Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Taxonomy

Items: 1 to 20 of 167

1.
Adi Segev-Hadar, Gertrude Alupo, Kfir Tal, Tali Nitzan, Jakob Biran
Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 94. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.3389/fendo.2020.00094
PMCID:
PMC7059221
2.
Pernille Nilsson, Monica H Solbakken, Boris V Schmid, Russell J S Orr, Ruichen Lv, Yujun Cui, Yajun Song, Yujiang Zhang, Helle T Baalsrud, Ole K Tørresen, Nils Chr Stenseth, Ruifu Yang, Kjetill S Jakobsen, William Ryan Easterday, Sissel Jentoft
Genome Biol Evol. 2020 Feb; 12(2): 3832–3849. Published online 2020 Jan 23. doi: 10.1093/gbe/evaa008
PMCID:
PMC7046166
3.
Amanda Kowalczyk, Raghavendran Partha, Nathan L Clark, Maria Chikina
eLife. 2020; 9: e51089. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.7554/eLife.51089
PMCID:
PMC7012612
4.
Yiwei Feng, Wei Xia, Ketong Ji, Yongjing Lai, Qingyuan Feng, Honglin Chen, Zongjian Huang, Xiang Yi, Anzhou Tang
Exp Anim. 2020; 69(1): 80–91. Published online 2019 Sep 17. doi: 10.1538/expanim.19-0079
PMCID:
PMC7004801
5.
Su-Qing Liu
Zool Res. 2020 Jan 18; 41(1): 1–2. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.001
PMCID:
PMC6956722
6.
Shuai Xu, Xuyong Li, Jiayun Yang, Zhengxiang Wang, Yane Jia, Lu Han, Liang Wang, Qiyun Zhu
Front Microbiol. 2019; 10: 2955. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.3389/fmicb.2019.02955
PMCID:
PMC6933948
7.
Emma K. Trone‐Launer, Jun Wang, Guoqing Lu, Nohra E. Mateus‐Pinilla, Paige R. Zick, James T. Lamer, Paul A. Shelton, Christopher N. Jacques
Ecol Evol. 2019 Nov; 9(22): 12600–12612. Published online 2019 Oct 30. doi: 10.1002/ece3.5724
PMCID:
PMC6875659
8.
Reimar Johne, Simon H. Tausch, Josephine Grützke, Alexander Falkenhagen, Corinna Patzina-Mehling, Martin Beer, Dirk Höper, Rainer G. Ulrich
Emerg Infect Dis. 2019 Dec; 25(12): 2310–2314. doi: 10.3201/eid2512.191225
PMCID:
PMC6874240
9.
Gregory A. Shilovsky, Oleg A. Zverkov, Alexandr V. Seliverstov, Vasily V. Ashapkin, Tatyana S. Putyatina, Lev I. Rubanov, Vassily A. Lyubetsky
Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019: 2901057. Published online 2019 Oct 24. doi: 10.1155/2019/2901057
PMCID:
PMC6855050
10.
Yong-Gang Yao, Hua Shen
Zool Res. 2019 Nov 18; 40(6): 471–475. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.060
PMCID:
PMC6822935
11.
Yu Fan, Mao-Sen Ye, Jin-Yan Zhang, Ling Xu, Dan-Dan Yu, Tian-Le Gu, Yu-Lin Yao, Jia-Qi Chen, Long-Bao Lv, Ping Zheng, Dong-Dong Wu, Guo-Jie Zhang, Yong-Gang Yao
Zool Res. 2019 Nov 18; 40(6): 506–521. Published online 2019 Aug 15. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.063
PMCID:
PMC6822927
12.
Md. Kaisar Rahman, Shariful Islam, Mizanur Rahman, Jinnat Ferdous, Sazeda Akter, Md. Mustafizur Rahaman, Mohammad Alamgir Hossain, Mohammad Mahmudul Hassan, Ariful Islam
Vet World. 2019 Sep; 12(9): 1514–1518. doi: 10.14202/vetworld.2019.1514-1518
PMCID:
PMC6813616
13.
J Am Assoc Lab Anim Sci. 2019 Sep; 58(5): 607–726. Published online 2019 Sep.
PMCID:
PMC6774462
14.
Peter A Revill, Francis V Chisari, joan M Block, Maura Dandri, Adam J Gehring, Haitao Guo, Jianming Hu, Anna Kramvis, Pietro Lampertico, Harry L A Janssen, Massimo Levrero, Wenhui Li, T Jake Liang, Seng-Gee Lim, Fengmin Lu, M Capucine Penicaud, John E Tavis, Robert Thimme, Members of the ICE-HBV Working Groups, ICE-HBV Stakeholders Group Chairs, ICE-HBV Senior Advisors, Fabien Zoulim
Lancet Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Jul; 4(7): 545–558. Published online 2019 Apr 10. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30119-0
PMCID:
PMC6732795
15.
Karim Majzoub, Florian Wrensch, Thomas F. Baumert
Viruses. 2019 Aug; 11(8): 758. Published online 2019 Aug 16. doi: 10.3390/v11080758
PMCID:
PMC6723221
16.
Xin-Min Yang, Zhi-Min Wu, Huang Huang, Xiao-Yan Chu, Jun Lou, Li-Xian Xu, Yuan-Ting Chen, Li-Qun Wang, Ou-Ping Huang
Oncol Lett. 2019 Sep; 18(3): 2771–2776. Published online 2019 Jul 15. doi: 10.3892/ol.2019.10612
PMCID:
PMC6676661
17.
Florian Ehrlich, Maria Laggner, Lutz Langbein, Pamela Burger, Andreas Pollreisz, Erwin Tschachler, Leopold Eckhart
Sci Rep. 2019; 9: 10924. Published online 2019 Jul 29. doi: 10.1038/s41598-019-47422-y
PMCID:
PMC6662840
18.
Zhi Liao, Yu-ting Jiang, Qi Sun, Mei-hua Fan, Jian-xin Wang, Hai-ying Liang
PLoS One. 2019; 14(7): e0219699. Published online 2019 Jul 19. doi: 10.1371/journal.pone.0219699
PMCID:
PMC6641155
19.
Lei Luo, Yunfei Wang, Bowen Li, Lizhen Xu, Peter Muiruri Kamau, Jie Zheng, Fan Yang, Shilong Yang, Ren Lai
Nat Commun. 2019; 10: 2134. Published online 2019 May 13. doi: 10.1038/s41467-019-09965-6
PMCID:
PMC6513986
20.
Qiu Tu, Dong Yang, Xianning Zhang, Xintong Jia, Sanqi An, Lanzhen Yan, Hongjuan Dai, Yuhua Ma, Chengwei Tang, Weimin Tong, Zongliu Hou, Longbao Lv, Jing Tan, Xudong Zhao
Dis Model Mech. 2019 Apr 1; 12(4): dmm038703. Published online 2019 Apr 15. doi: 10.1242/dmm.038703
PMCID:
PMC6505477

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center