Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 16

1.
Nataly Cruz-Rodriguez, Alba L. Combita, Leonardo J. Enciso, Sandra M. Quijano, Paula L. Pinzon, Olga C. Lozano, Juan S. Castillo, Li Li, Jose Bareño, Claudia Cardozo, Julio Solano, Maria V. Herrera, Jennifer Cudris, Jovanny Zabaleta
J Exp Clin Cancer Res. 2016; 35: 64. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1186/s13046-016-0333-z
PMCID:
PMC4820984
2.
Andreas Loos, Clemens Gruber, Friedrich Altmann, Ulrich Mehofer, Frank Hensel, Melanie Grandits, Chris Oostenbrink, Gerhard Stadlmayr, Paul G. Furtmüller, Herta Steinkellner
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Apr 29; 111(17): 6263–6268. Published online 2014 Mar 31. doi: 10.1073/pnas.1320544111
PMCID:
PMC4035941
3.
J Exp Med. 1985 Apr 1; 161(4): 832–849. doi: 10.1084/jem.161.4.832
PMCID:
PMC2189063
4.
J Cell Biol. 1979 Nov 1; 83(2): 284–299. doi: 10.1083/jcb.83.2.284
PMCID:
PMC2111544
5.
E E Max, O W McBride, C C Morton, M A Robinson
Proc Natl Acad Sci U S A. 1986 Aug; 83(15): 5592–5596. doi: 10.1073/pnas.83.15.5592
PMCID:
PMC386334
6.
Guanhong Li, Xiaoyan Wang, Zhe Yang, Qing Zhao, Yubing Wen, Xuemei Li, Ruitong Gao
Dis Markers. 2019; 2019: 9802839. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1155/2019/9802839
PMCID:
PMC6636472
7.
Shaoyun Chen, Hairong Liang, Gonghua Hu, Hui Yang, Kairu Zhou, Longmei Xu, Jiaxian Liu, Bei Lai, Li Song, Hao Luo, Jianming Peng, Zhidong Liu, Yongmei Xiao, Wen Chen, Huanwen Tang
Oncotarget. 2017 Nov 10; 8(56): 95554–95567. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.18632/oncotarget.21481
PMCID:
PMC5707042
8.
Xiuhong Piao, Tatsuhiko Ozawa, Hiroshi Hamana, Kiyomi Shitaoka, Aishun Jin, Hiroyuki Kishi, Atsushi Muraguchi
Oncoimmunology. 2016 May; 5(5): e1131380. Published online 2016 May 4. doi: 10.1080/2162402X.2015.1131380
PMCID:
PMC4910746
9.
Chung-Min Kang, Hyunok Kim, Je Seon Song, Byung-Jai Choi, Seong-Oh Kim, Han-Sung Jung, Seok-Jun Moon, Hyung-Jun Choi
Stem Cells Int. 2016; 2016: 3453890. Published online 2016 Mar 21. doi: 10.1155/2016/3453890
PMCID:
PMC4819116
10.
Sarah E. Henson, Travis Morford, Mary-Pat Stein, Randolph Wall, Cindy S. Malone
Acta Histochem.
Published in final edited form as: Acta Histochem. 2011 Nov; 113(7): 729–742. Published online 2010 Dec 9. doi: 10.1016/j.acthis.2010.11.001
PMCID:
PMC4657859
11.
Zhi Yan, Brian T Luke, Shirley X Tsang, Rui Xing, Yuanming Pan, Yixuan Liu, Jinlian Wang, Tao Geng, Jiangeng Li, Youyong Lu
Biomark Insights. 2014; 9: 67–76. Published online 2014 Aug 14. doi: 10.4137/BMI.S13059
PMCID:
PMC4149392
12.
Frédéric Guénard, Yves Deshaies, Katherine Cianflone, John G. Kral, Picard Marceau, Marie-Claude Vohl
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jul 9; 110(28): 11439–11444. Published online 2013 May 28. doi: 10.1073/pnas.1216959110
PMCID:
PMC3710842
13.
M J Lewis, B Wagner, R M Irvine, J M Woof
Mucosal Immunol. 2010 Nov; 3(6): 610–621. Published online 2010 Jul 14. doi: 10.1038/mi.2010.38
PMCID:
PMC3125105
14.
Jamie M Wilkinson, Carole A Sargent, Lucina Galina-Pantoja, Alexander W Tucker
BMC Genomics. 2010; 11: 455. Published online 2010 Jul 29. doi: 10.1186/1471-2164-11-455
PMCID:
PMC3017779
15.
Jonathan C. Schisler, Peter C. Charles, Joel S. Parker, Eleanor G. Hilliard, Sabeen Mapara, Dane Meredith, Robert E. Lineberger, Samuel S. Wu, Brian D. Alder, George A. Stouffer, Cam Patterson
PLoS One. 2009; 4(12): e8183. Published online 2009 Dec 9. doi: 10.1371/journal.pone.0008183
PMCID:
PMC2790609
16.
Xiaoping An, Jun Lu, Jian-dong Huang, Baozhong Zhang, Dabin Liu, Xin Zhang, Jinhui Chen, Yusen Zhou, Yigang Tong
PLoS One. 2007; 2(11): e1179. Published online 2007 Nov 14. doi: 10.1371/journal.pone.0001179
PMCID:
PMC2048664

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center