Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 73

1.
Xiao‐Lei Shi, Qi Yang, Na Pu, Xiao‐Yao Li, Wei‐Wei Chen, Jing Zhou, Gang Li, Zhi‐Hui Tong, Claude Férec, David N. Cooper, Jian‐Min Chen, Wei‐Qin Li
Mol Genet Genomic Med. 2020 Mar; 8(3): e1048. Published online 2020 Jan 21. doi: 10.1002/mgg3.1048
PMCID:
PMC7057096
2.
Ganesh Warthi, Pierre-Edouard Fournier, Hervé Seligmann
Front Genet. 2020; 11: 42. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fgene.2020.00042
PMCID:
PMC7027195
3.
Yousef Ashraf Tawfik Morcos, Gregoire Najjar, Sabine Meessen, Britta Witt, Anca Azoitei, Mukesh Kumar, Gamal Wakileh, Klaus Schwarz, Hubert Schrezenmeier, Friedemann Zengerling, Christian Bolenz, Cagatay Günes
Int J Mol Sci. 2020 Jan; 21(1): 85. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.3390/ijms21010085
PMCID:
PMC6981981
4.
Thelma Beatriz González‐Castro, José Jaime Martínez‐Magaña, Carlos Alfonso Tovilla‐Zárate, Isela Esther Juárez‐Rojop, Emmanuel Sarmiento, Alma Delia Genis‐Mendoza, Humberto Nicolini
Mol Genet Genomic Med. 2019 Dec; 7(12): e983. Published online 2019 Oct 2. doi: 10.1002/mgg3.983
PMCID:
PMC6900393
5.
Yuan‐yuan Qin, Ai‐qiu Wei, Qing‐wen Shan, Xiao‐ying Xian, Yang‐yang Wu, Lin Liao, Jie Yan, Zhan‐feng Lai, Fa‐quan Lin
J Clin Lab Anal. 2018 Jul; 32(6): e22414. Published online 2018 Feb 25. doi: 10.1002/jcla.22414
PMCID:
PMC6817128
6.
Jianling Bi, Shujie Yang, Long Li, Qun Dai, Nicholas Borcherding, Brett A. Wagner, Garry R. Buettner, Douglas R. Spitz, Kimberly K. Leslie, Jun Zhang, Xiangbing Meng
Cell Death Dis. 2019 Oct; 10(10): 682. Published online 2019 Sep 17. doi: 10.1038/s41419-019-1897-2
PMCID:
PMC6746770
7.
Dan-Yang Chen, Ning-He Sun, Ya-Ping Lu, Ling-Juan Hong, Tian-Tian Cui, Cheng-Kun Wang, Xing-Hui Chen, Shuai-Shuai Wang, Li-Li Feng, Wei-Xing Shi, Kohji Fukunaga, Zhong Chen, Ying-Mei Lu, Feng Han
Theranostics. 2019; 9(20): 5937–5955. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.7150/thno.34168
PMCID:
PMC6735362
8.
Yinxia Zhang, Fangfang Shi, Zhanbiao Yu, Aimin Yang, Maolan Zeng, Jiaoyue Wang, Haiping Yin, Benzhong Zhang, Xiao Ma
BMC Public Health. 2019; 19: 1223. Published online 2019 Sep 4. doi: 10.1186/s12889-019-7357-1
PMCID:
PMC6727391
9.
吴 青峻 (Qingjun WU), 田 文鑫 (Wenxin TIAN), 于 瀚博 (Hanbo YU), 黄 川 (Chuan HUANG), 焦 鹏 (Peng JIAO), 马 超 (Chao MA), 王 永忠 (Yongzhong WANG), 黄 文 (Wen HUANG), 孙 耀光 (Yaoguang SUN), 艾 斌 (Bin AI), 佟 宏峰 (Hongfeng TONG)
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2019 Jul 20; 22(7): 427–432. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2019.07.04
PMCID:
PMC6712269
10.
Hisanori Fukunaga, Yasuyuki Taki, Kevin M. Prise
Hum Genomics. 2019; 13: 38. Published online 2019 Aug 23. doi: 10.1186/s40246-019-0234-2
PMCID:
PMC6708157
11.
