Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 10

1.
Anna Mezzapesa, Delphine Bastelica, Lydie Crescence, Marjorie Poggi, Michel Grino, Franck Peiretti, Laurence Panicot-Dubois, Annabelle Dupont, René Valero, Marie Maraninchi, Jean-Claude Bordet, Marie-Christine Alessi, Christophe Dubois, Matthias Canault
Sci Rep. 2019; 9: 9631. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1038/s41598-019-45805-9
PMCID:
PMC6610149
2.
Qiu Tao, Wang Tianyu, Zhou Jiangqiao, Chen Zhongbao, Ma Xiaoxiong, Zhang Long, Zou Jilin
Acta Cir Bras. 2019; 34(4): e201900403. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1590/s0102-865020190040000003
PMCID:
PMC6583919
3.
Qiang Gao, Yunyan Gu, Yanan Jiang, Li Fan, Zixiang Wei, Haobin Jin, Xirui Yang, Lijuan Wang, Xuguang Li, Sheng Tai, Baofeng Yang, Yan Liu
Cell Death Dis. 2018 Jun; 9(6): 602. Published online 2018 May 22. doi: 10.1038/s41419-018-0595-9
PMCID:
PMC5964236
4.
Xiaoyun Liu, Yan Jiao, Yanhong Cao, Nan Deng, Yonghui Ma, Karen A. Hasty, Andrew Kang, Hong Chen, John M. Stuart, Weikuan Gu
BMC Immunol. 2016; 17: 25. Published online 2016 Aug 2. doi: 10.1186/s12865-016-0163-y
PMCID:
PMC4970213
5.
Hajeong Kim, Quanju Zhao, Hua Zheng, Xin Li, Tuo Zhang, Xiaojing Ma
Sci Rep. 2015; 5: 12018. Published online 2015 Jul 8. doi: 10.1038/srep12018
PMCID:
PMC4495563
6.
Abhilasha Gupta, Daniela Nitoiu, Donna Brennan-Crispi, Sankar Addya, Natalia A. Riobo, David P. Kelsell, Mỹ G. Mahoney
PLoS One. 2015; 10(3): e0120091. Published online 2015 Mar 18. doi: 10.1371/journal.pone.0120091
PMCID:
PMC4364902
7.
T Freudenberger, R Deenen, I Kretschmer, A Zimmermann, L F Seiler, P Mayer, H-K Heim, K Köhrer, J W Fischer
Br J Pharmacol. 2014 Nov; 171(22): 5032–5048. Published online 2014 Sep 5. doi: 10.1111/bph.12814
PMCID:
PMC4253454
8.
S Kierstein, H Noyes, J Naessens, Y Nakamura, C Pritchard, J Gibson, S Kemp, A Brass
Genes Immun.
Published in final edited form as: Genes Immun. 2006 Dec; 7(8): 667–679. Published online 2006 Oct 26. doi: 10.1038/sj.gene.6364345
PMCID:
PMC1991335
9.
10.
Tetsuya S. Tanaka, Saied A. Jaradat, Meng K. Lim, George J. Kargul, Xiaohong Wang, Marija J. Grahovac, Serafino Pantano, Yuri Sano, Yulan Piao, Ramaiah Nagaraja, Hirofumi Doi, William H. Wood, III, Kevin G. Becker, Minoru S. H. Ko
Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Aug 1; 97(16): 9127–9132. doi: 10.1073/pnas.97.16.9127
PMCID:
PMC16833

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center