Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 14

1.
Bo Lv, Qin An, Qiao Zeng, Xunyi Zhang, Ping Lu, Yanqiu Wang, Xianmin Zhu, Yazhong Ji, Guoping Fan, Zhigang Xue
PLoS Biol. 2019 Oct; 17(10): e3000187. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1371/journal.pbio.3000187
PMCID:
PMC6802852
2.
Huilin Xie, Erge Zhang, Nanchao Hong, Qihua Fu, Fen Li, Sun Chen, Yu Yu, Kun Sun
Hum Genomics. 2018; 12: 44. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s40246-018-0176-0
PMCID:
PMC6142335
3.
M Bamshad, T Le, W S Watkins, M E Dixon, B E Kramer, A D Roeder, J C Carey, S Root, A Schinzel, L Van Maldergem, R J Gardner, R C Lin, C E Seidman, J G Seidman, R Wallerstein, E Moran, R Sutphen, C E Campbell, L B Jorde
Am J Hum Genet. 1999 Jun; 64(6): 1550–1562. doi: 10.1086/302417
PMCID:
PMC1377898
4.
Ming-liang He, Leng Wen, Christine E. Campbell, Jane Y. Wu, Yi Rao
Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Aug 31; 96(18): 10212–10217. doi: 10.1073/pnas.96.18.10212
PMCID:
PMC17868
5.
Yongjiu Huang, Hongmei Zhu, Xiaohui Ji, Yin Chen, Yanhui Zhang, Ruofei Huang, Jin Xie, Pin Dong
Oncol Lett. 2020 Jan; 19(1): 113–120. Published online 2019 Nov 13. doi: 10.3892/ol.2019.11089
PMCID:
PMC6923984
6.
Jinsheng Weng, Kelsey E. Moriarty, Flavio Egidio Baio, Fuliang Chu, Sung-Doo Kim, Jin He, Zuliang Jie, Xiaoping Xie, Wencai Ma, Jianfei Qian, Liang Zhang, Jing Yang, Qing Yi, Sattva S. Neelapu, Larry W. Kwak
Oncoimmunology. 2016; 5(12): e1237327. Published online 2016 Oct 7. doi: 10.1080/2162402X.2016.1237327
PMCID:
PMC5215241
7.
Chung-Min Kang, Hyunok Kim, Je Seon Song, Byung-Jai Choi, Seong-Oh Kim, Han-Sung Jung, Seok-Jun Moon, Hyung-Jun Choi
Stem Cells Int. 2016; 2016: 3453890. Published online 2016 Mar 21. doi: 10.1155/2016/3453890
PMCID:
PMC4819116
8.
Rui Song, Wenbin Lu, Shuangge Ma, X. Jessie Jeng
Biometrika.
Published in final edited form as: Biometrika. 2014; 101(4): 799–814. doi: 10.1093/biomet/asu047
PMCID:
PMC4318124
9.
Koji Okudela, Hideaki Mitsui, Takehisa Suzuki, Tetsukan Woo, Yoko Tateishi, Shigeaki Umeda, Yuichi Saito, Michihiko Tajiri, Munetaka Masuda, Kenichi Ohashi
Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(1): 213–220. Published online 2013 Dec 15.
PMCID:
PMC3885475
10.
Xuanfu Xu, Yingqun Zhou, Chuangao Xie, Shu-mei Wei, Huizhong Gan, Shengli He, Fan Wang, Ling Xu, Jie Lu, Weiqi Dai, Lei He, Ping Chen, Xingpeng Wang, Chuanyong Guo
PLoS One. 2012; 7(8): e43119. Published online 2012 Aug 10. doi: 10.1371/journal.pone.0043119
PMCID:
PMC3416762
11.
Beatriz Carvalho, Anke H. Sillars-Hardebol, Cindy Postma, Sandra Mongera, Jochim Terhaar Sive Droste, Askar Obulkasim, Mark van de Wiel, Wim van Criekinge, Bauke Ylstra, Remond J. A. Fijneman, Gerrit A. Meijer
Cell Oncol (Dordr) 2012 Feb; 35(1): 53–63. Published online 2012 Jan 26. doi: 10.1007/s13402-011-0065-1
PMCID:
PMC3308003
12.
C. J. J. Boogerd, L. Y. E. Wong, M. van den Boogaard, M. L. Bakker, F. Tessadori, J. Bakkers, P. A. C. ‘t Hoen, A. F. Moorman, V. M. Christoffels, P. Barnett
Cell Mol Life Sci. 2011; 68(23): 3949–3961. Published online 2011 May 3. doi: 10.1007/s00018-011-0693-7
PMCID:
PMC3214269
13.
Coralia Luna, Guorong Li, Paloma B. Liton, David L. Epstein, Pedro Gonzalez
Mol Vis. 2009; 15: 534–544. Published online 2009 Mar 11.
PMCID:
PMC2654047
14.
Jianhong Li, Ekkehard Werner, Manfred Hergenhahn, Rémy Poirey, Zuyu Luo, Jean Rommelaere, Jean-Claude Jauniaux
J Virol. 2005 Feb; 79(4): 2274–2286. doi: 10.1128/JVI.79.4.2274-2286.2005
PMCID:
PMC546555

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center