Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 15

1.
Xiao‐Shen Cheng, Ya‐Ni Huo, Yan‐Yun Fan, Chuan‐Xing Xiao, Xiao‐Mei Ouyang, Lai‐Ying Liang, Ying Lin, Jian‐Feng Wu, Jian‐Lin Ren, Bayasi Guleng
J Cell Mol Med. 2020 Aug; 24(15): 8391–8404. Published online 2020 Jul 2. doi: 10.1111/jcmm.15332
PMCID:
PMC7412704
2.
Zhou-Yan Bian, Xiang Wei, Shan Deng, Qi-Zhu Tang, Jinghua Feng, Yan Zhang, Chen Liu, Ding-Sheng Jiang, Ling Yan, Lian-Feng Zhang, Manyin Chen, John Fassett, Yingjie Chen, You-Wen He, Qinglin Yang, Peter P. Liu, Hongliang Li
J Mol Med (Berl)
Published in final edited form as: J Mol Med (Berl). 2012 Aug; 90(8): 895–910. Published online 2012 Feb 25. doi: 10.1007/s00109-012-0883-2
PMCID:
PMC3734934
3.
Zhuowei Li, Stavros Garantziotis, Wei Jia, Erin N. Potts, Sikander Lalani, Zhi Liu, You-Wen He, W. Michael Foster, John W. Hollingsworth
J Leukoc Biol. 2009 Jan; 85(1): 124–131. Published online 2008 Sep 25. doi: 10.1189/jlb.0208135
PMCID:
PMC2626769
4.
Wei Jia, Hong Li, You-Wen He
Blood. 2005 Dec 1; 106(12): 3854–3859. Prepublished online 2005 Aug 16. doi: 10.1182/blood-2005-04-1658
PMCID:
PMC1895097
5.
Yili Li, Chunzhang Cao, Wei Jia, Lily Yu, Min Mo, Qian Wang, Yuping Huang, Jae-Min Lim, Mayumi Ishihara, Lance Wells, Parastoo Azadi, Howard Robinson, You-Wen He, Li Zhang, Roy A Mariuzza
EMBO J. 2009 Feb 4; 28(3): 286–297. Published online 2009 Jan 15. doi: 10.1038/emboj.2008.288
PMCID:
PMC2637340
6.
Hong Li, Tim Oliver, Wei Jia, You-Wen He
EMBO J. 2006 Sep 6; 25(17): 4097–4107. Published online 2006 Aug 17. doi: 10.1038/sj.emboj.7601289
PMCID:
PMC1560362
7.
Bayasi Guleng, Ya-Mei Lian, Jian-Lin Ren
World J Gastroenterol. 2010 Mar 7; 16(9): 1070–1075. Published online 2010 Mar 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i9.1070
PMCID:
PMC2835782
8.
Yuan‐sheng Liu, Li‐fen Wang, Xiao‐Shen Cheng, Ya‐Ni Huo, Xiao‐Mei Ouyang, Lai‐Ying Liang, Ying Lin, Jian‐Feng Wu, Jian‐Lin Ren, Bayasi Guleng
J Cell Mol Med. 2019 May; 23(5): 3402–3416. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1111/jcmm.14236
PMCID:
PMC6484411
9.
Z Tu, Q Wang, T Cui, J Wang, H Ran, H Bao, J Lu, B Wang, J P Lydon, F DeMayo, S Zhang, S Kong, X Wu, H Wang
Cell Death Differ. 2016 Jan; 23(1): 169–181. Published online 2015 Jul 17. doi: 10.1038/cdd.2015.98
PMCID:
PMC4815987
10.
Tetsuya S. Tanaka, Saied A. Jaradat, Meng K. Lim, George J. Kargul, Xiaohong Wang, Marija J. Grahovac, Serafino Pantano, Yuri Sano, Yulan Piao, Ramaiah Nagaraja, Hirofumi Doi, William H. Wood, III, Kevin G. Becker, Minoru S. H. Ko
Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Aug 1; 97(16): 9127–9132. doi: 10.1073/pnas.97.16.9127
PMCID:
PMC16833
11.
Gwenn M. Hansen, Diane C. Markesich, Michael B. Burnett, Qichao Zhu, Karen M. Dionne, Lizabeth J. Richter, Richard H. Finnell, Arthur T. Sands, Brian P. Zambrowicz, Alejandro Abuin
Genome Res. 2008 Oct; 18(10): 1670–1679. doi: 10.1101/gr.078352.108
PMCID:
PMC2556270
12.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
13.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
14.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241
15.
Pascale Gaudet, Michael S. Livstone, Suzanna E. Lewis, Paul D. Thomas
Brief Bioinform. 2011 Sep; 12(5): 449–462. Published online 2011 Aug 27. doi: 10.1093/bib/bbr042
PMCID:
PMC3178059

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center