Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from GEO Profiles

Items: 1 to 20 of 194

1.
Yu-Kun Xia, Yi-Rong Zeng, Meng-Li Zhang, Peng Liu, Fang Liu, Hao Zhang, Chen-Xi He, Yi-Ping Sun, Jin-Ye Zhang, Cheng Zhang, Lei Song, Chen Ding, Yu-Jie Tang, Zhen Yang, Chen Yang, Pu Wang, Kun-Liang Guan, Yue Xiong, Dan Ye
Protein Cell. 2021 Jul; 12(7): 557–577. Published online 2020 Jul 18. doi: 10.1007/s13238-020-00754-2
PMCID:
PMC8225741
2.
Yuya Tanikawa, Shingo Kanemura, Dai Ito, Yuxi Lin, Motonori Matsusaki, Kimiko Kuroki, Hiroshi Yamaguchi, Katsumi Maenaka, Young-Ho Lee, Kenji Inaba, Masaki Okumura
Molecules. 2021 May; 26(10): 2853. Published online 2021 May 11. doi: 10.3390/molecules26102853
PMCID:
PMC8151781
3.
Valeria Manganelli, Antonella Capozzi, Serena Recalchi, Gloria Riitano, Vincenzo Mattei, Agostina Longo, Roberta Misasi, Tina Garofalo, Maurizio Sorice
Biomolecules. 2021 Feb; 11(2): 222. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.3390/biom11020222
PMCID:
PMC7915802
4.
Alexandra M. Whiteley, Miguel A. Prado, Stefanie A.H. de Poot, Joao A. Paulo, Marissa Ashton, Sara Dominguez, Martin Weber, Hai Ngu, John Szpyt, Mark P. Jedrychowski, Amy Easton, Steven P. Gygi, Thimo Kurz, Mervyn J. Monteiro, Eric J. Brown, Daniel Finley
J Biol Chem. 2021 Jan-Jun; 296: 100153. Published online 2020 Dec 10. doi: 10.1074/jbc.RA120.015960
PMCID:
PMC7873701
5.
Jingyue Jia, Bhawana Bissa, Lukas Brecht, Lee Allers, Seong Won Choi, Yuexi Gu, Mark Zbinden, Mark R. Burge, Graham Timmins, Kenneth Hallows, Christian Behrends, Vojo Deretic
Mol Cell.
Published in final edited form as: Mol Cell. 2020 Mar 5; 77(5): 951–969.e9. Published online 2020 Jan 28. doi: 10.1016/j.molcel.2019.12.028
PMCID:
PMC7785494
6.
Jonathan P. Davies, Katherine M. Almasy, Eli F. McDonald, Lars Plate
ACS Infect Dis. 2020 Dec 11; 6(12): 3174–3189. Published online 2020 Dec 2. doi: 10.1021/acsinfecdis.0c00500
PMCID:
PMC7724760
7.
Xinxin Song, Zhuan Zhou, Hongchun Li, Yifan Xue, Xinghua Lu, Ivet Bahar, Oliver Kepp, Mien-Chie Hung, Guido Kroemer, Yong Wan
Cancer Discov.
Published in final edited form as: Cancer Discov. 2020 Dec; 10(12): 1872–1893. Published online 2020 Sep 16. doi: 10.1158/2159-8290.CD-20-0402
PMCID:
PMC7710601
8.
Shiyu Chen, Zhiwei He, Changhao Zhu, Yanqing Liu, Lin Li, Lu Deng, Jun Wang, Chao Yu, Chengyi Sun
Front Oncol. 2020; 10: 554787. Published online 2020 Oct 16. doi: 10.3389/fonc.2020.554787
PMCID:
PMC7651862
9.
Dick J. H. van den Boomen, Agata Sienkiewicz, Ilana Berlin, Marlieke L. M. Jongsma, Daphne M. van Elsland, J. Paul Luzio, Jacques J. C. Neefjes, Paul J. Lehner
Nat Commun. 2020; 11: 5559. Published online 2020 Nov 3. doi: 10.1038/s41467-020-19032-0
PMCID:
PMC7642327
10.
Jaya Bhushan, Joshua B. Radke, Yi-Chieh Perng, Michael Mcallaster, Deborah J. Lenschow, Herbert W. Virgin, L. David Sibley
mBio. 2020 Sep-Oct; 11(5): e00852-20. Published online 2020 Oct 6. doi: 10.1128/mBio.00852-20
PMCID:
PMC7542356
11.
