Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 117

1.
Benjamard Thaweethee-Sukjai, Sirijit Suttajit, Samur Thanoi, Caroline F. Dalton, Gavin P. Reynolds, Sutisa Nudmamud-Thanoi
Int J Med Sci. 2019; 16(9): 1207–1214. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.7150/ijms.36131
PMCID:
PMC6775273
2.
María D. Ronquillo, Alla Mellnyk, Noemí Cárdenas-Rodríguez, Emmanuel Martínez, David A. Comoto, Liliana Carmona-Aparicio, Norma E. Herrera, Eleazar Lara, Armando Pereyra, Esaú Floriano-Sánchez
Indian J Med Res. 2019 May; 149(5): 616–626. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1165_17
PMCID:
PMC6702687
3.
Qi Zhu, Chang Shan, Ling Li, Lige Song, Keqin Zhang, Yun Zhou
Ann Transl Med. 2019 Jul; 7(14): 309. doi: 10.21037/atm.2019.06.27
PMCID:
PMC6694272
4.
Nutan V. Badgujar, Bhoomi V. Tarapara, Franky D. Shah
PLoS One. 2019; 14(8): e0220711. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1371/journal.pone.0220711
PMCID:
PMC6688789
5.
Mahmood S. Khazaal, Farqad B. Hamdan, Qasim S. Al‐Mayah
Mol Genet Genomic Med. 2019 Aug; 7(8): e809. Published online 2019 Jun 17. doi: 10.1002/mgg3.809
PMCID:
PMC6687619
6.
Masako Imaoka, Keiji Tanese, Yohei Masugi, Mutsumi Hayashi, Michiie Sakamoto
Cancer Sci. 2019 Jul; 110(7): 2273–2283. Published online 2019 May 29. doi: 10.1111/cas.14038
PMCID:
PMC6609804
7.
Qiang Xu, Li-Ting Hu, Qian Wang, Jing Lin, Nan Jiang, Cui Li, Gui-Qiu Zhao
Int J Ophthalmol. 2019; 12(5): 711–716. Published online 2019 May 18. doi: 10.18240/ijo.2019.05.03
PMCID:
PMC6520258
8.
Chan Zhang, Weiwei Guo, Yujing Cheng, Qi Li, Xin Yang, Run Dai, Linhao Zhu, Wanlu Chen
Mol Genet Genomic Med. 2019 May; 7(5): e574. Published online 2019 Apr 5. doi: 10.1002/mgg3.574
PMCID:
PMC6503013
9.
Wen-Chien Huang, Kuang-Tai Kuo, Chun-Hua Wang, Chi-Tai Yeh, Yongjie Wang
J Exp Clin Cancer Res. 2019; 38: 180. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1186/s13046-019-1166-3
PMCID:
PMC6489343
10.
Haiyi Yu, Xinyu Wang, Xiangning Deng, Youyi Zhang, Wei Gao
Mediators Inflamm. 2019; 2019: 8276180. Published online 2019 Mar 7. doi: 10.1155/2019/8276180
PMCID:
PMC6431529
11.
Qingjiang Wang, Wei Han, Junmei Niu, Bing Sun, Wei Dong, Guangpeng Li
Respir Res. 2019; 20: 50. Published online 2019 Mar 6. doi: 10.1186/s12931-019-1004-3
PMCID:
PMC6402089
12.
Yveth Marlene Ortiz-García, Trinidad García-Iglesias, Gabriela Morales-Velazquez, Blanca Patricia Lazalde-Ramos, Guillermo Moisés Zúñiga-González, Ramón Guillermo Ortiz-García, Ana Lourdes Zamora-Perez
Biomed Res Int. 2019; 2019: 7850392. Published online 2019 Feb 5. doi: 10.1155/2019/7850392
PMCID:
PMC6379857
13.
Yi-Bo Qiu, Ling-Yao Liao, Rong Jiang, Man Xu, Lin-Wan Xu, George G. Chen, Zhi-Min Liu
Sci Rep. 2019; 9: 1032. Published online 2019 Jan 31. doi: 10.1038/s41598-018-37648-7
PMCID:
PMC6355968
14.
Xiaohong Duan, Shaoqing Yang, Lei Zhang, Tielin Yang
Theranostics. 2018; 8(19): 5379–5399. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.7150/thno.28391
PMCID:
PMC6276090
15.
Enzo Rucci, Carlos Garcia, Guillermo Botella, Armando De Giusti, Marcelo Naiouf, Manuel Prieto-Matias
BMC Syst Biol. 2018; 12(Suppl 5): 96. Published online 2018 Nov 20. doi: 10.1186/s12918-018-0614-6
PMCID:
PMC6245597
16.
Jesús Pérez-Serrano, Edans Sandes, Alba Cristina Magalhaes Alves de Melo, Manuel Ujaldón
BMC Bioinformatics. 2018; 19(Suppl 14): 421. Published online 2018 Nov 20. doi: 10.1186/s12859-018-2389-6
PMCID:
PMC6245493
17.
Shabbir Ahmed, Jie Zhou, Zhan Zhou, Shu-Qing Chen
Genes (Basel) 2018 Oct; 9(10): 514. Published online 2018 Oct 22. doi: 10.3390/genes9100514
PMCID:
PMC6211126
18.
Houyu Ju, Liming Zhang, Lu Mao, Shuli Liu, Weiya Xia, Jingzhou Hu, Min Ruan, Guoxin Ren
Am J Cancer Res. 2018; 8(9): 1788–1800. Published online 2018 Sep 1.
PMCID:
PMC6176177
19.
Yuxin Lin, Wentao Wu, Zhandong Sun, Li Shen, Bairong Shen
RNA Biol. 2018; 15(8): 1093–1105. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1080/15476286.2018.1502590
PMCID:
PMC6161673
20.
Kosei Hasegawa, Hiroyuki Tanaka, Yousuke Higuchi, Yumiko Hayashi, Katsuhiro Kobayashi, Hirokazu Tsukahara
Clin Pediatr Endocrinol. 2018; 27(3): 159–164. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1297/cpe.27.159
PMCID:
PMC6073064

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center