Conserved Protein Domain Family
A2M_recep

?
pfam07677: A2M_recep 
Click on image for an interactive view with Cn3D
A-macroglobulin receptor
This family includes the receptor domain region of the alpha-2-macroglobulin family.
Statistics
?
PSSM-Id: 311553
View PSSM: pfam07677
Aligned: 255 rows
Threshold Bit Score: 31.7463
Threshold Setting Gi: 961497147
Created: 20-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
              10    20    30    40    50    60    70    80
          ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
1EDY_A     39 SNMVIVDVKMVSGFIPVKPSvkkLQDQSNI---QRTE-------VNTNHVLIYIE--KltNQTMGFSFAVEQDIPVKNL- 105
gi 241169889 1327 SGAAVLELAIPTGYLNYRPT---L-DAYVK---SRVVprlrmakVAPRTAVFMFEylT--NEWSCVDFLIQRWYPVANSt 1397
gi 1005947201 1426 SGMAVLDLTIPTGYIIQQQD---L-DAYVK---SGKVrnlkeakFSERKALFYFDylD--SNPICVTFTTQRWYPVANMs 1496
gi 321467851 1399 SGSTTLEVELPSGYRIVQSD---A-DQVLI---HKNYtflrdvfVSDEKIVWTFDkvG--PERLCFNYLIRRWFPVANGt 1469
gi 321467849 1430 SGPATLEVEMPSGYELIQSD---A-NELVI---RNNYtfirdvfIGRGKIIWMFDrvG--EERLCIKYPIHRWFPVANMt 1500
gi 358340094 1568 SGMAVFSIGLPTGYVVLNDD---L-RRYVM---SGQVpnlrfarTWTKTVDFFFDtiT--TNQTCVQFQAERYYPVANTt 1638
gi 360043587 1145 SGMAVFEIGLPTGFIVLNDD---L-RRYVN---SLMVpnlryarANSRYVHFFFDtiT--PDKTCIQFTAERYYPVANIt 1215
gi 674588368  388 SGMAVFKVRVPTGYVVLNDE---L-RDYVR---SSAVprlkyarFLQQHVHFFFDklT--TERTCVEFNASRFYPVANMt 458
gi 762092188 1449 SGLTVLEIDIPTGYVIMNDT---L---RALvnsPTSPsnlkraeFYKRKVVFYFEylD--QRQTCVDLEAHRWYPVANMt 1520
gi 961497147  101 PPSTLFTLKFTYWYCRNDNC---LNRENII---NRTV-------E---------------KEAQ----TVRRYILI---- 144
              90    100
          ....*....|....*....|.
1EDY_A     106 KPAPVKVYDYYETDEFAIEEY 126
gi 241169889 1398 RYLKAKVYEYNTPENYKETIW 1418
gi 1005947201 1497 RFIPARVYDYYAPERYEEQMV 1517
gi 321467851 1470 MYRSAIVYESHSPEHFEMQVF 1490
gi 321467849 1501 LYRSAIIYESHMPEHFEMQVF 1521
gi 358340094 1639 QQQVCSAYEYYEPGRYNHSMY 1659
gi 360043587 1216 QQHRCSAYEYYEPGKWVIFFL 1236
gi 674588368  459 DHQICYAYEYYEPGKY----- 474
gi 762092188 1521 IQHKMRVYDYYEPGMHNTTMY 1541
gi 961497147  145 -----------------MGET 148
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap