1OBB,1VJT


Conserved Protein Domain Family
GH4_alpha_glucosidase_galactosidase

?
cd05297: GH4_alpha_glucosidase_galactosidase 
Click on image for an interactive view with Cn3D
Glycoside Hydrolases Family 4; Alpha-glucosidases and alpha-galactosidases.
Glucosidases cleave glycosidic bonds to release glucose from oligosaccharides. Alpha-glucosidases and alpha-galactosidases release alpha-D-glucose and alpha-D-galactose, respectively, via the hydrolysis of alpha-glycopyranoside bonds. Some bacteria simultaneously translocate and phosphorylate disaccharides via the phosphoenolpyruvate-dependent phosphotransferase system (PEP-PTS). After translocation, these phospho-disaccharides may be hydrolyzed by the GH4 glycoside hydrolases such as the alpha-glucosidases. Other organsisms (such as archaea and Thermotoga maritima) lack the PEP-PTS system, but have several enzymes normally associated with the PEP-PTS operon. Alpha-glucosidases and alpha-galactosidases are part of the NAD(P)-binding Rossmann fold superfamily, which includes a wide variety of protein families including the NAD(P)-binding domains of alcohol dehydrogenases, tyrosine-dependent oxidoreductases, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases, formate/glycerate dehydrogenases, siroheme synthases, 6-phosphogluconate dehydrogenases, aminoacid dehydrogenases, repressor rex, and NAD-binding potassium channel domains, among others.
Statistics
?
PSSM-Id: 133433
View PSSM: cd05297
Aligned: 46 rows
Threshold Bit Score: 488.613
Threshold Setting Gi: 3915760
Created: 20-Dec-2005
Updated: 17-Jan-2013
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
Conserved site includes 15 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1:NAD binding site [chemical binding site]
Evidence:

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1        ##              ##  #                   
1OBB_B     4 VKIGIIGAGSAvFSLRLVSDLCKTp--GLSGSTVTLMDIDEERLDAILTIAKKYVEEVGadlKFEKTMNLDDVIIDADFV 81
1VJT_A    13 XKISIIGAGSVrFALQLVGDIAQTeelSREDTHIYXXDVHERRLNASYILARKYVEELNspvKIVKTSSLDEAIDGADFI 92
gi 150020659  2 FKVAIVGAGSAvFSLRIISDFTKIt--EFKDVEIYLMDIDETRLNSTFILANKLNEEMGsklKFKTTTNLEEAIDGAMFV 79
gi 15643200  2 PTIVFVGAGSVrYTIKLVGDLAKTp--DLYGSRLVLMDIDEERLKATYILVTKYLRELNaeyTVEQTTSLEEALEGADFV 79
gi 160902319  3 VKISFIGAGSVrYTVKLVGDLAKTk--ELNGSLISFMDIDEERLNAVDNLAKRYTEEIGgnlKFEKTTNREKSLKDADFV 80
gi 206901100  1 MKIAIVGAGSIrFSLQIIGDIAKTp--ELSGSLISMIDVHEERLNASYILAKKYVEEIGadlRFEKTKRLEEGIEGADFI 78
gi 206901539  2 VKISIIGAGSVsFSMKLIQDLNYYk--DLSGSTVVFMDINEERLDLVYTLADKYMKETGanlKLEKTTDRKKAIDGADFV 79
gi 126465608  7 IKISIIGAGSAvWSIPVLIDIMLKk--SLANADVYLMDIDLDRLKLVYGFAKRYAEEIHstvKFHMTTDRVEAIRDADFV 84
gi 154250031  4 LKIAIIGAGSAvFSMKIVSDLCKVq--KLKGSHVVLMDIDERRLHNVYVLTKELSRVFDanlDIETTTDMQKAIEGADFV 81
gi 159041403  7 FKIALIGAGSAaWAIGLIKDLALIp--SLSGSTVVLMDIDEDRLALVSRFAKRYVSEVKgnlNIVTTTDRREAIRDADFV 84
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1     ###     ##              #      #          # 
