Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 69

1.
Ganesh Warthi, Pierre-Edouard Fournier, Hervé Seligmann
Front Genet. 2020; 11: 42. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fgene.2020.00042
PMCID:
PMC7027195
2.
Yutaka Negishi, Daisuke Ieda, Ikumi Hori, Yasuyuki Nozaki, Takanori Yamagata, Hirofumi Komaki, Jun Tohyama, Keisuke Nagasaki, Hiroko Tada, Shinji Saitoh
Orphanet J Rare Dis. 2019; 14: 277. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.1186/s13023-019-1249-4
PMCID:
PMC6888944
3.
Muhammad M. Rahman, KM Furkan Uddin, Nesreen K. Al Jezawi, Noushad Karuvantevida, Hosneara Akter, Nushrat J. Dity, Md. Ashiquir Rahaman, Maksuda Begum, Md. Atikur Rahaman, Md. Abdul Baqui, Zeena Salwa, Serajul Islam, Marc Woodbury‐Smith, Mohammed Basiruzzaman, Mohammed Uddin
Mol Genet Genomic Med. 2019 Oct; 7(10): e00954. Published online 2019 Sep 1. doi: 10.1002/mgg3.954
PMCID:
PMC6785528
4.
Dafei Zhan, Qiankun Yao, Shaojian Fu, Xianglai Liu, Jun Zhou, Daqiang Chen, Chuanlong Yu
Mol Genet Genomic Med. 2019 Sep; 7(9): e869. Published online 2019 Jul 24. doi: 10.1002/mgg3.869
PMCID:
PMC6732284
5.
Pasquale Piccolo, Valeria Sabatino, Pratibha Mithbaokar, Elena Polishchuk, John Hicks, Roman Polishchuk, Carlos A. Bacino, Nicola Brunetti‐Pierri
Mol Genet Genomic Med. 2019 Sep; 7(9): e844. Published online 2019 Jul 27. doi: 10.1002/mgg3.844
PMCID:
PMC6732269
6.
María D. Ronquillo, Alla Mellnyk, Noemí Cárdenas-Rodríguez, Emmanuel Martínez, David A. Comoto, Liliana Carmona-Aparicio, Norma E. Herrera, Eleazar Lara, Armando Pereyra, Esaú Floriano-Sánchez
Indian J Med Res. 2019 May; 149(5): 616–626. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1165_17
PMCID:
PMC6702687
7.
Shiguo Liu, Wenxiu Han, Yucui Zang, Hongwei Zang, Fang Wang, Pei Jiang, Hongwei Wei, Xiangju Liu, Yangang Wang, Xu Ma, Yinlin Ge
Front Endocrinol (Lausanne) 2019; 10: 526. Published online 2019 Aug 2. doi: 10.3389/fendo.2019.00526
PMCID:
PMC6688124
8.
Ye Lin, Xihui Chen, Ying Yang, Fengyu Che, Sijia Zhang, Lijuan Yuan, Yuanming Wu
Mol Genet Genomic Med. 2019 Jul; 7(7): e00687. Published online 2019 Jun 14. doi: 10.1002/mgg3.687
PMCID:
PMC6625147
9.
Delanie B. Macedo, Monica M. França, Luciana R. Montenegro, Marina Cunha-Silva, Danielle S. Best, Ana Paula Abreu, Ursula B. Kaiser, Berenice B. Mendonca, Alexander A.L. Jorge, Vinicius N. Brito, Ana Claudia Latronico
Neuroendocrinology.
Published in final edited form as: Neuroendocrinology. 2018; 107(2): 127–132. Published online 2018 May 15. doi: 10.1159/000490059
PMCID:
PMC6363361
10.
Guang Chen, Jialiang Gao, Haoqiang He, Chao Liu, Yongmei Liu, Jun Li, Jie Wang
Exp Ther Med. 2019 Feb; 17(2): 1206–1223. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.3892/etm.2018.7068
PMCID:
PMC6327641
11.
František Saudek, Monika Cahová, Terezie Havrdová, Klára Zacharovová, Helena Daňková, Luděk Voska, Věra Lánská, Nurcan Üçeyler, Claudia Sommer
J Diabetes Res. 2018; 2018: 2309108. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1155/2018/2309108
PMCID:
PMC6311823
12.
Renjie Wang, Sai Zhang, Xuyi Chen, Nan Li, Jianwei Li, Ruichao Jia, Yuanqing Pan, Haiqian Liang
Mol Cancer. 2018; 17: 166. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1186/s12943-018-0911-0
PMCID:
PMC6260852
13.
Xing Zhang, Min Zhu, Xiaolong Hu
Epigenomics. 2018 Aug; 10(8): 1051–1069. Published online 2018 Jul 30. doi: 10.2217/epi-2018-0028
PMCID:
PMC6190256
14.
Houyu Ju, Liming Zhang, Lu Mao, Shuli Liu, Weiya Xia, Jingzhou Hu, Min Ruan, Guoxin Ren
Am J Cancer Res. 2018; 8(9): 1788–1800. Published online 2018 Sep 1.
PMCID:
PMC6176177
15.
Yuxin Lin, Wentao Wu, Zhandong Sun, Li Shen, Bairong Shen
RNA Biol. 2018; 15(8): 1093–1105. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1080/15476286.2018.1502590
PMCID:
PMC6161673
16.
Talia Eldar‐Geva, Varda Gross‐Tsur, Harry J. Hirsch, Gheona Altarescu, Reeval Segal, Sharon Zeligson, Eliahu Golomb, Silvina Epsztejn‐Litman, Rachel Eiges
Mol Genet Genomic Med. 2018 Sep; 6(5): 811–818. Published online 2018 Jul 12. doi: 10.1002/mgg3.448
PMCID:
PMC6160713
17.
Rachel E. Gate, Christine S. Cheng, Aviva P. Aiden, Atsede Siba, Marcin Tabaka, Dmytro Lituiev, Ido Machol, M. Grace Gordon, Meena Subramaniam, Muhammad Shamim, Kendrick L. Hougen, Ivo Wortman, Su-Chen Huang, Neva C. Durand, Ting Feng, Philip L. De Jager, Howard Y. Chang, Erez Lieberman Aiden, Christophe Benoist, Michael A. Beer, Chun J. Ye, Aviv Regev
Nat Genet.
Published in final edited form as: Nat Genet. 2018 Aug; 50(8): 1140–1150. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1038/s41588-018-0156-2
PMCID:
PMC6097927
18.
Miao Zhang, Yaqi Zhou, Yang Peng, Lijun Jin
Mol Med Rep. 2018 Jul; 18(1): 877–881. Published online 2018 May 22. doi: 10.3892/mmr.2018.9041
PMCID:
PMC6059719
19.
Hoang Van Tong, Nghiem Xuan Hoan, Mai Thanh Binh, Dao Thanh Quyen, Christian G. Meyer, Le Huu Song, Nguyen Linh Toan, Thirumalaisamy P. Velavan
Oncotarget. 2018 Jun 12; 9(45): 27858–27871. Published online 2018 Jun 12. doi: 10.18632/oncotarget.25559
PMCID:
PMC6021248
20.
Mario Torrado, Emilia Maneiro, Juan Pablo Trujillo-Quintero, Arturo Evangelista, Alexander T. Mikhailov, Lorenzo Monserrat
Biomed Res Int. 2018; 2018: 3536495. Published online 2018 May 29. doi: 10.1155/2018/3536495
PMCID:
PMC5996431

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center