4JD1,4NB1


Conserved Protein Domain Family
FosB

?
cd08363: FosB 
Click on image for an interactive view with Cn3D
fosfomycin resistant protein subfamily FosB
This subfamily family contains FosB, a fosfomycin resistant protein. FosB is a Mg(2+)-dependent L-cysteine thiol transferase. Fosfomycin inhibits the enzyme UDP-nacetylglucosamine-3-enolpyruvyltransferase (MurA), which catalyzes the first committed step in bacterial cell wall biosynthesis. FosB catalyzes the Mg(II) dependent addition of L-cysteine to the epoxide ring of fosfomycin, (1R,2S)-epoxypropylphosphonic acid, rendering it inactive. FosB is evolutionarily related to glyoxalase I and type I extradiol dioxygenases.
Statistics
?
PSSM-Id: 319951
View PSSM: cd08363
Aligned: 10 rows
Threshold Bit Score: 221.456
Threshold Setting Gi: 588293047
Created: 20-Mar-2009
Updated: 18-Aug-2016
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
putative Mgputative active
Conserved site includes 3 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1: putative Mg binding site [ion binding site], 3 residue positions
Conserved feature residue pattern:H H EClick to see conserved feature residue pattern help
Evidence:
 • Comment:putative Mg(II) binding site
 • Comment:predicted based on binding of Mn(II) to a homologous protein FosX.

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1     #                             #         
4JD1_A     6 INHICFSVsNLEKSIEFYQKilQAKLLVKGrKLAYFDLNGLWIALNveeDIPRNEIKQSYTHMAFTVTNEALDHLKEVLI 85
gi 57012764  5 INHMTFSVsNMDKAVSFYKHvfMEAPLVLGeKTAYFTIGGTWLALNlqpDIDRKEIRQSYTHIAFSIEESQLDAFYTRLL 84
gi 28380031  6 VNHICFSVsDLNTSIQFYKDilHGDLLVSGrTTAYLTIGHTWIALNqekNIPRNEISHSYTHIAFSIDEEDFQQWIQWLK 85
gi 57012775  9 INHLLFSVsDLSVSISFYEKvfDAKWLVKAeKTAYFDLNGIWLAFNeekDIKRQEIHDSYTHIAFSIQQEDLPFWEKKLH 88
4NB1_A    12 INHICFSVrNLNDSIHFYRDilLGKLLLTGkKTAYFELAGLWIALNeekDIPRNEIHFSYTHIAFTIDDSEFKYWHQRLK 91
gi 759009898  6 INHLTFSVvNLEASIAFYRDvlEGTLLVQGeRMAYFDLQGIWLALNvqeDIPRTEITHSYTHIAFTIDEQDFPVYVQRLQ 85
gi 938929037  5 LNHITFSVsNLEQTVAFYKQvfLIDPVVYGqKTAYFDINGMWLALNvqdQIPRNDVYHTYTHLAFSINKEEIDAFLERLH 84
gi 518253978  7 LNHLCFSVsNLDSSIAFYRDilEGKLLALGrKLAYFDCQGLWIALNq-eDVDRSNRDVTYTHIAFSIDERDYDAVKQRLL 85
gi 755076722  3 INHITFSVsHLKKSIEFYETalDAKILVEGeRMAYFDLAGVWLALNvqtDIPRNEISHSYTHMAFTVTPEELQMKKENFT 82
gi 914624054  5 INHITVSVsDLNRSIAFYQDvfGAKLIVHGpRMAYFDLDGLWLALNe-eNLPDRTFSNTYTHIAFTICEDQLDEFTEKLK 83
             90    100    110    120    130
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|..
Feature 1                    #          
4JD1_A    86 QNDVNILPGRERder-dqrSLYFTDPDGHKFEFHTGTLQNRLEYYKEDKKHM 136
gi 57012764  85 EAGADILPGRKRqvetegkSIYFRDPDGHLLEVHTGTLAERLAHYEKTAPDM 136
gi 28380031  86 ENQVNILKGRPRdik-dkkSIYFTDPDGHKIELHTGTLKDRMEYYKCENTHM 136
gi 57012775  89 DLGVNVLKGRKRheg-drdSIYFSDPDGHKFELHTGSVFDRLQYYQNEKPHL 139
4NB1_A    92 DNNVNILEGRVRdir-drqSIYFTDPDGHKLELHTGTLENRLNYYKEAKPHM 142
gi 759009898 86 KLGVTIREGRSRdka-eaqSVYFTDPDGHLFEFHTGNREQRIQHYKDEKKPM 136
gi 938929037 85 LSGAEIVEGRTRdilsegqSLYFRDPDGHLLEVHTGSLAERLEHYKKNAPEM 136
gi 518253978 86 DYGVTVLEGRERaqe-dkrSIYFLDPDHHCFEFHTGTLEARLQYYRSSKRHI 136
gi 755076722 83 KVGISYDEGRDRdkgreghSIYFSDPDGHRFELHTGSRDQRIEYYKEEKKPM 134
gi 914624054 84 RNGAVIEKGRKRhll-ekdSIYFRDPDGHLFEFHTGTLTDRISYYKSQQANM 134

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap