Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from GEO Profiles

Items: 1 to 20 of 129

1.
Kirti V. Sawant, Krishna Mohan Sepuru, Emily Lowry, Brigith Penaranda, Charles W. Frevert, Roberto P. Garofalo, Krishna Rajarathnam
J Leukoc Biol.
Published in final edited form as: J Leukoc Biol. 2021 Apr; 109(4): 777–791. Published online 2020 Sep 2. doi: 10.1002/JLB.3A0820-207R
PMCID:
PMC8296306
2.
Zhen-Zhen Liu, Yong-Jun Yang, Feng-Hua Zhou, Ke Ma, Xiao-Qi Lin, Shi-Qing Yan, Yu Gao, Wei Chen
Vet Res. 2021; 52: 71. Published online 2021 May 19. doi: 10.1186/s13567-021-00937-7
PMCID:
PMC8132424
3.
Qin He, Wenjie Huang, Danfei Liu, Tongyue Zhang, Yijun Wang, Xiaoyu Ji, Meng Xie, Mengyu Sun, Dean Tian, Mei Liu, Limin Xia
Theranostics. 2021; 11(12): 5759–5777. Published online 2021 Mar 31. doi: 10.7150/thno.57659
PMCID:
PMC8058721
4.
Saori Yonebayashi, Kazuko Tajiri, Mari Hara, Hiromitsu Saito, Noboru Suzuki, Satoshi Sakai, Taizo Kimura, Akira Sato, Akiyo Sekimoto, Satoshi Fujita, Ryuji Okamoto, Robert J. Schwartz, Toshimichi Yoshida, Kyoko Imanaka-Yoshida
Front Immunol. 2021; 12: 620541. Published online 2021 Mar 8. doi: 10.3389/fimmu.2021.620541
PMCID:
PMC7982461
5.
Dong Im Kim, Mi-Kyung Song, Hye-In Kim, Kang Min Han, Kyuhong Lee
Molecules. 2020 Dec; 25(24): 6046. Published online 2020 Dec 21. doi: 10.3390/molecules25246046
PMCID:
PMC7767360
6.
Benedict D. Michael, Laura Bricio-Moreno, Elizabeth W. Sorensen, Yoshishige Miyabe, Jeffrey Lian, Tom Solomon, Evelyn A. Kurt-Jones, Andrew D. Luster
Cell Rep.
Published in final edited form as: Cell Rep. 2020 Sep 15; 32(11): 108150. doi: 10.1016/j.celrep.2020.108150
PMCID:
PMC7548103
7.
Blandine Gausserès, Junjun Liu, Ewout Foppen, Cécile Tourrel-Cuzin, Ana Rodriguez Sanchez-Archidona, Etienne Delangre, Céline Cruciani-Guglielmacci, Stéphanie Pons, Uwe Maskos, Bernard Thorens, Christophe Magnan, Jamileh Movassat, Kamel Maouche
Biomolecules. 2020 Jul; 10(7): 1057. Published online 2020 Jul 16. doi: 10.3390/biom10071057
PMCID:
PMC7408520
8.
Xiang Zhao, Ari Rouhiainen, Zhilin Li, Su Guo, Heikki Rauvala
Cells. 2020 Jul; 9(7): 1714. Published online 2020 Jul 17. doi: 10.3390/cells9071714
PMCID:
PMC7407245
9.
Fumihiro Saika, Shinsuke Matsuzaki, Daichi Kobayashi, Norikazu Kiguchi, Shiroh Kishioka
Neuropsychopharmacol Rep. 2018 Sep; 38(3): 145–148. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1002/npr2.12018
PMCID:
PMC7292320
10.
Xiu-xiu Liu, Lin Yang, Ling-xiao Shao, Yang He, Gang Wu, Yu-huan Bao, Nan-nan Lu, Dong-mei Gong, Ya-ping Lu, Tian-tian Cui, Ning-he Sun, Dan-yang Chen, Wei-xing Shi, Kohji Fukunaga, Hong-shan Chen, Zhong Chen, Feng Han, Ying-mei Lu
J Exp Med. 2020 Jan 6; 217(1): e20180992. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.1084/jem.20180992
PMCID:
PMC7037235
11.
Mariangela Malerba, Sabine Louis, Sylvain Cuvellier, Srikanth Mairpady Shambat, Camille Hua, Camille Gomart, Agnès Fouet, Nicolas Ortonne, Jean-Winoc Decousser, Annelies S. Zinkernagel, Jacques R.R. Mathieu, Carole Peyssonnaux