Evelina Siavrienė, Gunda Petraitytė, Violeta Mikštienė, Tautvydas Rančelis, Živilė Maldžienė, Aušra Morkūnienė, Jekaterina Byčkova, Algirdas Utkus, Vaidutis Kučinskas, Eglė Preikšaitienė
BMC Med Genet. 2019; 20: 127. Published online 2019 Jul 17. doi: 10.1186/s12881-019-0859-y
PMCID:
PMC6637606
12.
Hyunhee Do, Dain Kim, JiHoon Kang, Beomseok Son, Danbi Seo, HyeSook Youn, BuHyun Youn, Wanyeon Kim
Biol Res. 2019; 52: 35. Published online 2019 Jul 11. doi: 10.1186/s40659-019-0244-5
PMCID:
PMC6625030
13.
Haojie Yang, Jiong Wu, Jingjing Zhang, Zhigang Yang, Wei Jin, Ying Li, Lei Jin, Lu Yin, Hua Liu, Zhenyi Wang
Mol Genet Genomic Med. 2019 Apr; 7(4): e00588. Published online 2019 Feb 11. doi: 10.1002/mgg3.588
PMCID:
PMC6465657
14.
Mengqi Li, Weihan Wang, Lin Zhang, Wenqiang Xin, Yan Zhao, Linchun Huan, Jianjun Yu, Hao Zhang, Jianning Zhang, Shuyuan Yang, Degang Liang, Weidong Yang, Xinyu Yang
Neuropsychiatr Dis Treat. 2019; 15: 779–783. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.2147/NDT.S193478
PMCID:
PMC6452799
15.
Emmanuelle Nicolas, Elena V. Demidova, Waleed Iqbal, Ilya G. Serebriiskii, Ramilia Vlasenkova, Pooja Ghatalia, Yan Zhou, Kim Rainey, Andrea F. Forman, Roland L. Dunbrack, Jr, Erica A. Golemis, Michael J. Hall, Mary B. Daly, Sanjeevani Arora
Mol Genet Genomic Med. 2019 Mar; 7(3): e556. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1002/mgg3.556
PMCID:
PMC6418363
16.
Marco Antonio Martinez‐Rios, Gilberto Vargas‐Alarcon, Marco Antonio Peña‐Duque, Oscar Perez‐Mendez, Jose Manuel Rodriguez‐Perez, Nonanzit Perez‐Hernandez, Gabriel Herrera‐Maya, Rosalinda Posadas‐Sanchez, Carlos Posadas‐Romero, Jose Manuel Fragoso
Mol Genet Genomic Med. 2019 Jan; 7(1): e00509. Published online 2018 Dec 13. doi: 10.1002/mgg3.509
PMCID:
PMC6382445
17.
Elham Akbari Asl, Jalil Fallah Mehrabadi, Davoud Afshar, Hassan Noorbazargan, Hossein Tahmasebi, Arian Rahimi
Asian Pac J Cancer Prev. 2018; 19(10): 2911–2916. doi: 10.22034/APJCP.2018.19.10.2911
PMCID:
PMC6291028
18.
Meng Wang, Keith M. Callenberg, Raymond Dalgleish, Alexandre Fedtsov, Naomi K. Fox, Peter J. Freeman, Kevin B. Jacobs, Piotr Kaleta, Andrew J. McMurry, Andreas Prlić, Veena Rajaraman, Reece K. Hart
Hum Mutat. 2018 Dec; 39(12): 1803–1813. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1002/humu.23615
PMCID:
PMC6282708
19.
Xiaohong Duan, Shaoqing Yang, Lei Zhang, Tielin Yang
Theranostics. 2018; 8(19): 5379–5399. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.7150/thno.28391
PMCID:
PMC6276090
20.
David W. Hein, Giannoulis Fakis, Sotiria Boukouvala
Pharmacogenet Genomics.
Published in final edited form as: Pharmacogenet Genomics. 2018 Oct; 28(10): 238–244. doi: 10.1097/FPC.0000000000000350
PMCID:
PMC6208141

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center