1OBB_B    82 INTAMVG-------GHTYLEKVRQIGEKYGYYrgidaQEFNMVSDYYTFSNYNQLk-YFVDIARKIEKLSP-KAWYLQAA 152
1VJT_A    93 INTAYPYdpryhdsGSQRWDEVTKVGEKHGYYrgidsQELNXVSTYTYVLSSYPDxkLALEIAEKXKKXAP-KAYLXQTA 171
gi 150020659 80 INTAMAG-------GHDYLEKVRKIGEKWGYYrgidtQEFNMVSDYYTISNFNQLd-LFLKVARLVEEKGEkGAWLLQAA 151
gi 15643200  80 INTALYRapg-hedGYVHYEIMREVGERHGYYrgidsQELNMVSDYYTLSNYNHLk-MSLDIAKAVEKIAP-NAWILQTA 156
gi 160902319 81 INTALYRapg-hedGYVSYEIMRDVAEKYGYYrgidsQEFNMVSDYYTFTNYNHLk-LSLDIAKSIEKICP-NAWLIQTA 157
gi 206901100 79 INTALPFpeg-hedGFIKYDIVTQIGEKHGYYrgidsQELNMVSTYTYVLISYYDlkLAIDIAKAMKKYAP-SSWLLQTA 156
gi 206901539 80 INTVKVG-------GYHNMEKEREIAESLGYYr----GFGDRVSDYYGGFAAYEQlkFIRELAKDVEKFAP-DAWYMQVS 147
gi 126465608 85 INSAMAM-------GHSYYERMREISEKHGYYrginsVEWNMVSDYHTIWGYYQFk-LAMSIARNIEEYAP-DAWLLNVA 155
gi 154250031 82 INTAMAG-------GHDYLDKVRAIGEKHGYYrgidaQNYNFVSDYLNLTNWNQFs-LFLKIAKMIEKFAP-NAWYLQAA 152
gi 159041403 85 VNSTLAK-------GHGHYERMREVSEKYGYYrginsVEWNMVSDYHTIWGYYQFk-LALDIANDVVDYAP-NAWLLNVS 155
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1    #          #                              
1OBB_B    153 NPIFEGTTLVTRTVpIKAVGFXHGHYGVMEIVEKLGleeEKVDWQVAGVNHGIWLNRFRYN-GGNAYPLLDKWIEEKSkd 231
1VJT_A    172 NPVFEITQAVRRWTgANIVGFCHGVAGVYEVFEKLDldpEEVDWQVAGVNHGIWLNRFRYR-GEDAYPLLDEWIEKKLpe 250
gi 150020659 152 NPVFEGTTLILRNVsINMVGFCHGHYGIHYLAETIGlemNKVDWQVAGVNHGIWLNRFLYN-GKNAYEILDEWIKNNVye 230
gi 15643200 157 NPVFEITQLVKRLTkAKIVGFCHGYAHVFHLAKVLGvepEELDWQVAGVNHAIWMNRFRCR-GEDLYPKLDEWIEENAsr 235
gi 160902319 158 NPVFEITQLIKRLTnVKVVGFCHGVGGVHEVLKTLRleeNETDWQVAGVNHGIWLNRFLYK-GEDGYQILDKWIEEESnn 236
gi 206901100 157 NPVFEITQLLNRLTdINVVGICHGFHGVYEVFNSLRldpKEVDWQVAGVNHGIFLNRFLYR-GKNAYPLLDEWIEKESqn 235
gi 206901539 148 NPVFEGTNLALRETgLKVVGFCHGYLELFHLIRVLGldpKDVEEQVAGFNHSIFLTKFKYK-GENAYPLIDKWIEEEApk 226
gi 126465608 156 NPVFELTTLISRKTkVKMIGLCHGHMGFENVIRELKlpkDKVEAEIIGFNHVIWLTKFKVD-GEDGYKFLDKWIVTEAdk 234
gi 154250031 153 NPVFEGTTLVSTQTsIKMVGFCHGHYAVESLANLIGv--KEYDWQVGGVNHGIWLTKFTTKdGKDLYPEIDKYKGKIQhk 230
gi 159041403 156 NPVFELTTLISRETkARVIGLCDGYYAYRDLLRVLGleeGKAEVEVIGVNHDDWLTRLKYN-GEDAYHLIDEWISTKSsq 234
            250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                                            
1OBB_B    232 wkpe------npfndqLSPAAIDMYRFYGVMPIGDTVRNS-SWRYHRDLETKKKwygepwggadseigwkWYQDTLGKVT 304
1VJT_A    251 wepk------npwdtqXSPAAXDXYKFYGXLPIGDTVRNG-SWKYHYNLETKKKwfgkfggi-dneverpKFHEQLRRAR 322
gi 150020659 231 prh--------pfddqLSKVAIDMYKFYGQMPIGDTVRNS-SWKYHYNLETKKKwyg----------kfgGADSEIGWKW 291
gi 15643200 236 wepk------npwdvdFSPAAIDMYRFYGMYPIGDTVRSG-TWKYHYDLETKKRwygkfggi-dneverpKFYESLREQR 307
gi 160902319 237 wepk------dpwdthLAPAVIDMYKFYGLLPIGDTTRNS-TWKHHHSLQAKKKwygkfgai-dneverpKFYEELRQTK 308
gi 206901100 236 wepk------npwdlqMSPAVMDMYKFYGMLPIGDACRNG-TWKYNYNLETKKKwygkfggi-dneierpKFHEELRKGR 307
gi 206901539 227 lwssyeymispweytqLSPASVEMYRLYGLFPIGDTPRAVsPWWFHTDLNEKKKwyp-----------agGPDSEIGWTM 295
gi 126465608 235 ywkkwrettanpfdidLSPAAIDMYKNYGLLPIGDTVRGG-TWKYHWNLETKKKwyg----------pygGPDSEIGWAM 303
