Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 194

1.
Caroline Ran, Carmen Fourier, Donia Arafa, Franziska Liesecke, Christina Sjöstrand, Elisabet Waldenlind, Anna Steinberg, Andrea Carmine Belin
Brain Sci. 2019 Aug; 9(8): 184. Published online 2019 Jul 30. doi: 10.3390/brainsci9080184
PMCID:
PMC6721385
2.
María D. Ronquillo, Alla Mellnyk, Noemí Cárdenas-Rodríguez, Emmanuel Martínez, David A. Comoto, Liliana Carmona-Aparicio, Norma E. Herrera, Eleazar Lara, Armando Pereyra, Esaú Floriano-Sánchez
Indian J Med Res. 2019 May; 149(5): 616–626. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1165_17
PMCID:
PMC6702687
3.
Gugalavath Shailender, Seema Kumari, Patnala Kiranmayi, Rama Rao Malla
Genes Environ. 2019; 41: 16. Published online 2019 Jul 22. doi: 10.1186/s41021-019-0131-x
PMCID:
PMC6647068
4.
Huiping Chen, Xiujuan Wu, Yitao Duan, Dexian Zhi, Min Zou, Zhihong Zhao, Xiaojun Zhang, Xiaoang Yang, Jianying Zhang
Oncol Lett. 2019 Aug; 18(2): 1467–1474. Published online 2019 May 27. doi: 10.3892/ol.2019.10397
PMCID:
PMC6607232
5.
Richard A. Dennis, Beata Przybyla, Cathy Gurley, Patrick M. Kortebein, Pippa Simpson, Dennis H. Sullivan, Charlotte A. Peterson
Physiol Genomics. 2008 Feb 19; 32(3): 393–400. Published online 2007 Dec 11. doi: 10.1152/physiolgenomics.00191.2007
PMCID:
PMC6581202
6.
Kang Du, Can Zhao, Li Wang, Yue Wang, Kang-Zhen Zhang, Xi-Yu Shen, Hui-Xian Sun, Wei Gao, Xiang Lu
Aging (Albany NY) 2019 May 15; 11(9): 2762–2786. Published online 2019 May 7. doi: 10.18632/aging.101948
PMCID:
PMC6535071
7.
F. Zhong, H. Ying, W. Jia, X. Zhou, H. Zhang, Q. Guan, J. Xu, L. Fang, J. Zhao, C. Xu
J Endocrinol Invest. 2019; 42(6): 653–665. Published online 2018 Nov 10. doi: 10.1007/s40618-018-0966-1
PMCID:
PMC6531408
8.
Rossana Cocchiola, Elisabetta Rubini, Fabio Altieri, Silvia Chichiarelli, Giuliano Paglia, Donatella Romaniello, Stefania Carissimi, Alessandra Giorgi, Flavia Giamogante, Alberto Macone, Giacomo Perugia, Aymone Gurtner, Margherita Eufemi
Int J Mol Sci. 2019 Apr; 20(8): 1815. Published online 2019 Apr 12. doi: 10.3390/ijms20081815
PMCID:
PMC6514970
9.
Junlan Zhu, Chunxia Xu, Liming Ruan, Jianping Wu, Yang Li, Xingguo Zhang
Mol Ther Nucleic Acids. 2019 Jun 7; 16: 531–542. Published online 2019 Apr 14. doi: 10.1016/j.omtn.2019.04.007
PMCID:
PMC6506625
10.
Chan Zhang, Weiwei Guo, Yujing Cheng, Qi Li, Xin Yang, Run Dai, Linhao Zhu, Wanlu Chen
Mol Genet Genomic Med. 2019 May; 7(5): e574. Published online 2019 Apr 5. doi: 10.1002/mgg3.574
PMCID:
PMC6503013
11.
Lei Jiang, Xiao Qing Chen, Ming Jing Gao, Wai Lee, Jie Zhou, Yun Fu Zhao, Guo Dong Wang
J Cell Mol Med. 2019 Apr; 23(4): 2769–2781. Published online 2019 Feb 7. doi: 10.1111/jcmm.14183
PMCID:
PMC6433735
12.
Emmanuelle Nicolas, Elena V. Demidova, Waleed Iqbal, Ilya G. Serebriiskii, Ramilia Vlasenkova, Pooja Ghatalia, Yan Zhou, Kim Rainey, Andrea F. Forman, Roland L. Dunbrack, Jr, Erica A. Golemis, Michael J. Hall, Mary B. Daly, Sanjeevani Arora
Mol Genet Genomic Med. 2019 Mar; 7(3): e556. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1002/mgg3.556
PMCID:
PMC6418363
13.
Qihong Zhao, Dong Yang, Lei Gao, Mingqiu Zhao, Xiujie He, Meng Zhu, Chaoqing Tian, Gang Liu, Li Li, Chuanlai Hu
J Diabetes Investig. 2019 Mar; 10(2): 499–512. Published online 2018 Oct 19. doi: 10.1111/jdi.12928
PMCID:
PMC6400209
14.
Xiaoqiang Liu, Xiangyun Xu, Wen Deng, Mingchuan Huang, Yanlong Wu, Zhengtao Zhou, Ke Zhu, Yibing Wang, Xinfu Cheng, Xiaochen Zhou, Luyao Chen, Yu Li, Gongxian Wang, Bin Fu
Mol Med Rep. 2019 Mar; 19(3): 1678–1686. Published online 2018 Dec 24. doi: 10.3892/mmr.2018.9791
PMCID:
PMC6390063
15.
Guang Chen, Jialiang Gao, Haoqiang He, Chao Liu, Yongmei Liu, Jun Li, Jie Wang
Exp Ther Med. 2019 Feb; 17(2): 1206–1223. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.3892/etm.2018.7068
PMCID:
PMC6327641
16.
Guillermo Urrutia, Sergio Laurito, Emanuel Campoy, Daniela Nasif, María Teresita Branham, María Roqué
Asian Pac J Cancer Prev. 2018; 19(10): 2859–2866. doi: 10.22034/APJCP.2018.19.10.2859
PMCID:
PMC6291059
17.
Meng Wang, Keith M. Callenberg, Raymond Dalgleish, Alexandre Fedtsov, Naomi K. Fox, Peter J. Freeman, Kevin B. Jacobs, Piotr Kaleta, Andrew J. McMurry, Andreas Prlić, Veena Rajaraman, Reece K. Hart
Hum Mutat. 2018 Dec; 39(12): 1803–1813. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1002/humu.23615
PMCID:
PMC6282708
18.
Xiaohong Duan, Shaoqing Yang, Lei Zhang, Tielin Yang
Theranostics. 2018; 8(19): 5379–5399. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.7150/thno.28391
PMCID:
PMC6276090
19.
Xing Zhang, Min Zhu, Xiaolong Hu
Epigenomics. 2018 Aug; 10(8): 1051–1069. Published online 2018 Jul 30. doi: 10.2217/epi-2018-0028
PMCID:
PMC6190256
20.
Houyu Ju, Liming Zhang, Lu Mao, Shuli Liu, Weiya Xia, Jingzhou Hu, Min Ruan, Guoxin Ren
Am J Cancer Res. 2018; 8(9): 1788–1800. Published online 2018 Sep 1.
PMCID:
PMC6176177

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center