Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 23

1.
Yana G. Najjar, Patricia Rayman, Xuefei Jia, Paul G. Pavicic, Jr., Brian I. Rini, Charles Tannenbaum, Jennifer Ko, Samuel Haywood, Peter Cohen, Thomas Hamilton, C. Marcela Diaz-Montero, James Finke
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2017 May 1; 23(9): 2346–2355. Published online 2016 Oct 31. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1823
PMCID:
PMC5411325
2.
Andrew M. Kelleher, Wang Peng, James K. Pru, Cindy A. Pru, Francesco J. DeMayo, Thomas E. Spencer
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 7; 114(6): E1018–E1026. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1073/pnas.1618433114
PMCID:
PMC5307455
3.
Xue Wang, Yanchuan Li, Lintao Li, Zhe Jiao, Xiaoli Liu, Guofu Cheng, Changqin Gu, Xueying Hu, Wanpo Zhang
Sci Rep. 2020; 10: 1210. Published online 2020 Jan 27. doi: 10.1038/s41598-020-57737-w
PMCID:
PMC6985246
4.
Bo Wang, Guanyu Ji, Haroon Naeem, Junwen Wang, Phillip Kantharidis, David Powell, Sharon D. Ricardo
Front Physiol. 2018; 9: 1755. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.3389/fphys.2018.01755
PMCID:
PMC6295563
5.
Gabriela M Wiedemann, Celina Aithal, Angelina Kraechan, Constanze Heise, Bruno L Cadilha, Jin Zhang, Peter Duewell, Robert Ballotti, Stefan Endres, Corine Bertolotto, Sebastian Kobold
Transl Oncol. 2019 Feb; 12(2): 350–360. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.1016/j.tranon.2018.10.014
PMCID:
PMC6290759
6.
Rongkun Dou, Zongying Liu, Xue Yuan, Danzhou Xiangfei, Ruixue Bai, Zhenfei Bi, Piao Yang, Yalan Yang, Yinsong Dong, Wei Su, Diqiang Li, Canquan Mao
PLoS One. 2018; 13(5): e0198501. Published online 2018 May 30. doi: 10.1371/journal.pone.0198501
PMCID:
PMC5976191
7.
Bin Zhang, Jie Zhang, Hui Shi, Fei Mao, Juanjuan Wang, Yongmin Yan, Xu Zhang, Hui Qian, Wenrong Xu
Mol Med Rep. 2018 Jan; 17(1): 861–869. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.3892/mmr.2017.7950
PMCID:
PMC5780165
8.
Qin Luo, Hengmin Cui, Huidan Deng, Ping Kuang, Huan Liu, Yujiao Lu, Jing Fang, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Yinglun Li, Xun Wang, Ling Zhao
Oncotarget. 2017 Oct 6; 8(46): 80192–80207. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.18632/oncotarget.19006
PMCID:
PMC5655190
9.
Archana Laknaur, Terri-Lee Foster, Lesley E. Bobb, Aramandla Ramesh, Gwinnett M. Ladson, Darryl B. Hood, Ayman Al-Hendy, Chandrasekhar Thota
J Appl Toxicol.
Published in final edited form as: J Appl Toxicol. 2016 Jun; 36(6): 827–835. Published online 2015 Sep 11. doi: 10.1002/jat.3216
PMCID:
PMC5404737
10.
Peixin Huang, Mark W Lee, Jr, Keivan Sadrerafi, Daniel P Heruth, Li Q Zhang, Dev Maulik, Shui Qing Ye
Drug Des Devel Ther. 2017; 11: 629–641. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.2147/DDDT.S125349
PMCID:
PMC5344436
11.
Kang-feng Jiang, Gan Zhao, Gan-zhen Deng, Hai-chong Wu, Nan-nan Yin, Xiu-ying Chen, Chang-wei Qiu, Xiu-li Peng
Acta Pharmacol Sin. 2017 Feb; 38(2): 211–222. Published online 2016 Nov 28. doi: 10.1038/aps.2016.123
PMCID:
PMC5309755
12.
Wenyan Li, Yumei Chang, Shuang Liang, Zhenyu Zhong, Xiujin Li, Jiexia Wen, Yonghong Zhang, Jianlou Zhang, Liyue Wang, Hongyu Lin, Xuebin Cao, Heling Huang, Fei Zhong
BMC Vet Res. 2016; 12: 36. Published online 2016 Feb 24. doi: 10.1186/s12917-016-0655-2
PMCID:
PMC4765044
13.
Xiaolin Zhang, Anmin Jiang, Banghua Qi, Zhongyou Ma, Youyi Xiong, Jinfeng Dou, Jianfei Wang
Int J Mol Sci. 2015 Nov; 16(11): 27757–27769. Published online 2015 Nov 20. doi: 10.3390/ijms161126061
PMCID:
PMC4661919
14.
Hui Liu, Barbara A. French, Tyler J. Nelson, Jun Li, Brittany Tillman, Samuel W. French
Exp Mol Pathol.
Published in final edited form as: Exp Mol Pathol. 2015 Oct; 99(2): 320–325. Published online 2015 Aug 8. doi: 10.1016/j.yexmp.2015.08.002
PMCID:
PMC4591212
15.
Linya You, Kezhi Yan, Jinfeng Zou, Hong Zhao, Nicholas R. Bertos, Morag Park, Edwin Wang, Xiang-Jiao Yang
J Biol Chem. 2015 May 1; 290(18): 11349–11364. Published online 2015 Mar 15. doi: 10.1074/jbc.M115.643189
PMCID:
PMC4416840
16.
Linya You, Jinfeng Zou, Hong Zhao, Nicholas R. Bertos, Morag Park, Edwin Wang, Xiang-Jiao Yang
J Biol Chem. 2015 Mar 13; 290(11): 7114–7129. Published online 2015 Jan 7. doi: 10.1074/jbc.M114.635250
PMCID:
PMC4358132
17.
Han Zhang, Xunsheng Chen, Wendy B. Bollag, Roni J. Bollag, Daniel J. Sheehan, Catherine S. Chew
Physiol Genomics. 2009 Aug; 38(3): 372–385. doi: 10.1152/physiolgenomics.00048.2009
PMCID:
PMC3774566
18.
Yue-jin Liang, Jie Luo, Qiao Lu, Ying Zhou, Hai-wei Wu, Dan Zheng, Yong-ya Ren, Ke-yi Sun, Yong Wang, Zhao-song Zhang
PLoS One. 2012; 7(8): e42490. Published online 2012 Aug 8. doi: 10.1371/journal.pone.0042490
PMCID:
PMC3414521
19.
Michael J. Tuvim, Brian E. Gilbert, Burton F. Dickey, Scott E. Evans
PLoS One. 2012; 7(1): e30596. Published online 2012 Jan 27. doi: 10.1371/journal.pone.0030596
PMCID:
PMC3267724
20.
You Lu, Carina Malmhäll, Margareta Sjöstrand, Madeleine Rådinger, Serena E. O'Neil, Jan Lötvall, Apostolos Bossios
PLoS One. 2011; 6(5): e19889. Published online 2011 May 19. doi: 10.1371/journal.pone.0019889
PMCID:
PMC3098248

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center