Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Protein

Items: 5

1.
Jun Ma, Lu-Qing Zhang, Zi-Xuan He, Xiao-Xiao He, Ya-Jun Wang, You-Li Jian, Xin Wang, Bin-Bin Zhang, Ce Su, Jun Lu, Bai-Qu Huang, Yu Zhang, Gui-Yun Wang, Wei-Xiang Guo, De-Lai Qiu, Lin Mei, Wen-Cheng Xiong, Yao-Wu Zheng, Xiao-Juan Zhu
PLoS Biol. 2019 Oct; 17(10): e3000461. Published online 2019 Oct 10. doi: 10.1371/journal.pbio.3000461
PMCID:
PMC6786517
2.
Sophie Laguesse, Pierre Close, Laura Van Hees, Alain Chariot, Brigitte Malgrange, Laurent Nguyen
Front Cell Neurosci. 2017; 11: 122. Published online 2017 May 1. doi: 10.3389/fncel.2017.00122
PMCID:
PMC5410572
3.
Shiran Naftelberg, Ziv Abramovitch, Shani Gluska, Sivan Yannai, Yuvraj Joshi, Maya Donyo, Keren Ben-Yaakov, Tal Gradus, Jonathan Zonszain, Chen Farhy, Ruth Ashery-Padan, Eran Perlson, Gil Ast
PLoS Genet. 2016 Dec; 12(12): e1006486. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1371/journal.pgen.1006486
PMCID:
PMC5172536
4.
Yei-Tsung Chen, Matthew M. Hims, Ranjit S. Shetty, James Mull, Lijuan Liu, Maire Leyne, Susan A. Slaugenhaupt
Mol Cell Biol. 2009 Feb; 29(3): 736–744. Published online 2008 Nov 17. doi: 10.1128/MCB.01313-08
PMCID:
PMC2630687
5.
Gilda Cobellis, Giancarlo Nicolaus, Mariangela Iovino, Antonio Romito, Emanuele Marra, Manlio Barbarisi, Marco Sardiello, Francesco P. Di Giorgio, Nicola Iovino, Massimo Zollo, Andrea Ballabio, Riccardo Cortese
Nucleic Acids Res. 2005; 33(4): e44. Published online 2005 Mar 1. doi: 10.1093/nar/gni045
PMCID:
PMC552971

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center