Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 91

1.
Il Tae Hwang, Yusuke Mizuno, Naoko Amano, Hye Jin Lee, Young Suk Shim, Hyo‐Kyoung Nam, Young‐Jun Rhie, Seung Yang, Kee‐Hyoung Lee, Tomonobu Hasegawa, Min Jae Kang
Mol Genet Genomic Med. 2020 Mar; 8(3): e1146. Published online 2020 Jan 20. doi: 10.1002/mgg3.1146
PMCID:
PMC7057090
2.
Ganesh Warthi, Pierre-Edouard Fournier, Hervé Seligmann
Front Genet. 2020; 11: 42. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fgene.2020.00042
PMCID:
PMC7027195
3.
Pan Zhang, Lei Yi, Siyuan Qu, Jinzhong Dai, Xiaozhou Li, Bohao Liu, Huiling Li, Kai Ai, Peilin Zheng, Shuangfa Qiu, Yijian Li, Yinhuai Wang, Xudong Xiang, Xiangping Chai, Zheng Dong, Dongshan Zhang
Mol Ther Nucleic Acids. 2020 Mar 6; 19: 1027–1042. Published online 2020 Jan 14. doi: 10.1016/j.omtn.2019.12.037
PMCID:
PMC7016165
4.
Marshall Ellison, Mukul Mittal, Minu Chaudhuri, Gautam Chaudhuri, Smita Misra
Cell Commun Signal. 2020; 18: 15. Published online 2020 Jan 27. doi: 10.1186/s12964-019-0493-5
PMCID:
PMC6986021
5.
Shuming Chen, George A. Crabill, Theresa S. Pritchard, Tracee L. McMiller, Ping Wei, Drew M. Pardoll, Fan Pan, Suzanne L. Topalian
J Immunother Cancer. 2019; 7: 305. Published online 2019 Nov 15. doi: 10.1186/s40425-019-0770-2
PMCID:
PMC6858680
6.
Meini Wu, Wenliang Li, Fengchang Huang, Jing Sun, Kang ping Li, Jiandong Shi, Jingyu Yang, Jianfang Li, Yanhan Li, Ningzhu Hu, YunZhang Hu
Sci Rep. 2019; 9: 16910. Published online 2019 Nov 15. doi: 10.1038/s41598-019-52883-2
PMCID:
PMC6858342
7.
T. Guo, G. Cao, Y. Li, Z. Zhang, J.E. Nör, B.H. Clarkson, J. Liu
J Dent Res. 2018 Nov; 97(12): 1331–1338. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.1177/0022034518788037
PMCID:
PMC6728582
8.
Mahmood S. Khazaal, Farqad B. Hamdan, Qasim S. Al‐Mayah
Mol Genet Genomic Med. 2019 Aug; 7(8): e809. Published online 2019 Jun 17. doi: 10.1002/mgg3.809
PMCID:
PMC6687619
9.
Hiromitsu Tanaka, Yasushi Miyagawa, Akira Tsujimura, Morimasa Wada
Int J Fertil Steril. 2019 Oct-Dec; 13(3): 245–249. Published online 2019 Jul 14. doi: 10.22074/ijfs.2019.5702
PMCID:
PMC6642428
10.
Hongwu Qian, Pingping Cao, Miaohui Hu, Shuai Gao, Nieng Yan, Xin Gong
Nat Commun. 2019; 10: 2320. Published online 2019 May 24. doi: 10.1038/s41467-019-10234-9
PMCID:
PMC6534611
11.
Chan Zhang, Weiwei Guo, Yujing Cheng, Qi Li, Xin Yang, Run Dai, Linhao Zhu, Wanlu Chen
Mol Genet Genomic Med. 2019 May; 7(5): e574. Published online 2019 Apr 5. doi: 10.1002/mgg3.574
PMCID:
PMC6503013
12.
Narttaya Chaiwiang, Teera Poyomtip
Biosci Rep. 2019 Feb 28; 39(2): BSR20182470. Prepublished online 2019 Feb 14. Published online 2019 Feb 26. doi: 10.1042/BSR20182470
PMCID:
PMC6390129
13.
Guang Chen, Jialiang Gao, Haoqiang He, Chao Liu, Yongmei Liu, Jun Li, Jie Wang
Exp Ther Med. 2019 Feb; 17(2): 1206–1223. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.3892/etm.2018.7068
PMCID:
PMC6327641
14.
Xiaohong Duan, Shaoqing Yang, Lei Zhang, Tielin Yang
Theranostics. 2018; 8(19): 5379–5399. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.7150/thno.28391
PMCID:
PMC6276090
15.
Xing Zhang, Min Zhu, Xiaolong Hu
Epigenomics. 2018 Aug; 10(8): 1051–1069. Published online 2018 Jul 30. doi: 10.2217/epi-2018-0028
PMCID:
PMC6190256
16.
Yang Liu, Wanting Cao, Xiangbo Kong, Jie Li, Xueying Chen, Yaping Ge, Wanzhen Zhong, Silian Fang
Mol Med Rep. 2018 Nov; 18(5): 4219–4228. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.3892/mmr.2018.9449
PMCID:
PMC6172405
17.
Matthew R. Hart, Donovan J. Anderson, Christopher C. Porter, Tobias Neff, Michael Levin, Marshall S. Horwitz
PLoS Genet. 2018 Sep; 14(9): e1007642. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1371/journal.pgen.1007642
PMCID:
PMC6157899
18.
Melissa A. Burns, Zi Wei Liao, Natsuko Yamagata, Gayle P. Pouliot, Kristen E. Stevenson, Donna S. Neuberg, Aaron R. Thorner, Matthew Ducar, Emily A. Silverman, Stephen P. Hunger, Mignon L. Loh, Stuart S. Winter, Kimberly P. Dunsmore, Brent Wood, Meenakshi Devidas, Marian H. Harris, Lewis B. Silverman, Stephen E. Sallan, Alejandro Gutierrez
Leukemia.
Published in final edited form as: Leukemia. 2018 Oct; 32(10): 2126–2137. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1038/s41375-018-0097-x
PMCID:
PMC6148437
19.
Meng Fu, Sha Mu, Chunyan Wen, Shufang Jiang, Lin Li, Yuanguang Meng, Hongmei Peng
Mol Med Rep. 2018 Aug; 18(2): 2027–2032. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.3892/mmr.2018.9201
PMCID:
PMC6072200
20.
Ziqian Li, Kaying Chan, Yifei Qi, Linlin Lu, Fen Ning, Mengling Wu, Haifang Wang, Yuan Wang, Shaohui Cai, Jun Du
Cancer Res Treat. 2018 Jul; 50(3): 894–907. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.4143/crt.2017.356
PMCID:
PMC6056976

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center