Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 16

1.
Haijing Yu, Yang Liu, Hongwu Wang, Xiaoyang Wan, Jiaquan Huang, Weiming Yan, Dong Xi, Xiaoping Luo, Guanxin Shen, Qin Ning
Front Immunol. 2018; 9: 2935. Published online 2018 Dec 13. doi: 10.3389/fimmu.2018.02935
PMCID:
PMC6300492
2.
Olga Luft, Ramzi Khattar, Kaveh Farrokhi, Dario Ferri, Nataliya Yavorska, Jianhua Zhang, Hassan Sadozai, Oyedele Adeyi, Andrzej Chruscinski, Gary A. Levy, Nazia Selzner
Immunology. 2018 Jul; 154(3): 476–489. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1111/imm.12897
PMCID:
PMC6002236
3.
Ying Zhu, Jie Zhou, Yi Feng, Liying Chen, Longhui Zhang, Fei Yang, Haoran Zha, Xinxin Wang, Xiao Han, Chi Shu, Yisong Y. Wan, Qi-Jing Li, Bo Guo, Bo Zhu
Front Immunol. 2018; 9: 87. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.3389/fimmu.2018.00087
PMCID:
PMC5797584
4.
Chuanshan Zhang, Yingmei Shao, Shuting Yang, Xiaojuan Bi, Liang Li, Hui Wang, Ning Yang, Zhide Li, Cheng Sun, Liang Li, Guodong Lü, Tuerganaili Aji, Dominique A. Vuitton, Renyong Lin, Hao Wen
Sci Rep. 2017; 7: 11153. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1038/s41598-017-11703-1
PMCID:
PMC5593833
5.
LIN ZHANG, XIAOZHI LIU, HUAXIN SHENG, SHUAI LIU, YING LI, JULIA Q. ZHAO, DAVID S. WARNER, WULF PASCHEN, WEI YANG
Neuroscience.
Published in final edited form as: Neuroscience. 2017 Feb 20; 343: 190–212. Published online 2016 Dec 3. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.11.036
PMCID:
PMC5319602
6.
Mark Phillippe, Allaire K. Diamond, Leigh M. Sweet, Karen H. Oppenheimer, Diana F. Bradley
Reprod Sci. 2011 Nov; 18(11): 1071–1079. doi: 10.1177/1933719111404607
PMCID:
PMC4046307
7.
Dong Xi, Ming Wang, Huali Ye, Xiaoping Luo, Qin Ning
PLoS One. 2013; 8(11): e82330. Published online 2013 Nov 26. doi: 10.1371/journal.pone.0082330
PMCID:
PMC3841162
8.
Sina A. Gharib, Ehab A. Dayyat, Abdelnaby Khalyfa, Jinkwan Kim, Heather B. Clair, Magdalena Kucia, David Gozal
Sleep. 2010 Nov 1; 33(11): 1439–1446. doi: 10.1093/sleep/33.11.1439
PMCID:
PMC2954693
9.
Bruno Gottstein, Matthias Wittwer, Marc Schild, Michael Merli, Stephen L. Leib, Norbert Müller, Joachim Müller, Rolf Jaggi
PLoS One. 2010; 5(4): e9779. Published online 2010 Apr 1. doi: 10.1371/journal.pone.0009779
PMCID:
PMC2848562
10.
Michael T. Borchers, Scott C. Wesselkamper, Bryan L. Eppert, Gregory T. Motz, Maureen A. Sartor, Craig R. Tomlinson, Mario Medvedovic, Jay W. Tichelaar
Toxicol Sci. 2008 Sep; 105(1): 188–199. Published online 2008 May 29. doi: 10.1093/toxsci/kfn106
PMCID:
PMC2734302
11.
Sheng-Jia Zhang, Ming Zou, Li Lu, David Lau, Désirée A. W. Ditzel, Celine Delucinge-Vivier, Yoshinori Aso, Patrick Descombes, Hilmar Bading
PLoS Genet. 2009 Aug; 5(8): e1000604. Published online 2009 Aug 14. doi: 10.1371/journal.pgen.1000604
PMCID:
PMC2718706
12.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
13.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
14.
T Koyama, L R Hall, W G Haser, S Tonegawa, H Saito
Proc Natl Acad Sci U S A. 1987 Mar; 84(6): 1609–1613. doi: 10.1073/pnas.84.6.1609
PMCID:
PMC304485
15.
R L Parr, L Fung, J Reneker, N Myers-Mason, J L Leibowitz, G Levy
J Virol. 1995 Aug; 69(8): 5033–5038.
PMCID:
PMC189320
16.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center