Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 91

1.
Manjusha Vaidya, Kiminobu Sugaya
PLoS One. 2020; 15(2): e0229309. Published online 2020 Feb 24. doi: 10.1371/journal.pone.0229309
PMCID:
PMC7039433
2.
Ganesh Warthi, Pierre-Edouard Fournier, Hervé Seligmann
Front Genet. 2020; 11: 42. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fgene.2020.00042
PMCID:
PMC7027195
3.
Howeida Abdullah Mustafa, Afraa Mohamed Suliman Albkrye, Buthiena Mohamed AbdAlla, Mona AbdelRahman Mohammed Khair, Nidal Abdelwahid, Hind Abdelaziz Elnasri
Clin Transl Med. 2020; 9: 7. Published online 2020 Feb 17. doi: 10.1186/s40169-020-0258-1
PMCID:
PMC7024687
4.
John M. Darlow, Mark G. Dobson, Andrew J. Green, Prem Puri, David E. Barton
Sci Rep. 2020; 10: 2265. Published online 2020 Feb 10. doi: 10.1038/s41598-020-58818-6
PMCID:
PMC7010700
5.
Thelma Beatriz González‐Castro, José Jaime Martínez‐Magaña, Carlos Alfonso Tovilla‐Zárate, Isela Esther Juárez‐Rojop, Emmanuel Sarmiento, Alma Delia Genis‐Mendoza, Humberto Nicolini
Mol Genet Genomic Med. 2019 Dec; 7(12): e983. Published online 2019 Oct 2. doi: 10.1002/mgg3.983
PMCID:
PMC6900393
6.
Liang‐Yin Ke, Jan‐Gowth Chang, Chao‐Sung Chang, Li‐Ling Hsieh, Ta‐Chih Liu
J Clin Lab Anal. 2017 Jan; 31(1): e22019. Published online 2016 Aug 16. doi: 10.1002/jcla.22019
PMCID:
PMC6817179
7.
Yiyuan Huang, Yufeng Deng, Lina Shang, Lihui Yang, Juanjuan Huang, Jing Ma, Xianshan Liao, Hui Zhou, Jing Xian, Guining Liang, Qin Huang
Exp Ther Med. 2019 Oct; 18(4): 2531–2539. Published online 2019 Aug 2. doi: 10.3892/etm.2019.7840
PMCID:
PMC6755474
8.
Yinxia Zhang, Fangfang Shi, Zhanbiao Yu, Aimin Yang, Maolan Zeng, Jiaoyue Wang, Haiping Yin, Benzhong Zhang, Xiao Ma
BMC Public Health. 2019; 19: 1223. Published online 2019 Sep 4. doi: 10.1186/s12889-019-7357-1
PMCID:
PMC6727391
9.
Chun-Wei Chang, Peng-Wei Hsu, Kuo-Chen Wei, Chia-Wen Chang, Hon-Chung Fung, Mo-Song Hsih, Wen-Chuin Hsu, Long-Sun Ro, Chen-Nen Chang, Jiun-Jie Wang, Yih-Ru Wu, Sien-Tsong Chen
Sci Rep. 2019; 9: 12387. Published online 2019 Aug 27. doi: 10.1038/s41598-019-48448-y
PMCID:
PMC6712018
10.
María D. Ronquillo, Alla Mellnyk, Noemí Cárdenas-Rodríguez, Emmanuel Martínez, David A. Comoto, Liliana Carmona-Aparicio, Norma E. Herrera, Eleazar Lara, Armando Pereyra, Esaú Floriano-Sánchez
Indian J Med Res. 2019 May; 149(5): 616–626. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1165_17
PMCID:
PMC6702687
11.
Yong Wei, Jiawei Zhou, Jun Wu, Jian Huang
Cell Death Dis. 2019 Aug; 10(8): 565. Published online 2019 Jul 22. doi: 10.1038/s41419-019-1786-8
PMCID:
PMC6646346
12.
Aida A Mahmoud, Mohammed H Hassan, Ali A Ghweil, Amany Abdelrahman, Asmaa N Mohammad, Hesham H Ameen
Cancer Manag Res. 2019; 11: 5343–5351. Published online 2019 Jun 10. doi: 10.2147/CMAR.S209112
PMCID:
PMC6572741
13.
Shuyuan Liu, Jun Chen, Zhiling Yan, Shuying Dai, Chuanyin Li, Yufeng Yao, Li Shi
BMC Cancer. 2019; 19: 525. Published online 2019 May 31. doi: 10.1186/s12885-019-5738-6
PMCID:
PMC6544959
14.
Fatemeh Keshavarzi, Shadi Golsheh
Mol Genet Genomic Med. 2019 May; 7(5): e631. Published online 2019 Mar 18. doi: 10.1002/mgg3.631
PMCID:
PMC6503169
15.
Chan Zhang, Weiwei Guo, Yujing Cheng, Qi Li, Xin Yang, Run Dai, Linhao Zhu, Wanlu Chen
Mol Genet Genomic Med. 2019 May; 7(5): e574. Published online 2019 Apr 5. doi: 10.1002/mgg3.574
PMCID:
PMC6503013
16.
Misuzu Ueki, Junko Fujihara, Kaori Kimura-Kataoka, Kazuo Yamada, Yoshikazu Takinami, Haruo Takeshita, Reiko Iida, Toshihiro Yasuda
PLoS One. 2019; 14(4): e0215479. Published online 2019 Apr 25. doi: 10.1371/journal.pone.0215479
PMCID:
PMC6483174
17.
Guang Chen, Jialiang Gao, Haoqiang He, Chao Liu, Yongmei Liu, Jun Li, Jie Wang
Exp Ther Med. 2019 Feb; 17(2): 1206–1223. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.3892/etm.2018.7068
PMCID:
PMC6327641
18.
Pei Zhang, Jie Zhang, Yexin Zhang, Shuai Wang, Shuchao Pang, Bo Yan
Mol Genet Genomic Med. 2018 Nov; 6(6): 1209–1219. Published online 2018 Nov 8. doi: 10.1002/mgg3.508
PMCID:
PMC6305654
19.
Meng Wang, Keith M. Callenberg, Raymond Dalgleish, Alexandre Fedtsov, Naomi K. Fox, Peter J. Freeman, Kevin B. Jacobs, Piotr Kaleta, Andrew J. McMurry, Andreas Prlić, Veena Rajaraman, Reece K. Hart
Hum Mutat. 2018 Dec; 39(12): 1803–1813. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1002/humu.23615
PMCID:
PMC6282708
20.
Xiaohong Duan, Shaoqing Yang, Lei Zhang, Tielin Yang
Theranostics. 2018; 8(19): 5379–5399. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.7150/thno.28391
PMCID:
PMC6276090

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center