Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 5

1.
Hualong Wang, Xia Liu, Shengdi Chen, Keqiang Ye
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 26; 115(52): E12427–E12434. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1073/pnas.1815915115
PMCID:
PMC6310855
2.
Zhi-Hao Wang, Pai Liu, Xia Liu, Shan Ping Yu, Jian-Zhi Wang, Keqiang Ye
J Exp Med. 2018 Dec 3; 215(12): 3038–3056. doi: 10.1084/jem.20180539
PMCID:
PMC6279401
3.
Zhi-Hao Wang, Wanqiang Wu, Seong Su Kang, Xia Liu, Zhiping Wu, Junmin Peng, Shan Ping Yu, Fredric P. Manfredsson, Ivette M. Sandoval, Xuebo Liu, Jian-Zhi Wang, Keqiang Ye
JCI Insight. 2018 Aug 23; 3(16): e99007. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1172/jci.insight.99007
PMCID:
PMC6141178
4.
J M Chen, P M Dando, R A Stevens, M Fortunato, A J Barrett
Biochem J. 1998 Oct 1; 335(Pt 1): 111–117. doi: 10.1042/bj3350111
PMCID:
PMC1219758
5.
Yulan Piao, Naomi T. Ko, Meng K. Lim, Minoru S.H. Ko
Genome Res. 2001 Sep; 11(9): 1553–1558. doi: 10.1101/gr.185501
PMCID:
PMC311119

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center