Katrin Tiemann, Carolina Garri, Sang Bok Lee, Paymaneh D. Malihi, Mincheol Park, Ruth M. Alvarez, Li Peng Yap, Parag Mallick, Jonathan E. Katz, Mitchell E. Gross, Kian Kani
Oncogene.
Published in final edited form as: Oncogene. 2019 Apr; 38(16): 3003–3018. Published online 2018 Dec 21. doi: 10.1038/s41388-018-0638-9
PMCID:
PMC7523706
12.
Michael L. van de Weijer, Logesvaran Krshnan, Sabrina Liberatori, Elena Navarro Guerrero, Jacob Robson-Tull, Lilli Hahn, Robert Jan Lebbink, Emmanuel J.H.J. Wiertz, Roman Fischer, Daniel Ebner, Pedro Carvalho
Mol Cell. 2020 Sep 3; 79(5): 768–781.e7. doi: 10.1016/j.molcel.2020.07.009
PMCID:
PMC7482433
13.
Hengxing Chen, Yun Li, Yu Li, Zhen Chen, Limin Xie, Wenjia Li, Yuanxin Zhu, Hong Xue, H. Phillip Koeffler, Wenjing Wu, Kaishun Hu, Dong Yin
Theranostics. 2020; 10(22): 9984–10000. Published online 2020 Aug 8. doi: 10.7150/thno.47044
PMCID:
PMC7481404
14.
Jingjiao Li, Mingquan Guo, Xiaoxu Tian, Xin Wang, Xing Yang, Ping Wu, Chengrong Liu, Zixuan Xiao, Yafei Qu, Yue Yin, Chunxia Wang, Yucai Zhang, Zhaoqin Zhu, Zhenshan Liu, Chao Peng, Tongyu Zhu, Qiming Liang
Med (N Y) 2021 Jan 15; 2(1): 99–112.e7. Published online 2020 Jul 21. doi: 10.1016/j.medj.2020.07.002
PMCID:
PMC7373048
15.
Kristina N. Schaefer, Mira I. Pronobis, Clara E. Williams, Shiping Zhang, Lauren Bauer, Dennis Goldfarb, Feng Yan, M. Ben Major, Mark Peifer
Mol Biol Cell. 2020 May 1; 31(10): 992–1014. doi: 10.1091/mbc.E19-11-0647
PMCID:
PMC7346726
16.
Emma J Fenech, Federica Lari, Philip D Charles, Roman Fischer, Marie Laétitia-Thézénas, Katrin Bagola, Adrienne W Paton, James C Paton, Mads Gyrd-Hansen, Benedikt M Kessler, John C Christianson
eLife. 2020; 9: e57306. Published online 2020 Jul 2. doi: 10.7554/eLife.57306
PMCID:
PMC7332293
17.
Ruinan Shen, Xiaobei Zhao, Lu He, Yongbo Ding, Wei Xu, Suzhen Lin, Savannah Fang, Wanlin Yang, Kijung Sung, Brian Spencer, Robert A. Rissman, Ming Lei, Jianqing Ding, Chengbiao Wu
Transl Neurodegener. 2020; 9: 26. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.1186/s40035-020-00206-1
PMCID:
PMC7301499
18.
Jiaojiao Yu, Tao Li, Yu Liu, Xi Wang, Jianchao Zhang, Xi'e Wang, Guizhi Shi, Jizhong Lou, Likun Wang, Chih‐chen Wang, Lei Wang
EMBO J. 2020 May 18; 39(10): e103841. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.15252/embj.2019103841
PMCID:
PMC7232009
19.
Marissa M. Minor, F. Blaine Hollinger, Adrienne L. McNees, Sung Yun Jung, Antrix Jain, Joseph M. Hyser, Karl-Dimiter Bissig, Betty L. Slagle
Cells. 2020 Apr; 9(4): 834. Published online 2020 Mar 30. doi: 10.3390/cells9040834
PMCID:
PMC7226812
20.
Jin Huk Choi, Xue Zhong, William McAlpine, Tzu-Chieh Liao, Duanwu Zhang, Beibei Fang, Jamie Russell, Sara Ludwig, Evan Nair-Gill, Zhao Zhang, Kuan-wen Wang, Takuma Misawa, Xiaoming Zhan, Mihwa Choi, Tao Wang, Xiaohong Li, Miao Tang, Qihua Sun, Liyang Yu, Anne R. Murray, Eva Marie Y. Moresco, Bruce Beutler
Science.
Published in final edited form as: Science. 2019 May 10; 364(6440): eaau0812. doi: 10.1126/science.aau0812
PMCID:
PMC7206793

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center