Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 5

1.
Ahmed M. Darwesh, Hedieh Keshavarz-Bahaghighat, K. Lockhart Jamieson, John M. Seubert
Int J Mol Sci. 2019 Jul; 20(14): 3502. Published online 2019 Jul 17. doi: 10.3390/ijms20143502
PMCID:
PMC6678157
2.
Chia-Chi Hung, Yi-Hsuan Lee, Yi-Min Kuo, Pei-Chien Hsu, Huey-Jen Tsay, Ying-Ting Hsu, Chih-Chin Lee, Jia-Jun Liang, Feng-Shiun Shie
J Neuroinflammation. 2019; 16: 123. Published online 2019 Jun 8. doi: 10.1186/s12974-019-1508-2
PMCID:
PMC6555999
3.
Min Ma, Qian Ren, Jun Yang, Kai Zhang, Zhongwei Xiong, Tamaki Ishima, Yaoyu Pu, Sung Hee Hwang, Manabu Toyoshima, Yoshimi Iwayama, Yasuko Hisano, Takeo Yoshikawa, Bruce D. Hammock, Kenji Hashimoto
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Apr 2; 116(14): 7083–7088. Published online 2019 Mar 19. doi: 10.1073/pnas.1819234116
PMCID:
PMC6452650
4.
Ying Luo, Ming-Yu Wu, Bing-Qing Deng, Jian Huang, Sung Hee Hwang, Meng-Yuan Li, Chun-Yu Zhou, Qian-Yun Zhang, Hai-Bo Yu, Da-Ke Zhao, Guodong Zhang, Ling Qin, Ai Peng, Bruce D. Hammock, Jun-Yan Liu
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Mar 12; 116(11): 5154–5159. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.1073/pnas.1815746116
PMCID:
PMC6421466
5.
Maximilian Blum, Inci Dogan, Mirjam Karber, Michael Rothe, Wolf-Hagen Schunck
J Lipid Res. 2019 Jan; 60(1): 135–148. Published online 2018 Nov 8. doi: 10.1194/jlr.M089755
PMCID:
PMC6314268

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center