Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 161

1.
Olesya Plazyo, Weilong Hao, Jian-Ping Jin
Front Bioeng Biotechnol. 2020; 8: 42. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.3389/fbioe.2020.00042
PMCID:
PMC7058930
2.
Kathleen A. Williamson, H. Nikki Hall, Liusaidh J. Owen, Benjamin J. Livesey, Isabel M. Hanson, G. G. W. Adams, Simon Bodek, Patrick Calvas, Bruce Castle, Michael Clarke, Alexander T. Deng, Patrick Edery, Richard Fisher, Gabriele Gillessen-Kaesbach, Elise Heon, Jane Hurst, Dragana Josifova, Birgit Lorenz, Shane McKee, Francoise Meire, Anthony T. Moore, Michael Parker, Charlotte M. Reiff, Jay Self, Edward S. Tobias, Joke B. G. M. Verheij, Marjolaine Willems, Denise Williams, Veronica van Heyningen, Joseph A. Marsh, David R. FitzPatrick
Genet Med. 2020; 22(3): 598–609. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.1038/s41436-019-0685-9
PMCID:
PMC7056646
3.
Ganesh Warthi, Pierre-Edouard Fournier, Hervé Seligmann
Front Genet. 2020; 11: 42. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fgene.2020.00042
PMCID:
PMC7027195
4.
Lauren Cascio, Chin‐Fu Chen, Rini Pauly, Sujata Srikanth, Kelly Jones, Cindy D. Skinner, Roger E. Stevenson, Charles E. Schwartz, Luigi Boccuto
Mol Genet Genomic Med. 2020 Jan; 8(1): e1036. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.1002/mgg3.1036
PMCID:
PMC6978257
5.
Farjana Akther Noor, Nusrat Sultana, Golam Sarower Bhuyan, Md Tarikul Islam, Mohabbat Hossain, Suprovath Kumar Sarker, Khaleda Islam, Waqar Ahmed Khan, Mujahida Rahman, Syeda Kashfi Qadri, Hossain Uddin Shekhar, Firdausi Qadri, Syed Saleheen Qadri, Kaiissar Mannoor
Orphanet J Rare Dis. 2020; 15: 15. Published online 2020 Jan 15. doi: 10.1186/s13023-020-1294-z
PMCID:
PMC6961315
6.
Yonghwan Shin, Sang-Woo Lee, Eun Namkoong, Woojin An, Jong-Ho Lee, Peter D Brown, Kyungpyo Park
Int J Mol Sci. 2019 Dec; 20(24): 6298. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.3390/ijms20246298
PMCID:
PMC6940850
7.
ZaenalAdi Susanto, Wahyu Siswandari, Lantip Rujito
Mol Genet Metab Rep. 2020 Mar; 22: 100550. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.1016/j.ymgmr.2019.100550
PMCID:
PMC6933185
8.
Thelma Beatriz González‐Castro, José Jaime Martínez‐Magaña, Carlos Alfonso Tovilla‐Zárate, Isela Esther Juárez‐Rojop, Emmanuel Sarmiento, Alma Delia Genis‐Mendoza, Humberto Nicolini
Mol Genet Genomic Med. 2019 Dec; 7(12): e983. Published online 2019 Oct 2. doi: 10.1002/mgg3.983
PMCID:
PMC6900393
9.
Bing Yang, Tyler Etheridge, Johnathon McCormick, Adam Schultz, Tariq A. Khemees, Nathan Damaschke, Glen Leverson, Kaitlin Woo, Geoffrey A. Sonn, Eric A. Klein, Mike Fumo, Wei Huang, David F. Jarrard
Clin Epigenetics. 2019; 11: 168. Published online 2019 Nov 28. doi: 10.1186/s13148-019-0771-5
PMCID:
PMC6883627
10.
Jing Wen, Liang Chen, Hua Tian, Ji Li, Miao Zhang, Qing Cao, Wei Zhang, Shi Chen, Lixin Shi
J Cancer. 2019; 10(23): 5714–5721. Published online 2019 Sep 19. doi: 10.7150/jca.28887
PMCID:
PMC6879318
11.
Anping Xu, Jian Sun, Jie Li, Weidong Chen, Ruoyang Zheng, Zhonghou Han, Ling Ji
J Clin Lab Anal. 2019 Feb; 33(2): e22671. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1002/jcla.22671
PMCID:
PMC6818576
12.
Liang‐Yin Ke, Jan‐Gowth Chang, Chao‐Sung Chang, Li‐Ling Hsieh, Ta‐Chih Liu
J Clin Lab Anal. 2017 Jan; 31(1): e22019. Published online 2016 Aug 16. doi: 10.1002/jcla.22019
PMCID:
PMC6817179
13.
Xin-sheng Deng, Xianzhong Meng, Fei Li, Neil Venardos, David Fullerton, James Jaggers
J Surg Res.
Published in final edited form as: J Surg Res. 2019 Mar; 235: 44–51. Published online 2018 Oct 23. doi: 10.1016/j.jss.2018.09.005
PMCID:
PMC6791591
14.
Junxiu Liu, Hao Tan, Wancai Yang, Shuzhong Yao, Liang Hong
J Cancer. 2019; 10(20): 4954–4960. Published online 2019 Aug 27. doi: 10.7150/jca.31544
PMCID:
PMC6775510
15.
Xueshan Xiao, Wenmin Sun, Jiamin Ouyang, Shiqiang Li, Xiaoyun Jia, Zhiqun Tan, J. Fielding Hejtmancik, Qingjiong Zhang
Hum Genet. 2019; 138(10): 1077–1090. Published online 2019 Jun 6. doi: 10.1007/s00439-019-02039-z
PMCID:
PMC6745028
16.
Xiaoyun Tang, Todd P.W. McMullen, David N. Brindley
Theranostics. 2019; 9(21): 6129–6142. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.7150/thno.37094
PMCID:
PMC6735510
17.
Caroline Ran, Carmen Fourier, Donia Arafa, Franziska Liesecke, Christina Sjöstrand, Elisabet Waldenlind, Anna Steinberg, Andrea Carmine Belin
Brain Sci. 2019 Aug; 9(8): 184. Published online 2019 Jul 30. doi: 10.3390/brainsci9080184
PMCID:
PMC6721385
18.
Ye Lin, Xihui Chen, Ying Yang, Fengyu Che, Sijia Zhang, Lijuan Yuan, Yuanming Wu
Mol Genet Genomic Med. 2019 Jul; 7(7): e00687. Published online 2019 Jun 14. doi: 10.1002/mgg3.687
PMCID:
PMC6625147
19.
Jie Zhang, Yang Yang, Peng Li, Yuanlong Yan, Tao Lv, Tingting Zhao, Xiaohong Zeng, Dongmei Li, Xiaoyan Zhou, Hong Chen, Jie Su, Tonghua Yang, Jing He, Baosheng Zhu
Mol Genet Genomic Med. 2019 Jun; 7(6): e706. Published online 2019 May 1. doi: 10.1002/mgg3.706
PMCID:
PMC6565566
20.
Shuangshuang Wu, Wei Shen, Lu Yang, Meng Zhu, Mingjiong Zhang, Feng Zong, Liguo Geng, Yuzhuo Wang, Tongtong Huang, Yun Pan, Songyu Cao, Juncheng Dai, HongXia Ma, Jianqing Wu
Cancer Med. 2019 May; 8(5): 2636–2645. Published online 2019 Mar 7. doi: 10.1002/cam4.2073
PMCID:
PMC6536955

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center