gi 154250031 231 psn--------pfddqLSPVAWDMYDFYGLFPIGDTVRNS-TWKYHRDLETKKRwyge---------pwgGADSELGWKW 292
gi 159041403 235 yfekwreeqsnpfdvhVSPVAVDMYRMYGLWPIGDTVRSG-TWKYHWDLKTKQYwyg----------plgGPDSEIGWAM 303
            330    340    350    360    370    380    390    400
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                                            
1OBB_B    305 EITKKVAKfikenpsvrlsdlgsvlgk--------dlsekqfvlevekildpeRKSGEQHIPFIDALLNDNKARFVVNIP 376
1VJT_A    323 ERLIKLAEevqqnpgxklt------------------------eehpeifpkgKLSGEQHIPFINAIANNKRVRLFLNVE 378
gi 150020659 292 YQDNLKAItetinklayfvsqnsniklldynlykdylnieifkeeieriidteKLSGEQHVPFIDSIVNNKRQRFVVNIL 371
gi 15643200 308 KRLMELAKevekdptielt------------------------kvwpevfttgSESVEQHIPFINALVNDKKARLVLNVE 363
gi 160902319 309 RMIIQVSKdpnikiten----------------------------wpeefpkeKMSGEQQVPFINALTNDVEARLFLNVL 360
gi 206901100 308 KRMIEIAKevekdksiklm------------------------eiwpelfnkdKLSGEQHIHFIKSITGKGKSRLILNIP 363
gi 206901539 296 YLYGLKMRlaqmerlardp------------------------nvsivkelpvEESMESIIPFVDAIVNNHRRRLVLNVP 351
gi 126465608 304 YVAFLKMRlyeiykaitdt------------------------srpltllfppKPSGEQVIELIDSMVTGTPRTFQVNIL 359
gi 154250031 293 YVEQLYKVveiinqfataiengltlekvkdsmnlmpwleddwknmvnelldseKLSGEQHVPFIDSVVNGTKRRFVVNMI 372
gi 159041403 304 YLTWHKIEfnelkralene-----------------------akpltdyippvRSEGEPVTMVIEAIVEDSGKVIEVNVP 360
            410    420    430    440    450    460    470    480
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                                            
1OBB_B    377 NKGIIHGIDDDVVVEVPALVDKNGIHPEKIEPPl--pDRVVKYYLRPRIMRMEMALEAFLtGDIRIIKELLYRDPrTKSD 454
1VJT_A    379 NQGTLKDFPDDVVXELPVWVDCCGIHREKVEPDl--tHRIKIFYLWPRILRXEWNLEAYIsRDRKVLEEILIRDPrTKSY 456
gi 150020659 372 NNGVIEGIDNDVAVEIPAWVDSSGIHSEEITPKl--sERVIKYYLRPRIMRMELASEAFLsGDIKLLKEILFRDPrTKSE 449
gi 15643200 364 NRGVIKGIPDDVMVEVPVVVDKEGIHPEKIEPDl--tDRIKKFYLLPRILRMEWTLEAFIsGDRRVLEEILVRDPrTRSY 441
gi 160902319 361 NDGTIKNIPNDVVVEVPVKVNKNGIFPEKIQPDl--pEKIKNYYIIPRITRMEMALEAFItGNRNILEEVLVRDPrTKNY 438
gi 206901100 364 NRGTLSGIPDDVVVEVPVWVDETGIKPEKIEPDl--tHRIKIFYLMPRILRMEWALEGFIsKDIKVLEEILVRDPrTKSY 441
gi 206901539 352 NQGAIPGIPDDVIVEIPVYVDKNGIEREKIEKIp---SRLMLYVLIPRWLRMERILQAFQeGDRISLLLMVMDDPrTKSF 428
gi 126465608 360 NNGSIPGIPDNVAVEMPAVIDDKGVHRKTFPPLp---SKIQKYVIYPRMMRMEWALEAFLeGGRDKLFEWLIYDPrTKST 436
gi 154250031 373 NKGKIKGIDDDVAVEICAWVSGENIEFEETHLP----ERVINWYIKPRVLLAKQALEAFLkKDTKLVADIIERDWrTKSS 448
gi 159041403 361 NQDAIPGIPSDVAVEMPARVDAKGVHRLSFSNLpkawGKVLKYAIMPRVIRGEWAIEAFLgGGRDTLFNWLIIDPrTKSS 440
            490
         ....*....|....
Feature 1           
1OBB_B    455 EQVEKVIEEILALP 468
1VJT_A    457 EQIVQVLDEIFNLP 470
gi 150020659 450 EQVEGVLNEIMNLP 463
gi 15643200 442 EQAVAVIDDILNLP 455
gi 160902319 439 DDIPKLWDEIFDLP 452
gi 206901100 442 EQVLAVLDEILTQP 455
gi 206901539 429 EQGKNLVETMLSQP 442
gi 126465608 437 RQVEETIDDLLKMP 450
gi 154250031 449 EQVKKLIDELYPFV 462
gi 159041403 441 DQVNQVIDAILKIP 454

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap