Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 54

1.
Bo Wang, Yingke Zhou, Jun Zhang, Xin Jin, Heshui Wu, Haojie Huang
Theranostics. 2020; 10(3): 1033–1045. Published online 2020 Jan 1. doi: 10.7150/thno.38137
PMCID:
PMC6956820
2.
Yan-Ping Zhang, Kai-Long Liu, Zhan Yang, Bao-Sai Lu, Jin-Chun Qi, Zhen-Wei Han, Yue-Wei Yin, Ming Zhang, De-Min Chen, Xiao-Wei Wang, Wei Li, Hong Xin
Cell Cycle. 2019; 18(19): 2432–2446. Published online 2019 Aug 25. doi: 10.1080/15384101.2019.1648956
PMCID:
PMC6739050
3.
Yao Dong, Sheng Huaying, Wan Danying, Zhu Chihong, Jiang Ruibin, Sun Xiaojiang, Feng Jianguo
Biomed Res Int. 2018; 2018: 3726091. Published online 2018 Jun 10. doi: 10.1155/2018/3726091
PMCID:
PMC6015716
4.
Jing Li, Ying Wang, Qing-Guo Li, Jin-Jun Xue, Zhu Wang, Xin Yuan, Jian-Dong Tong, Li-Chun Xu
PLoS One. 2016; 11(12): e0167857. Published online 2016 Dec 15. doi: 10.1371/journal.pone.0167857
PMCID:
PMC5158319
5.
Armin Ruf, Tim Tetaz, Brigitte Schott, Catherine Joseph, Markus G. Rudolph
Acta Crystallogr D Struct Biol. 2016 Nov 1; 72(Pt 11): 1212–1224. Published online 2016 Oct 28. doi: 10.1107/S2059798316016715
PMCID:
PMC5108348
6.
Chuan-Tien Hung, Yu-An Kung, Mei-Ling Li, Gary Brewer, Kuo-Ming Lee, Shih-Tung Liu, Shin-Ru Shih
PLoS Pathog. 2016 Oct; 12(10): e1005959. Published online 2016 Oct 25. doi: 10.1371/journal.ppat.1005959
PMCID:
PMC5079569
7.
Z-H Liu, J-L Hu, J-Z Liang, A-J Zhou, M-Z Li, S-M Yan, X Zhang, S Gao, L Chen, Q Zhong, M-S Zeng
Cell Death Dis. 2015 Oct; 6(10): e1920. Published online 2015 Oct 15. doi: 10.1038/cddis.2015.258
PMCID:
PMC4632288
8.
Chenfang Dong, Tingting Yuan, Yadi Wu, Yifan Wang, Teresa W.M. Fan, Sumitra Miriyala, Yiwei Lin, Jun Yao, Jian Shi, Tiebang Kang, Pawel Lorkiewicz, Daret St Clair, Mien-Chie Hung, B. Mark Evers, Binhua P. Zhou
Cancer Cell.
Published in final edited form as: Cancer Cell. 2013 Mar 18; 23(3): 316–331. Published online 2013 Feb 28. doi: 10.1016/j.ccr.2013.01.022
PMCID:
PMC3703516
9.
Mingquan Chen, Jianbin Zhang, Ning Li, Zhiping Qian, Mengqi Zhu, Qian Li, Jianming Zheng, Xinyu Wang, Guangfeng Shi
PLoS One. 2011; 6(10): e25564. Published online 2011 Oct 19. doi: 10.1371/journal.pone.0025564
PMCID:
PMC3198434
10.
Y Kikawa, M Inuzuka, B Y Jin, S Kaji, J Koga, Y Yamamoto, K Fujisawa, I Hata, A Nakai, Y Shigematsu, H Mizunuma, A Taketo, M Mayumi, M Sudo
Am J Hum Genet. 1997 Oct; 61(4): 852–861. doi: 10.1086/514875
PMCID:
PMC1715983
11.
D H Solomon, M C Raynal, G A Tejwani, Y E Cayre
Proc Natl Acad Sci U S A. 1988 Sep; 85(18): 6904–6908. doi: 10.1073/pnas.85.18.6904
PMCID:
PMC282087
12.
Y Xue, S Huang, J Y Liang, Y Zhang, W N Lipscomb
Proc Natl Acad Sci U S A. 1994 Dec 20; 91(26): 12482–12486. doi: 10.1073/pnas.91.26.12482
PMCID:
PMC45462
13.
Yi He, Rong Hua, Bin Li, Haiyong Gu, Yifeng Sun, Zhigang Li
Aging (Albany NY) 2021 Feb 28; 13(4): 4986–4998. Published online 2020 Nov 21. doi: 10.18632/aging.103916
PMCID:
PMC7950246
14.
Gao-Min Liu, Qiao Li, Peng-Fei Zhang, Shun-Li Shen, Wen-Xuan Xie, Bin Chen, Jian Wu, Wen-Jie Hu, Xiao-Yong Huang, Bao-Gang Peng
Cell Death Dis. 2018 Nov; 9(11): 1132. Published online 2018 Nov 14. doi: 10.1038/s41419-018-1165-x
PMCID:
PMC6235921
15.
Bin Guo, Xinxin Huang, Man Ryul Lee, Sang A Lee, Hal E. Broxmeyer
Nat Med.
Published in final edited form as: Nat Med. 2018 Mar; 24(3): 360–367. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1038/nm.4477
PMCID:
PMC5875416
16.
Jie Wang, Zeyu Sun, Jing Jiang, Daxian Wu, Xiaoli Liu, Zhongyang Xie, Ermei Chen, Danhua Zhu, Chao Ye, Xiaoqian Zhang, Wenqian Chen, Hongcui Cao, Lanjuan Li
Mol Cell Proteomics. 2017 Jul; 16(7): 1188–1199. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1074/mcp.M117.067397
PMCID:
PMC5500754
17.
Yi Zhu, Minmin Shi, Hao Chen, Jiangning Gu, Jiaqiang Zhang, Baiyong Shen, Xiaxing Deng, Junjie Xie, Xi Zhan, Chenghong Peng
Oncotarget. 2015 Aug 28; 6(25): 21443–21451. Published online 2015 Jun 5. doi: 10.18632/oncotarget.4167
PMCID:
PMC4673277
18.
Dariusz Rakus, Agnieszka Gizak, Andrzej A. Kasprzak, Marek Zarzycki, Ewa Maciaszczyk-Dziubinska, Andrzej Dzugaj
PLoS One. 2013; 8(10): e76669. Published online 2013 Oct 11. doi: 10.1371/journal.pone.0076669
PMCID:
PMC3795747
19.
Sherley Visinoni, Nurul Fathiah Izzati Khalid, Christos N. Joannides, Arthur Shulkes, Mildred Yim, Jon Whitehead, Tony Tiganis, Benjamin J. Lamont, Jenny M. Favaloro, Joseph Proietto, Sofianos Andrikopoulos, Barbara C. Fam
Diabetes. 2012 May; 61(5): 1122–1132. Published online 2012 Apr 13. doi: 10.2337/db11-1511
PMCID:
PMC3331739
20.
Piotr Mamczur, Agnieszka Joanna Sok, Adam Rzechonek, Dariusz Rakus
Histochem Cell Biol. 2012; 137(1): 121–136. Published online 2011 Nov 6. doi: 10.1007/s00418-011-0884-1
PMCID:
PMC3249204

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center