Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 8

1.
Samuel M Alaish, Jennifer Timmons, Alexis Smith, Marguerite S Buzza, Ebony Murphy, Aiping Zhao, Yezhou Sun, Douglas J Turner, Terez Shea-Donahue, Toni M Antalis, Alan Cross, Susan G Dorsey
Physiol Rep. 2013 Sep; 1(4): e00073. Published online 2013 Sep 17. doi: 10.1002/phy2.73
PMCID:
PMC3808870
2.
Yoko Nakano, Israt Jahan, Gregory Bonde, Xingshen Sun, Michael S. Hildebrand, John F. Engelhardt, Richard J. H. Smith, Robert A. Cornell, Bernd Fritzsch, Botond Bánfi
PLoS Genet. 2012 Oct; 8(10): e1002966. Published online 2012 Oct 4. doi: 10.1371/journal.pgen.1002966
PMCID:
PMC3464207
3.
Carsten Schnatwinkel, Lee Niswander
PLoS One. 2012; 7(9): e44871. Published online 2012 Sep 17. doi: 10.1371/journal.pone.0044871
PMCID:
PMC3444492
4.
Bihui Zhong, Pavel Strnad, Diana M. Toivola, Guo-Zhong Tao, Xuhuai Ji, Harry B. Greenberg, M. Bishr Omary
Mol Biol Cell. 2007 Dec; 18(12): 4969–4978. doi: 10.1091/mbc.E07-02-0180
PMCID:
PMC2096595
5.
Yong Zhang, X. Shirley Liu, Qing-Rong Liu, Liping Wei
Nucleic Acids Res. 2006; 34(12): 3465–3475. Published online 2006 Jul 18. doi: 10.1093/nar/gkl473
PMCID:
PMC1524920
6.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
7.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
8.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center