Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 109

1.
Riccardo Sgarra, Silvia Pegoraro, Daniela D’Angelo, Gloria Ros, Rossella Zanin, Michela Sgubin, Sara Petrosino, Sabrina Battista, Guidalberto Manfioletti
Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(3): 717. Published online 2020 Jan 22. doi: 10.3390/ijms21030717
PMCID:
PMC7038092
2.
Ganesh Warthi, Pierre-Edouard Fournier, Hervé Seligmann
Front Genet. 2020; 11: 42. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fgene.2020.00042
PMCID:
PMC7027195
3.
Yang Xu, Li Li, Chun Wang, Hua Yue, Hao Zhang, Jiemei Gu, Weiwei Hu, Lianyong Liu, Zhenlin Zhang
Int J Biol Sci. 2020; 16(5): 859–868. Published online 2020 Jan 16. doi: 10.7150/ijbs.38811
PMCID:
PMC7019135
4.
Nitin Pothen, Shveta Kansal, Theodor Rais, Stacy Doumas, Ramon Solhkhah
Innov Clin Neurosci. 2019 Nov 1; 16(11-12): 28–31. Published online Nov-Dec 2019.
PMCID:
PMC7006864
5.
Catherina T. Pinnaro, Travis Henry, Heather J. Major, Mrutyunjaya Parida, Lucy E. DesJardin, John R. Manak, Benjamin W. Darbro
Mol Genet Genomic Med. 2020 Jan; 8(1): e1057. Published online 2019 Dec 12. doi: 10.1002/mgg3.1057
PMCID:
PMC6978229
6.
Yongjiu Huang, Hongmei Zhu, Xiaohui Ji, Yin Chen, Yanhui Zhang, Ruofei Huang, Jin Xie, Pin Dong
Oncol Lett. 2020 Jan; 19(1): 113–120. Published online 2019 Nov 13. doi: 10.3892/ol.2019.11089
PMCID:
PMC6923984
7.
Rosa Anita Fernandes, Martin Perez-Andres, Elena Blanco, Maria Jara-Acevedo, Ignacio Criado, Julia Almeida, Vitor Botafogo, Ines Coutinho, Artur Paiva, Jacques J. M. van Dongen, Alberto Orfao, Emilia Faria
Front Immunol. 2019; 10: 2502. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.3389/fimmu.2019.02502
PMCID:
PMC6856949
8.
Mohamed A. Abdel-Mohsen, Samar. M Abo-Deif, Lobna A. Abou-Shamaa
Asian Pac J Cancer Prev. 2019; 20(8): 2267–2273. doi: 10.31557/APJCP.2019.20.8.2267
PMCID:
PMC6852800
9.
Bo Lv, Qin An, Qiao Zeng, Xunyi Zhang, Ping Lu, Yanqiu Wang, Xianmin Zhu, Yazhong Ji, Guoping Fan, Zhigang Xue
PLoS Biol. 2019 Oct; 17(10): e3000187. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1371/journal.pbio.3000187
PMCID:
PMC6802852
10.
María D. Ronquillo, Alla Mellnyk, Noemí Cárdenas-Rodríguez, Emmanuel Martínez, David A. Comoto, Liliana Carmona-Aparicio, Norma E. Herrera, Eleazar Lara, Armando Pereyra, Esaú Floriano-Sánchez
Indian J Med Res. 2019 May; 149(5): 616–626. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1165_17
PMCID:
PMC6702687
11.
Lizhi Lv, Weijie Ye, Peiyuan Song, Yubin Chen, Jing Yang, Congmin Zhang, Xiaoping Chen, Fanyan Luo
BMC Cardiovasc Disord. 2019; 19: 176. Published online 2019 Jul 25. doi: 10.1186/s12872-019-1161-9
PMCID:
PMC6659264
12.
Amitabh Biswas, Ali Raza, Soumi Das, Mitali Kapoor, Rijith Jayarajan, Ankit Verma, Karuthedath Vellarikkal Shamsudheen, Benrithung Murry, Sandeep Seth, Balram Bhargava, Vinod Scaria, Sridhar Sivasubbu, Vadlamudi Raghavendra Rao
Purinergic Signal. 2019 Jun; 15(2): 205–210. Published online 2019 May 31. doi: 10.1007/s11302-019-09660-7
PMCID:
PMC6635509
13.
Valentina Mattei, Selvasankar Murugesan, Muna Al Hashmi, Rebecca Mathew, Nicola James, Parul Singh, Manoj Kumar, Arun Prasath Lakshmanan, Annalisa Terranegra, Souhaila Al Khodor, Sara Tomei
Front Cell Infect Microbiol. 2019; 9: 197. Published online 2019 Jun 6. doi: 10.3389/fcimb.2019.00197
PMCID:
PMC6563847
14.
Sarah E. Brnich, Edgar A. Rivera-Muñoz, Jonathan S. Berg
Hum Mutat.
Published in final edited form as: Hum Mutat. 2018 Nov; 39(11): 1531–1541. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1002/humu.23609
PMCID:
PMC6548460
15.
Chan Zhang, Weiwei Guo, Yujing Cheng, Qi Li, Xin Yang, Run Dai, Linhao Zhu, Wanlu Chen
Mol Genet Genomic Med. 2019 May; 7(5): e574. Published online 2019 Apr 5. doi: 10.1002/mgg3.574
PMCID:
PMC6503013
16.
Daoyu Zhang, Xinglan An, Ziyi Li, Sheng Zhang
Exp Ther Med. 2019 Jun; 17(6): 4709–4714. Published online 2019 Apr 11. doi: 10.3892/etm.2019.7481
PMCID:
PMC6489065
17.
Mikhlid Almutairi, Abdullah Mohammad Alhadeq, Rafa Almeer, Mohammed Almutairi, Mohammed Alzahrani, Abdelhabib Semlali
Mol Genet Genomic Med. 2019 Apr; 7(4): e00590. Published online 2019 Feb 18. doi: 10.1002/mgg3.590
PMCID:
PMC6465727
18.
Shiro Iuchi, Joao A. Paulo
Sci Rep. 2019; 9: 5496. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.1038/s41598-019-41896-6
PMCID:
PMC6445129
19.
Stephanie L. Hines, John E. Richter, Jr, Ahmed N. Mohammad, Jain Mahim, Paldeep S. Atwal, Thomas R. Caulfield
Mol Genet Genomic Med. 2019 Mar; 7(3): e566. Published online 2019 Jan 28. doi: 10.1002/mgg3.566
PMCID:
PMC6418443
20.
Dongwei Liu, Fengxun Liu, Xutong Wang, Yingjin Qiao, Shaokang Pan, Yang Yang, Yifang Hu, Yilin Zhang, Fei Tian, Zhangsuo Liu
Cell Cycle. 2018; 17(21-22): 2484–2495. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1080/15384101.2018.1542901
PMCID:
PMC6342077

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center