Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 25

1.
Akouavi Julite I. Quenum, Akhil Shukla, Fjolla Rexhepi, Maryse Cloutier, Amit Ghosh, Thomas A. Kufer, Sheela Ramanathan, Subburaj Ilangumaran
Front Immunol. 2021; 12: 749646. Published online 2021 Oct 12. doi: 10.3389/fimmu.2021.749646
PMCID:
PMC8546206
2.
Peipei Luan, Weixia Jian, Xu Xu, Wenxin Kou, Qing Yu, Handan Hu, Dali Li, Wei Wang, Mark W. Feinberg, Jianhui Zhuang, Yawei Xu, Wenhui Peng
Nat Commun. 2019; 10: 2882. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.1038/s41467-019-10784-y
PMCID:
PMC6599027
3.
Christopher R. Lupfer, Kate L. Stokes, Teneema Kuriakose, Thirumala-Devi Kanneganti
J Virol. 2017 Sep 1; 91(17): e00377-17. Prepublished online 2017 Jun 14. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1128/JVI.00377-17
PMCID:
PMC5553185
4.
Yikun Yao, Yalong Wang, Fuxiang Chen, Yin Huang, Shu Zhu, Qibin Leng, Hongyan Wang, Yufang Shi, Youcun Qian
Cell Res. 2012 May; 22(5): 836–847. Published online 2012 Apr 10. doi: 10.1038/cr.2012.56
PMCID:
PMC3346158
5.
Yanzheng Tong, Jun Cui, Qingtian Li, Jia Zou, Helen Y Wang, Rong-Fu Wang
Cell Res. 2012 May; 22(5): 822–835. Published online 2012 Apr 3. doi: 10.1038/cr.2012.53
PMCID:
PMC3343662
6.
Jiabing Ji, Rongfu Wang
Anal Biochem.
Published in final edited form as: Anal Biochem. 2012 May 15; 424(2): 140–141. Published online 2012 Mar 1. doi: 10.1016/j.ab.2012.02.030
PMCID:
PMC3327802
7.
Guibin Fang, Yuan Fu, Shixun Li, Junxiong Qiu, Manyuan Kuang, Sipeng Lin, Changchuan Li, Yue Ding
J Biol Chem. 2020 May 15; 295(20): 7018–7032. Published online 2020 Apr 9. doi: 10.1074/jbc.RA119.012495
PMCID:
PMC7242687
8.
Yan-Zhen Zhang, Jian-Ning Yao, Lian-Feng Zhang, Chun-Feng Wang, Xue-Xiu Zhang, Bing Gao
World J Gastroenterol. 2019 Jun 28; 25(24): 3044–3055. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.3748/wjg.v25.i24.3044
PMCID:
PMC6603813
9.
Puja Bagri, Varun C. Anipindi, Philip V. Nguyen, Danielle Vitali, Martin R. Stämpfli, Charu Kaushic
J Virol. 2017 Dec 1; 91(23): e01234-17. Prepublished online 2017 Sep 27. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.1128/JVI.01234-17
PMCID:
PMC5686749
10.
Amlan Biswas, Torsten B. Meissner, Taro Kawai, Koichi S. Kobayashi
J Immunol.
Published in final edited form as: J Immunol. 2012 Jul 15; 189(2): 516–520. Published online 2012 Jun 18. doi: 10.4049/jimmunol.1200064
PMCID:
PMC3578426
11.
Gregory R. Robbins, Agnieszka D. Truax, Beckley K. Davis, Lu Zhang, W. June Brickey, Jenny P.-Y. Ting
J Biol Chem. 2012 Jul 13; 287(29): 24294–24303. Published online 2012 May 29. doi: 10.1074/jbc.M112.364604
PMCID:
PMC3397855
12.
Lauren K. Zebertavage, Alejandro Alice, Marka R. Crittenden, Michael J. Gough
Sci Rep. 2020; 10: 7376. Published online 2020 Apr 30. doi: 10.1038/s41598-020-64408-3
PMCID:
PMC7193601
13.
Palsamy Periyasamy, Annadurai Thangaraj, Venkata Sunil Bendi, Shilpa Buch
Brain Behav Immun.
Published in final edited form as: Brain Behav Immun. 2019 Aug; 80: 227–237. Published online 2019 Mar 11. doi: 10.1016/j.bbi.2019.03.011
PMCID:
PMC6660398
14.
Kristina Ludigs, Camilla Jandus, Daniel T. Utzschneider, Francesco Staehli, Stéphanie Bessoles, Anh Thu Dang, Giorgia Rota, Wilson Castro, Dietmar Zehn, Eric Vivier, Werner Held, Pedro Romero, Greta Guarda
Nat Commun. 2016; 7: 10554. Published online 2016 Feb 10. doi: 10.1038/ncomms10554
PMCID:
PMC4749981
15.
Kristina Ludigs, Queralt Seguín-Estévez, Sylvain Lemeille, Isabel Ferrero, Giorgia Rota, Sonia Chelbi, Chantal Mattmann, H. Robson MacDonald, Walter Reith, Greta Guarda
PLoS Genet. 2015 Mar; 11(3): e1005088. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1371/journal.pgen.1005088
PMCID:
PMC4374748
16.
Torsten B. Meissner, Amy Li, Amlan Biswas, Kyoung-Hee Lee, Yuen-Joyce Liu, Erkan Bayir, Dimitrios Iliopoulos, Peter J. van den Elsen, Koichi S. Kobayashi
Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Aug 3; 107(31): 13794–13799. Published online 2010 Jul 16. doi: 10.1073/pnas.1008684107
PMCID:
PMC2922274
17.
Youssef Aachoui, Yuji Kajiwara, Irina A Leaf, Dat Mao, Jenny P-Y Ting, Jörn Coers, Alan Aderem, Joseph D Buxbaum, Edward A Miao
Cell Host Microbe.
Published in final edited form as: Cell Host Microbe. 2015 Sep 9; 18(3): 320–332. Published online 2015 Aug 27. doi: 10.1016/j.chom.2015.07.016
PMCID:
PMC4567510
18.
Jun Cui, Liang Zhu, Xiaojun Xia, Helen Y. Wang, Xavier Legras, Hong Jun, Jiabing Ji, Pingping Shen, Shu Zheng, Zhijian J. Chen, Rong-Fu Wang
Cell.
Published in final edited form as: Cell. 2010 Apr 30; 141(3): 483–496. doi: 10.1016/j.cell.2010.03.040
PMCID:
PMC3150216
19.
Toru Suzuki, Chisato Kikuguchi, Saori Nishijima, Takeshi Nagashima, Akinori Takahashi, Mariko Okada, Tadashi Yamamoto
Development. 2019 Feb 15; 146(4): dev168146. Published online 2019 Feb 15. doi: 10.1242/dev.168146
PMCID:
PMC6398447
20.
Cristel Archambaud, Marie-Anne Nahori, Guillaume Soubigou, Christophe Bécavin, Laure Laval, Pierre Lechat, Tamara Smokvina, Philippe Langella, Marc Lecuit, Pascale Cossart
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 9; 109(41): 16684–16689. Published online 2012 Sep 24. doi: 10.1073/pnas.1212809109
PMCID:
PMC3478606

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center