Conserved Protein Domain Family
benz_CoA_bzdO

?
TIGR03191: benz_CoA_bzdO 
benzoyl-CoA reductase, bzd-type, O subunit
Members of this family are the O subunit of one of two related types of four-subunit ATP-dependent benzoyl-CoA reductase. This enzyme system catalyzes the dearomatization of benzoyl-CoA, a common intermediate in pathways for the degradation for a number of different aromatic compounds, such as phenol and toluene.
Statistics
?
PSSM-Id: 132235
View PSSM: TIGR03191
Aligned: 2 rows
Threshold Bit Score: 971.018
Threshold Setting Gi: 56478437
Created: 8-Oct-2014
Updated: 11-Oct-2014
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 499558021  8 YPTEPLKLWGKAKQLREQYYQNYARAKEKGGIRWSGSAWALDAIPAGLGEDVYSLTGEPYAAAVAHDRKFAKECMDAAEA 87
gi 499555454  5 YPTEPLKLWGKAKQLREQYYQNFARAKDNGGIRWSAAGWSFDAIPTSLGDDVYPLTGEPYSAGVSLDRKFTQRCLDAAES 84
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 499558021 88 YGFARDLCSYMRIYWGGMHLNKYAFGGEFPKPDFVFQTQICCSHSKWYQHVAKEEKVPEFYLDVGVGPYRDMTDARLDYV 167
gi 499555454 85 YGFARDMCSYMRIYWGSMHLDEYFYGGKWPTSDFIFQTQICCSHAKWYQHVSRTKKIPDFYVDVSVGAYKDLTSDSLDYV 164
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 499558021 168 ANQLHDGIEFVEKASGRKFDDELFIKAVKNEMRSTSRWADICALNKVKPAPLDEKTMYSLYVLCTLQKSSQWCADFMDEL 247
gi 499555454 165 TSQLHDSIEFVEKATGRKCDDELLIRAIKNEMRSTARWAQICELQKAVPAPLDEKTMYSLYVLAILHKSSQWCADFYDEL 244
            250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 499558021 248 YEEVKDRVARGIAAVPNESVRLMTDTQPPWSFLKIFRYLETYGAVSIGSLYTFALEGIWEDKPDGSWGGRTLPWEKGIEI 327
gi 499555454 245 YEEVKDRVARGIAAVPNERCRLMSDTQPPWPFLKIFRYLETYGAVSIGSLYTFGLEGTWEYKEDGSWGARTLPWEKGIEM 324
            330    340    350    360    370    380    390    400
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 499558021 328 NDRATAVRLYADWNLSKPQWQHFYDPRIKSEMMLRIIREWQVDGVMLHLNRGCEGLSIGIMENRLAIAKAGIPVMTFEGN 407
gi 499555454 325 NDRDTALRLYADWNLSKPLWQQFFDPSVKSEMMLNIARDWNVDGCMMHLNRGCEGLSVGIMENRQAIAKAGIPIMTYEGN 404
            410    420    430
         ....*....|....*....|....*....|
gi 499558021 408 MGDEREFDEVRTQARVDAFMEQLGMRRQAA 437
gi 499555454 405 MGDEREFDEVRTQARVDAFMEQLGLRRLAA 434
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap