Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 55

1.
Shi-Weng Li, Meng-Yuan Liu, Rui-Qi Yang
Int J Genomics. 2019; 2019: 7410823. Published online 2019 May 8. doi: 10.1155/2019/7410823
PMCID:
PMC6530121
2.
Sarah A. Greaves, Jacob N. Peterson, Pamela Strauch, Raul M. Torres, Roberta Pelanda
J Exp Med. 2019 May 6; 216(5): 1135–1153. Published online 2019 Apr 4. doi: 10.1084/jem.20181652
PMCID:
PMC6504226
3.
Felipe Melo-Gonzalez, Hana Kammoun, Elza Evren, Emma E. Dutton, Markella Papadopoulou, Barry M. Bradford, Ceylan Tanes, Fahmina Fardus-Reid, Jonathan R. Swann, Kyle Bittinger, Neil A. Mabbott, Bruce A. Vallance, Tim Willinger, David R. Withers, Matthew R. Hepworth
J Exp Med. 2019 Apr 1; 216(4): 728–742. Published online 2019 Feb 27. doi: 10.1084/jem.20180871
PMCID:
PMC6446868
4.
Dorian Obino, Luc Fetler, Andrea Soza, Odile Malbec, Juan José Saez, Mariana Labarca, Claudia Oyanadel, Felipe Del Valle Batalla, Nicolas Goles, Aleksandra Chikina, Danielle Lankar, Fabián Segovia-Miranda, Camille Garcia, Thibaut Léger, Alfonso Gonzalez, Marion Espéli, Ana-Maria Lennon-Duménil, Maria-Isabel Yuseff
Cell Rep. 2018 Dec 11; 25(11): 3110–3122.e6. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1016/j.celrep.2018.11.052
PMCID:
PMC6302547
5.
Tong Li, Wenqian Zhang, Qing Xu, Shentao Li, Xuehong Tong, Jie Ding, Hui Li, Shengcai Hou, Zhidong Xu, David M. Jablons, Liang You
Exp Ther Med. 2018 Jun; 15(6): 4961–4971. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.3892/etm.2018.6058
PMCID:
PMC5958787
6.
Adam L. Burrack, Laurie G. Landry, Janet Siebert, Marilyne Coulombe, Ronald G. Gill, Maki Nakayama
J Immunol.
Published in final edited form as: J Immunol. 2018 Feb 15; 200(4): 1504–1512. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.4049/jimmunol.1700856
PMCID:
PMC5809255
7.
Claudius Marondedze, Ludivine Thomas, Natalia L. Serrano, Kathryn S. Lilley, Chris Gehring
Sci Rep. 2016; 6: 29766. Published online 2016 Jul 11. doi: 10.1038/srep29766
PMCID:
PMC4942612
8.
Lisa A. Drake, James R. Drake
Mol Immunol.
Published in final edited form as: Mol Immunol. 2016 Jun; 74: 59–70. Published online 2016 May 2. doi: 10.1016/j.molimm.2016.04.010
PMCID:
PMC4899207
9.
Hui Guo, Xuemin Jin, Tengfei Zhu, Tianyun Wang, Ping Tong, Lei Tian, Yu Peng, Liangdan Sun, Anran Wan, Jingjing Chen, Yanling Liu, Ying Li, Qi Tian, Lu Xia, Lusi Zhang, Yongcheng Pan, Lina Lu, Qiong Liu, Lu Shen, Yunping Li, Wei Xiong, Jiada Li, Beisha Tang, Yong Feng, Xuejun Zhang, Zhuohua Zhang, Qian Pan, Zhengmao Hu, Kun Xia
J Med Genet. 2014 Aug; 51(8): 518–525. Published online 2014 Jun 2. doi: 10.1136/jmedgenet-2014-102351
PMCID:
PMC4112430
10.
Gerald U Denk, Shi-Ying Cai, Wen-Sheng Chen, Aiping Lin, Carol J Soroka, James L Boyer
World J Gastroenterol. 2006 Apr 28; 12(16): 2536–2548. Published online 2006 Apr 28. doi: 10.3748/wjg.v12.i16.2536
PMCID:
PMC4087986
11.
Koji Fukushima, Yoshiyuki Ueno
World J Gastroenterol. 2006 Jun 14; 12(22): 3481–3486. Published online 2006 Jun 14. doi: 10.3748/wjg.v12.i22.3481
PMCID:
PMC4087564
12.
Osamu Miyauchi, Katsuro Iwase, Kanako Itoh, Masaki Kato, Naohiko Seki, Olivier Braissant, Claude Bachmann, Makio Shozu, Souei Sekiya, Hisao Osada, Masaki Takiguchi
PLoS One. 2013; 8(11): e79236. Published online 2013 Nov 11. doi: 10.1371/journal.pone.0079236
PMCID:
PMC3823591
13.
Ruth Elliott, Fan Li, Isabelle Dragomir, Ming Ming W. Chua, Brian D. Gregory, Susan R. Weiss
PLoS One. 2013; 8(9): e75346. Published online 2013 Sep 18. doi: 10.1371/journal.pone.0075346
PMCID:
PMC3776850
14.
Namrata Misra, Prasanna Kumar Panda, Bikram Kumar Parida, Barada Kanta Mishra
Evol Bioinform Online. 2012; 8: 545–564. Published online 2012 Sep 20. doi: 10.4137/EBO.S10159
PMCID:
PMC3460774
15.
Jaime D'Agostino, Xinxin Ding, Peng Zhang, Kunzhi Jia, Cheng Fang, Yi Zhu, David C. Spink, Qing-Yu Zhang
J Biol Chem. 2012 May 18; 287(21): 17777–17788. Published online 2012 Mar 27. doi: 10.1074/jbc.M112.354274
PMCID:
PMC3366852
16.
Christine Lang, Anke Hildebrandt, Franziska Brand, Lennart Opitz, Hassan Dihazi, Carsten G. K. Lüder
PLoS Pathog. 2012 Jan; 8(1): e1002483. Published online 2012 Jan 19. doi: 10.1371/journal.ppat.1002483
PMCID:
PMC3262016
17.
Jane Kasten-Jolly, Yong Heo, David A. Lawrence
Toxicol Appl Pharmacol.
Published in final edited form as: Toxicol Appl Pharmacol. 2010 Sep 1; 247(2): 105–115. Published online 2010 Jun 11. doi: 10.1016/j.taap.2010.06.003
PMCID:
PMC3219921
18.
Changkai Jia, Wei Zhu, Shengwei Ren, Haijie Xi, Siyuan Li, Yiqiang Wang
Mol Vis. 2011; 17: 2386–2399. Published online 2011 Sep 2.
PMCID:
PMC3171500
19.
Sandra K. Halonen, Tyson Woods, Kate McInnerney, Louis M. Weiss
J Neuroimmunol.
Published in final edited form as: J Neuroimmunol. 2006 Jun; 175(1-2): 19–30. Published online 2006 Apr 21. doi: 10.1016/j.jneuroim.2006.02.015
PMCID:
PMC3109620
20.
Yang Yang, Jing Ye, Xiaohong Yang, Rong Jiang, Huanchun Chen, Shengbo Cao
Virol J. 2011; 8: 80. Published online 2011 Feb 24. doi: 10.1186/1743-422X-8-80
PMCID:
PMC3056812

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center