  2 SPFNLLSPSHIIVCIMCFVAIVYIPKYFKNSTDTAKLLLSY---SIIFLMLINQGMDFYREGYLDEWKLGLPLHLCDFAS 78
gi 18144488 19 YTFPLFSSLHFKIILCVVITIFIAIIFKEKIKKWKYRRAFEittALILISTQIFLAIWYSRFPNFYLKESLPLYPCRIAI 98
gi 14285873 10 GLFVRFGALHFAIASVAVLLSALFVLLPFALPRLLAHKNLAr-aGVAILFLRLGLMLCGTLLDGRSWRNELPFHLCPAAL 88
gi 19748576  6 IDPIGLPHTSLIFYLSSLLIALLLVFLTFQAYRLKSYRYFF---LFLQLSQVIGLYTWYVLRG-FPLDEALPLYHCRIAM 81
gi 33668983 21 PEFSAYGLSHWAVIALFVVGSVFLIFAGRRQTEVQARHLSR---VLGGILAVIYGSAVLYSLSSPTLGGSVPLQLTDLAT 97
gi 41325309  8 GAMPQYGFEHISMLITAVVLAILVVPIARRFNFAPAFGWVL------LI-ATLLSNLWNFMPGYYTLDQSWPFHFSDALR 80
            90    100    110    120    130    140    150    160
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 141438  92 YLSAIMLVTKSR-KLFVFLFFVGIGSSIQALATPDLgMFSFPHIRYILFFISHGSVFLSCLLMAVIGTYRMGQRSLWVTV 170
gi 30254391 91 LLASIMIVTKSY-RIYEIVFFTGIIGASQAILTPNL-QYAFPHFRFIEYFIAHILLIWAPLFMTWVEGYRPTVQSIKRTM 168
gi 19714575 80 ILSIFMMFFHSE-ILFQPVYFWSIG-AFFAILMPDIr-DGMSNFASQSFFITHFFILFSTVYAFVHFRFRPTKSGFIYSF 156
gi 37912863 79 LAGALYLITKKR-EFFLFAFFFGIAGGTMSILTPDV-IYGFPHVPYIQNEIGHLLIILSVSYGIIIDNQRPYLKDCHRVL 156
gi 18144488 99 IMAAIGLIWKKNdFAKSIAYFWGTIGAIGALMIPITnSYIFPHITYYTFFIGHYFLLIASLYLILIEEFKVKSKNVKQAL 178
gi 14285873 89 ISGSLYFITRRP-IFFNLLYFWHFG-SFVAVLYPDLt-RAHTILYAYLFMLTHCLEPAMVVFSLLHLRERISKRGLQCAV 165
gi 19748576 82 LA--IFFLPDRN-KFKQLFMVLGIGGTFLALLSPDLyPFRLWHVANVSFYLGHYALLVNGLIYLLRFYDASQLRLLSVVR 158
gi 33668983 98 VSAIYALWSHRH-WPFALTYYWGLVLSTQALISPALaGPDFPGYEFLVFWAIHLFVVWAAIYLTWGRRMRPTWRSYRLAV 176
gi 41325309 81 IIAAIALINRAR-WAVSVTILWGTTINLMSLLTPDVqYLQVPWLEFLMYWFMHISVFLAAIILIFAFGEKPGLSGVVMSV 159
            170    180    190    200    210    220    230
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|.
gi 141438  171 LLVNVYGVCIFLIDRWLG--ANYMYLTKKPGGSSLLDVLGPWPWYIVS---AEAITIASFFILYWLYRIFK 236
gi 30254391 169 IFLNILIPIVSFVNYKTG--GNYMFLAHKPETASLLDMLGPHPYYIIS---LELAALIGCFILYMPFAKRE 234
gi 19714575 157 LMLVILAFIMYFINNRLG--TNYLYVNHPPVTKSLVDFMGPWPYYIFS---LAGIDIAISFFMYLPFRRNK 222
gi 37912863 157 IFASFLLAIMYLVNYLLGppANYWYLAEKPIGDNITSFMRPEPFHVID---LYALAVILVYLMYLPYYLKD 224
gi 18144488 179 IFSFIFAICAFIANYLFD--ANYAFLN-PPNGYEILNIINVESNIITTsifAYFIFVLGIFIMYLPFNMSD 246
gi 14285873 166 LGFLLLAANALFWNRRLG--ANYLFISKYP--LEILRVIRPFFVYQLL---FVSALCLLMLVLYLPFRPSQ 229
gi 19748576 159 YLATVNFLLLLVSLATKG---NYGFVMDIPVIHTRHLLLN--FVIVTS---GLTFMVKITEYFYLKFGEAQ 221
gi 33668983 177 LVTLTWAIVTFIFNRVAD--TNYGFLNAKPSTASLLDLMGPWPVYLFS---GMTIVFVIWALMTWPWERDG 242
gi 41325309 160 AVAISWGIMCLMVNAFLG--TNYGYLSTEPESASILDLLGGWPFYIVA---EVLLLCAVWALWSYLIDKLP 225
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap