Conserved Protein Domain Family
DUF4810

?
pfam16068: DUF4810 
Domain of unknown function (DUF4810)
This family of proteins is found in bacteria. Proteins in this family are typically between 117 and 134 amino acids in length. There is a conserved PES sequence motif. It is a putative lipoprotein.
Statistics
?
PSSM-Id: 318318
View PSSM: pfam16068
Aligned: 57 rows
Threshold Bit Score: 93.7852
Threshold Setting Gi: 493797427
Created: 30-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 123278364 28 LYQWQGYQNNVDAY-FRAd-kLSPDAQTQL-MEEDLQKIKASGGAVPPGYYAHLGLLYGQQGKLDQFAQQMQTEKKQYPE 104
gi 123395434 24 qYKWGNYESNMFEY-YHe--pGRKDKAVSD-HLKMVASPVAQGQRLAPGMLAEAGTFYMEQGDLAKAIEYYQLEKAAWPE 99
gi 123750466 26 LYHWGEYDDALYAH-YKn--pQDREAFVER-LRVVIDGAEQAGEKVPPGCYAEYGYALYEEARYEDASRYFKLEREKWPE 101
gi 516662523 26 LYSWYGYDNAVHTF-TKDrtpKSEEHLIKE-YERLINTPNGTRKMVQPGICAEYGYLLIKQGKREEGLQLLKKEIELYPE 103
gi 496519893 23 LYSWYNYEDATYQYdKKQs-eATQQQLLEV-YQKMIEKQKGLRKTVPPGLNAEYGFLLCKLGKKEEGIKYLKAEIALYPE 100
gi 351717229 25 LYYWGAYEDGLYDR-YVEn-sG---EQVEAyLRQSMTEAEASRMPVPPGLYADYGFVLYQRGDKAGAIDYFRRERELYPE 99
gi 503582677 31 LYYWGDYETSLFER-YVEnnpQHTDAY----LTKTLIEAEKQHRKVPPGVYADYGFLLYTRGDKAGAIENFQKERALYPE 105
gi 547372827 26 LYNWKGYEQAVYAY-TQTpdeQNLEKLLTV-YDRLLHAPGGVRMVPPPGVCADYGYLLLMNGKTDEGKALLEQETVLYPE 103
gi 500122454 21 LYQWGGYDQALYAG-YKd--pAKMETLRVQ-LEKHIATMETSKQKVAPGLYAELGTLYLQSGASDKAIALYSQERAAWPE 96
gi 493797427 24 LYSWYGYESASYKY-FRDqspKSLEKLKGE-YEHILQQQRSVRGVPPPGIYAERGFIAIKEGYTQMGKEYLKLEVERYPE 101

         ....*...
gi 123278364 105 SETFMDFL 112
gi 123395434 100 STKLMDAL 107
gi 123750466 102 SGVLMQKM 109
gi 516662523 104 SKVFITRI 111
gi 496519893 101 SATYVSRI 108
gi 351717229 100 STALMNKL 107
gi 503582677 106 SLALMNKL 113
gi 547372827 104 SKKFIDRI 111
gi 500122454 97 SKGLMTAM 104
gi 493797427 102 SEVFIGRI 109
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap