Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2398

1.
Rahul Mahadev Shelake, Dibyajyoti Pramanik, Jae-Yean Kim
Microorganisms. 2019 Aug; 7(8): 269. Published online 2019 Aug 17. doi: 10.3390/microorganisms7080269
PMCID:
PMC6723455
2.
Aijun Wang, Linxiu Pan, Xianyu Niu, Xinyue Shu, Xiaoqun Yi, Naoki Yamamoto, Shuangcheng Li, Qiming Deng, Jun Zhu, Yueyang Liang, Lingxia Wang, Ping Li, Aiping Zheng
BMC Plant Biol. 2019; 19: 360. Published online 2019 Aug 16. doi: 10.1186/s12870-019-1924-6
PMCID:
PMC6697988
3.
Nallely Cano-Domínguez, Barry Bowman, Leonardo Peraza-Reyes, Jesús Aguirre
Front Microbiol. 2019; 10: 1825. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.3389/fmicb.2019.01825
PMCID:
PMC6702951
4.
Hai Zhang, Guangyuan Cheng, Zongtao Yang, Tong Wang, Jingsheng Xu
Int J Mol Sci. 2019 Aug; 20(16): 3867. Published online 2019 Aug 8. doi: 10.3390/ijms20163867
PMCID:
PMC6719097
5.
Hong-Bin Liu, Lin Rui, Ya-Qi Feng, Xiao-Qin Wu
Int J Mol Sci. 2019 Aug; 20(15): 3769. Published online 2019 Aug 1. doi: 10.3390/ijms20153769
PMCID:
PMC6696230
6.
Marco Masi, Fabrizio Freda, Suzette Clement, Alessio Cimmino, Massimo Cristofaro, Susan Meyer, Antonio Evidente
Molecules. 2019 Aug; 24(15): 2793. Published online 2019 Jul 31. doi: 10.3390/molecules24152793
PMCID:
PMC6696439
7.
Daniele Armaleo, Olaf Müller, François Lutzoni, Ólafur S. Andrésson, Guillaume Blanc, Helge B. Bode, Frank R. Collart, Francesco Dal Grande, Fred Dietrich, Igor V. Grigoriev, Suzanne Joneson, Alan Kuo, Peter E. Larsen, John M. Logsdon, Jr, David Lopez, Francis Martin, Susan P. May, Tami R. McDonald, Sabeeha S. Merchant, Vivian Miao, Emmanuelle Morin, Ryoko Oono, Matteo Pellegrini, Nimrod Rubinstein, Maria Virginia Sanchez-Puerta, Elizabeth Savelkoul, Imke Schmitt, Jason C. Slot, Darren Soanes, Péter Szövényi, Nicholas J. Talbot, Claire Veneault-Fourrey, Basil B. Xavier
BMC Genomics. 2019; 20: 605. Published online 2019 Jul 23. doi: 10.1186/s12864-019-5629-x
PMCID:
PMC6652019
8.
Subhasis Karmakar, Karabi Datta, Kutubuddin Ali Molla, Dipak Gayen, Kaushik Das, Sailendra Nath Sarkar, Swapan K. Datta
Sci Rep. 2019; 9: 10461. Published online 2019 Jul 18. doi: 10.1038/s41598-019-46885-3
PMCID:
PMC6639406
9.
Susanna Pecchia, Benedetta Caggiano, Daniele Da Lio, Giovanni Cafà, Gaetan Le Floch, Riccardo Baroncelli
Plants (Basel) 2019 Jul; 8(7): 222. Published online 2019 Jul 14. doi: 10.3390/plants8070222
PMCID:
PMC6681257
10.
David Vela-Corcía, Dhruv Aditya Srivastava, Avis Dafa-Berger, Neta Rotem, Omer Barda, Maggie Levy
Nat Commun. 2019; 10: 2886. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.1038/s41467-019-10860-3
PMCID:
PMC6599007
11.
Hui-Min Zhang, Chuan-Xia Ju, Gang Li, Yong Sun, Yu Peng, Ying-Xia Li, Xiao-Ping Peng, Hong-Xiang Lou
Mar Drugs. 2019 Jul; 17(7): 383. Published online 2019 Jun 26. doi: 10.3390/md17070383
PMCID:
PMC6669556
12.
Chenmi Mo, Chong Xie, Gaofeng Wang, Juan Liu, Qiuyan Hao, Xueqiong Xiao, Yannong Xiao
Int J Mol Sci. 2019 Jun; 20(12): 2978. Published online 2019 Jun 18. doi: 10.3390/ijms20122978
PMCID:
PMC6627767
13.
Jiao Feng, Zhiwen Chen, Liya He, Xing Xiao, Chunmei Chen, Jieming Chu, Eleftherios Mylonakis, Liyan Xi
Mycobiology. 2019; 47(2): 207–216. Published online 2019 Jun 17. doi: 10.1080/12298093.2019.1620975
PMCID:
PMC6691920
14.
Dae Yong Kim, Bu Young Choi
Int J Mol Sci. 2019 Jun; 20(12): 2926. Published online 2019 Jun 14. doi: 10.3390/ijms20122926
PMCID:
PMC6627852
15.
Songwei Li, Yijie Dong, Lin Li, Yi Zhang, Xiufen Yang, Hongmei Zeng, Mingwang Shi, Xinwu Pei, Dewen Qiu, Qianhua Yuan
Int J Mol Sci. 2019 Jun; 20(11): 2849. Published online 2019 Jun 11. doi: 10.3390/ijms20112849
PMCID:
PMC6600160
16.
Yuxuan Hou, Yifeng Wang, Liqun Tang, Xiaohong Tong, Ling Wang, Lianmeng Liu, Shiwen Huang, Jian Zhang
iScience. 2019 Jun 28; 16: 499–510. Published online 2019 Jun 11. doi: 10.1016/j.isci.2019.06.009
PMCID:
PMC6593165
17.
Donglin Zhao, Xiaobin Han, Dan Wang, Minghong Liu, Jianyu Gou, Yulong Peng, Jing Liu, Yiqiang Li, Fei Cao, Chengsheng Zhang
Front Microbiol. 2019; 10: 1285. Published online 2019 Jun 7. doi: 10.3389/fmicb.2019.01285
PMCID:
PMC6568041
18.
Wonyong Kim, Brad Cavinder, Robert H. Proctor, Kerry O’Donnell, Jeffrey P. Townsend, Frances Trail
Front Microbiol. 2019; 10: 1247. Published online 2019 Jun 7. doi: 10.3389/fmicb.2019.01247
PMCID:
PMC6568001
19.
Chaoling Xue, Hongtai Li, Zhiguo Liu, Lili Wang, Yitong Zhao, Ximeng Wei, Hu Fang, Mengjun Liu, Jin Zhao
BMC Genomics. 2019; 20: 464. Published online 2019 Jun 7. doi: 10.1186/s12864-019-5789-8
PMCID:
PMC6555936
20.
Anil Kumar Nalini Chandran, Sunok Moon, Yo-Han Yoo, Yoon-Shil Gho, Peijian Cao, Rita Sharma, Manoj K Sharma, Pamela C Ronald, Ki-Hong Jung
Database (Oxford) 2019; 2019: baz061. Published online 2019 Jun 6. doi: 10.1093/database/baz061
PMCID:
PMC6553503

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center