J Clin Invest. 2020 Jan 2; 130(1): 329–334. Published online 2019 Dec 3. doi: 10.1172/JCI126645
PMCID:
PMC6934188
12.
Zhongqiu Li, Yanxin Li, Jianwei Jiao
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Nov 26; 116(48): 24122–24132. Published online 2019 Nov 11. doi: 10.1073/pnas.1913978116
PMCID:
PMC6883828
13.
Yong Tang, Hailin Tu, Jie Zhang, Xueqiang Zhao, Yini Wang, Jun Qin, Xin Lin
Nat Commun. 2019; 10: 4157. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1038/s41467-019-12033-8
PMCID:
PMC6744441
14.
Xixi Zhang, Haiwei Zhang, Chengxian Xu, Xiaoming Li, Ming Li, Xiaoxia Wu, Wenjuan Pu, Bin Zhou, Haikun Wang, Dali Li, Qiurong Ding, Hao Ying, Hui Wang, Haibing Zhang
Nat Commun. 2019; 10: 4158. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1038/s41467-019-11839-w
PMCID:
PMC6744433
15.
Matthew S. Yorek, Barun Poudel, Lalita Mazgaeen, R. Marshall Pope, Mary E. Wilson, Prajwal Gurung
PLoS Negl Trop Dis. 2019 Jul; 13(7): e0007533. Published online 2019 Jul 1. doi: 10.1371/journal.pntd.0007533
PMCID:
PMC6625741
16.
Shira Bernard, Megan Myers, Wei Bin Fang, Brandon Zinda, Curtis Smart, Diana Lambert, An Zou, Fang Fan, Nikki Cheng
J Mammary Gland Biol Neoplasia.
Published in final edited form as: J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2018 Dec; 23(4): 249–267. Published online 2018 Aug 9. doi: 10.1007/s10911-018-9407-1
PMCID:
PMC6582941
17.
Rebecca A. Drummond, Muthulekha Swamydas, Vasileios Oikonomou, Bing Zhai, Ivy M. Dambuza, Brian C. Schaefer, Andrea C. Bohrer, Katrin D. Mayer-Barber, Sergio A. Lira, Yoichiro Iwakura, Scott G. Filler, Gordon D. Brown, Bernhard Hube, Julian R. Naglik, Tobias M. Hohl, Michail S. Lionakis
Nat Immunol.
Published in final edited form as: Nat Immunol. 2019 May; 20(5): 559–570. Published online 2019 Apr 17. doi: 10.1038/s41590-019-0377-2
PMCID:
PMC6494474
18.
Sagar Paudel, Pankaj Baral, Laxman Ghimire, Scott Bergeron, Liliang Jin, Joseph A. DeCorte, John T. Le, Shanshan Cai, Samithamby Jeyaseelan
Blood. 2019 Mar 21; 133(12): 1335–1345. Prepublished online 2019 Feb 5. doi: 10.1182/blood-2018-10-878082
PMCID:
PMC6428667
19.
Maulin M. Patel, Amanda R. Behar, Robert Silasi, Girija Regmi, Christopher L. Sansam, Ravi S. Keshari, Florea Lupu, Cristina Lupu
J Am Heart Assoc. 2018 Nov 20; 7(22): e010690. Published online 2018 Nov 14. doi: 10.1161/JAHA.118.010690
PMCID:
PMC6404433
20.
Tamara Girbl, Tchern Lenn, Lorena Perez, Loïc Rolas, Anna Barkaway, Aude Thiriot, Carlos del Fresno, Eleanor Lynam, Elin Hub, Marcus Thelen, Gerard Graham, Ronen Alon, David Sancho, Ulrich H. von Andrian, Mathieu-Benoit Voisin, Antal Rot, Sussan Nourshargh
Immunity. 2018 Dec 18; 49(6): 1062–1076.e6. doi: 10.1016/j.immuni.2018.09.018
PMCID:
PMC6303217

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center