Conserved Protein Domain Family
DUF1720

?
pfam08226: DUF1720 
Domain of unknown function (DUF1720)
This domain is found in different combinations with cortical patch components EF hand, SH3 and ENTH and is therefore likely to be involved in cytoskeletal processes. This family contains many hypothetical proteins.
Statistics
?
PSSM-Id: 336963
View PSSM: pfam08226
Aligned: 66 rows
Threshold Bit Score: 33.1899
Threshold Setting Gi: 74641177
Created: 24-Mar-2017
Updated: 23-May-2017
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
              10    20    30    40    50    60    70    80
          ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74657555  972 FQPQQTGFMAPNQFQNGLM----------------PQPTGFQPQSQfgiqqqqtgfGLAPQPTGfggf------------ 1023
gi 75200389  183 NQPSSTGLKQPILGQPSTSssvnqp----ltginqPL-TGFN----------------QPSSTGlnnpilg------qps 235
gi 205829275  213 MAPQGTGYPQTSFLQNQATgfa-----------qqP--TGFGQQAT----------GFGQQATGfgqq------------ 257
gi 205829280  545 LQPQTTGSMMPNLQPQTTGsmmp---------nlqSQTTGSMMP------------NLQSQMTGsmgvg----------t 593
gi 74690857  435 VQPQNTGSFVPQQQQQPVVqsq----------piaPQSTGGFGPPMpt------tfGIQPQSTGgfvqp----------q 488
gi 74690857  341 AQPt-GGFGQPQPTTFGQLq---------------AQVTGGFGQPQpt------tfGLQPQTTGgfvqaqqvtggiaqqp 398
gi 121925813  333 QAP--GGYTGPRPSMPPMP-------------------TGYGS-------------NLAPNQTGma-------------- 364
gi 74668517  373 NGPrpp---------------------------lpPMPTGFGSNLSsmq-----tgGLAAQPTGipgq------------ 408
gi 205829270  360 TQP--TGYNGPRPPMPPMP-------------------TGYGS-------------GLSPSQTGla-------------- 391
gi 1074718474 501 MAPNHTGYVHPQPTGLQRQttgytgnnnpysrplqSQSTGILQQQQqqs-----apRLEPTKTGsnnpf----------a 565
              90    100    110    120
          ....*....|....*....|....*....|....*....|....*.
gi 74657555  1024 gappQQPMPTGI----------------NSVLPPPLQP---QPTGM 1050
gi 75200389  236 tsssLNQPLTGF-----------------------NQP---SSTGF 255
gi 205829275  258 -sswLAPQATGF----------------NNSAPPPSTSfggTGTGI 286
gi 205829280  594 tsfgMQPQATGN---------------------ISLQP---NPTGF 615
gi 74690857  489 vtggLQPALTGNipqt---------sfgAQPFNQQLQP---QATGY 522
gi 74690857  399 smnpLTQQGTGF---------------------AQNQQ---GTGGF 420
gi 121925813  365 ---pLNAQPTGMpgqwglvnnpasglpnIEALAARMMP---Q-TGR 403
gi 74668517  409 -wgfVNAPSSGLp--------------nIEALKQQLMPqpgREGGF 439
gi 205829270  392 ---pLNAQPTGVpgqwgfvnapatglpnIEALQQRLMPqpgREGGF 434
gi 1074718474 566 qfsnLPSQSTAP-------------------ATKPMKP---VRTGD 589
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap