Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 93

1.
Jun Wu, Wen‐Jia Tian, Yang Liu, Huanhuan J Wang, Jiangli Zheng, Xin Wang, Han Pan, Ji Li, Junyu Luo, Xuerui Yang, Lester F Lau, H Troy Ghashghaei, Qin Shen
EMBO J. 2020 Mar 2; 39(5): e101679. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.15252/embj.2019101679
PMCID:
PMC7049812
2.
Quanlin Dou, Feng Hao, Longsheng Sun, Xuemin Xu, Mei-Zhen Cui
Can J Physiol Pharmacol.
Published in final edited form as: Can J Physiol Pharmacol. 2017 Mar; 95(3): 275–280. Published online 2016 Dec 17. doi: 10.1139/cjpp-2016-0559
PMCID:
PMC5644987
3.
Pei-Ling Hsu, Fan-E Mo
Oncotarget. 2016 Jun 14; 7(24): 36698–36710. Published online 2016 May 4. doi: 10.18632/oncotarget.9162
PMCID:
PMC5095032
4.
Yu-Ting Huang, Qiang Lan, Lionel Ponsonnet, Marisa Blanquet, Gerhard Christofori, Jelena Zaric, Curzio Rüegg
Oncotarget. 2016 Jan 12; 7(2): 1663–1674. Published online 2015 Nov 27. doi: 10.18632/oncotarget.6411
PMCID:
PMC4811488
5.
Jacob S. Choi, Ki-Hyun Kim, Lester F. Lau
Mucosal Immunol.
Published in final edited form as: Mucosal Immunol. 2015 Nov; 8(6): 1285–1296. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1038/mi.2015.19
PMCID:
PMC4583322
6.
Serge Grazioli, Sucheol Gil, Dowon An, Osamu Kajikawa, Alex W. Farnand, Josiah F. Hanson, Timothy Birkland, Peter Chen, Jeremy Duffield, Lynn M. Schnapp, William A. Altemeier, Gustavo Matute-Bello
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015 Apr 15; 308(8): L759–L765. Published online 2015 Feb 20. doi: 10.1152/ajplung.00190.2014
PMCID:
PMC4398872
7.
Fuqiang Zhang, Feng Hao, Dong An, Linlin Zeng, Yi Wang, Xuemin Xu, Mei-Zhen Cui
J Biol Chem. 2015 Mar 27; 290(13): 8232–8242. Published online 2015 Jan 26. doi: 10.1074/jbc.M114.623074
PMCID:
PMC4375479
8.
Daniel Dongwei Wu, Fuqiang Zhang, Feng Hao, Jerold Chun, Xuemin Xu, Mei-Zhen Cui
J Biol Chem. 2014 Feb 28; 289(9): 5774–5783. Published online 2013 Dec 26. doi: 10.1074/jbc.M113.533042
PMCID:
PMC3937649
9.
Chun-Fu Lai, Yung-Ming Chen, Wen-Chih Chiang, Shuei-Liong Lin, Min-Liang Kuo, Tun-Jun Tsai
PLoS One. 2013; 8(2): e56481. Published online 2013 Feb 15. doi: 10.1371/journal.pone.0056481
PMCID:
PMC3574066
10.
Zhaolian Bian, Yanshen Peng, Zhengrui You, Qixia Wang, Qi Miao, Yuan Liu, Xiaofeng Han, Dekai Qiu, Zhiping Li, Xiong Ma
J Lipid Res. 2013 Jan; 54(1): 44–54. doi: 10.1194/jlr.M026013
PMCID:
PMC3520538
11.
Adeel Hasan, Nataliya Pokeza, Lynn Shaw, Hyun-Seung Lee, Douglas Lazzaro, Hemabindu Chintala, Daniel Rosenbaum, Maria B. Grant, Brahim Chaqour
J Biol Chem. 2011 Mar 18; 286(11): 9542–9554. Published online 2011 Jan 6. doi: 10.1074/jbc.M110.198689
PMCID:
PMC3059032
12.
Joon-Il Jun, Lester F. Lau
Nat Cell Biol.
Published in final edited form as: Nat Cell Biol. 2010 Jul; 12(7): 676–685. Published online 2010 Jun 6. doi: 10.1038/ncb2070
Correction in:
volume 12 on page 1249
PMCID:
PMC2919364
13.
Chih-Chiun Chen, Jennifer L Young, Ricardo I Monzon, Ningyu Chen, Viktor Todorović, Lester F Lau
EMBO J. 2007 Mar 7; 26(5): 1257–1267. Published online 2007 Feb 22. doi: 10.1038/sj.emboj.7601596
PMCID:
PMC1817641
14.
Linling Ju, Yan Sun, Hong Xue, Lin Chen, Chunyan Gu, Jianguo Shao, Rujian Lu, Xi Luo, Jue Wei, Xiong Ma, Zhaolian Bian
Sci Rep. 2020; 10: 3201. Published online 2020 Feb 21. doi: 10.1038/s41598-020-60138-8
PMCID:
PMC7035350
15.
Yang Jin, Hong Pyo Kim, Jiaofei Cao, Meng Zhang, Emeka Ifedigbo, Augustine M. K. Choi
FASEB J. 2009 Feb; 23(2): 341–350. doi: 10.1096/fj.08-108423
PMCID:
PMC6137882
16.
Gexin Zhao, Bau-Lin Huang, Diana Rigueur, Weiguang Wang, Chimay Bhoot, Kemberly R Charles, Jongseung Baek, Subburaman Mohan, Jie Jiang, Karen M Lyons
J Bone Miner Res.
Published in final edited form as: J Bone Miner Res. 2018 Jun; 33(6): 1076–1089. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1002/jbmr.3394
PMCID:
PMC6002906
17.
Sangmi Lee, Menna Elaskandrany, Lester F. Lau, Douglas Lazzaro, Maria B. Grant, Brahim Chaqour
Sci Rep. 2017; 7: 1405. Published online 2017 May 3. doi: 10.1038/s41598-017-01585-8
PMCID:
PMC5431199
18.
Makoto Sano, David R. Driscoll, Wilfredo E. DeJesus-Monge, Brian Quattrochi, Victoria A. Appleman, Jianhong Ou, Lihua Julie Zhu, Nao Yoshida, Shintaro Yamazaki, Tadatoshi Takayama, Masahiko Sugitani, Norimichi Nemoto, David S. Klimstra, Brian C. Lewis
Neoplasia. 2016 Dec; 18(12): 785–794. Published online 2016 Nov 25. doi: 10.1016/j.neo.2016.11.004
PMCID:
PMC5126137
19.
Beat A. Imhof, Stephane Jemelin, Romain Ballet, Christian Vesin, Marc Schapira, Melis Karaca, Yalin Emre
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Aug 16; 113(33): E4847–E4856. Published online 2016 Aug 1. doi: 10.1073/pnas.1607710113
PMCID:
PMC4995973
20.
Chih-Chiun Chen, Ki-Hyun Kim, Lester F. Lau
Oncogene.
Published in final edited form as: Oncogene. 2016 Mar 10; 35(10): 1314–1323. Published online 2015 Jun 1. doi: 10.1038/onc.2015.190
PMCID:
PMC4666840

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center