U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 285

1.
Xin-Wei Zhao, Jiaqi Wu, Hirohisa Kishino, Ling Chen
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(17): 9720. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.3390/ijms23179720
PMCID:
PMC9456351
2.
Dini Hu, Yujun Tang, Chen Wang, Yingjie Qi, Make Ente, Xuefeng Li, Dong Zhang, Kai Li, Hongjun Chu
Front Vet Sci. 2022; 9: 832062. Published online 2022 Jun 22. doi: 10.3389/fvets.2022.832062
PMCID:
PMC9257286
3.
Lizhu Jiang, Chao Liu, Baizhen Zhao, Chen Ma, Yan Yin, Qixin Zhou, Lin Xu, RongRong Mao
Front Mol Neurosci. 2022; 15: 871679. Published online 2022 Jun 16. doi: 10.3389/fnmol.2022.871679
PMCID:
PMC9245039
4.
Kaijiao Hu, Longbao Lv, Hui Huang, Guangnian Yin, Jie Gao, Jianping Liu, Yaying Yang, Wenxin Zeng, Yan Chen, Ni Zhang, Feiyan Zhang, Yuhua Ma, Feilan Chen
Front Immunol. 2022; 13: 889596. Published online 2022 May 27. doi: 10.3389/fimmu.2022.889596
PMCID:
PMC9196886
5.
Shuming Sun, Han Liu, Yan Hu, Yanpeng Wang, Mingri Zhao, Yijun Yuan, Yafei Han, Yingying Jing, Jin Cui, Xiaoxiang Ren, Xiao Chen, Jiacan Su
Bioact Mater. 2023 Feb; 20: 166–178. Published online 2022 May 27. doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.05.016
PMCID:
PMC9157180
6.
Shanshan Yao, Jiulin Chan, Yue Xu, Shimei Wu, Linlin Zhang
Int J Mol Sci. 2022 Apr; 23(7): 3415. Published online 2022 Mar 22. doi: 10.3390/ijms23073415
PMCID:
PMC8998645
7.
Radhey S. Gupta, Carson Suggett
Genes (Basel) 2022 Feb; 13(2): 288. Published online 2022 Feb 1. doi: 10.3390/genes13020288
PMCID:
PMC8871558
8.
Jessica V. Jasien, A. Thomas Read, Joseph van Batenburg-Sherwood, Kristin M. Perkumas, C. Ross Ethier, W. Daniel Stamer, Brian C. Samuels
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022 Jan; 63(1): 21. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1167/iovs.63.1.21
PMCID:
PMC8764208
9.
Yong-Gang Yao, Yun Zhang
Zool Res. 2022 Jan 18; 43(1): 1–2. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.410
PMCID:
PMC8743261
10.
Daniela Tejada-Martinez, Roberto A Avelar, Inês Lopes, Bruce Zhang, Guy Novoa, João Pedro de Magalhães, Marco Trizzino
Mol Biol Evol. 2022 Feb; 39(2): msab369. Published online 2021 Dec 31. doi: 10.1093/molbev/msab369
PMCID:
PMC8837823
11.
Jingjing Song, Huaping Zheng, Jingwen Xue, Jian Liu, Qian Sun, Wei Yang, Fang Liu, Xiangyin Xiang, Kai He, Younan Chen, Jingqiu Cheng, Wei Li, Jin Jin, Juergen Brosius, Cheng Deng
EMBO Rep. 2022 Mar 3; 23(3): e53246. Published online 2021 Dec 23. doi: 10.15252/embr.202153246
PMCID:
PMC8892231
12.
Luca D. Bertzbach, Wing-Hang Ip, Thomas Dobner
Biology (Basel) 2021 Dec; 10(12): 1253. Published online 2021 Dec 1. doi: 10.3390/biology10121253
PMCID:
PMC8698265
13.
Elmoubasher A. Farag, Md Mazharul Islam, Khalid Enan, Abdel-Rahim M. El-Hussein, Devendra Bansal, Mohamed Haroun
Heliyon. 2021 Dec; 7(12): e08496. Published online 2021 Nov 27. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e08496
PMCID:
PMC8626158
14.
Mao-Sen Ye, Jin-Yan Zhang, Dan-Dan Yu, Min Xu, Ling Xu, Long-Bao Lv, Qi-Yun Zhu, Yu Fan, Yong-Gang Yao
Zool Res. 2021 Nov 18; 42(6): 692–709. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.272
PMCID:
PMC8645884
15.
Xiaoyue Ding, Li Cao, Yu Zheng, Xu Zhou, Xiaofang He, Shixia Xu, Wenhua Ren
Genes (Basel) 2021 Nov; 12(11): 1780. Published online 2021 Nov 10. doi: 10.3390/genes12111780
PMCID:
PMC8620446
16.
Ariful Islam, Jinnat Ferdous, Shariful Islam, Md. Abu Sayeed, Md. Kaisar Rahman, Otun Saha, Mohammad Mahmudul Hassan, Tahmina Shirin
Transbound Emerg Dis. 2021 Nov 9 : 10.1111/tbed.14356. doi: 10.1111/tbed.14356 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC8662162
17.
Yicong Li, Rui Wang, Huihui Wang, Feiyang Pu, Xili Feng, Li Jin, Zhongren Ma, Xiao-xia Ma
Front Cell Infect Microbiol. 2021; 11: 771010. Published online 2021 Nov 5. doi: 10.3389/fcimb.2021.771010
PMCID:
PMC8602353
18.
Rong-Jun Ni, Yu-Mian Shu, Tao Li, Jiang-Ning Zhou
Front Neuroanat. 2021; 15: 763298. Published online 2021 Nov 2. doi: 10.3389/fnana.2021.763298
PMCID:
PMC8593333
19.
Shuyu Shou, Menghui Liu, Yang Yang, Ning Kang, Yingying Song, Dan Tan, Nannan Liu, Feifei Wang, Jing Liu, Youhua Xie
Front Microbiol. 2021; 12: 626553. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.3389/fmicb.2021.626553
PMCID:
PMC8438334
20.
Zihao He, Jichen Zhao, Xieyan Chen, Minze Liao, Yuan Xue, Jianing Zhou, Haozhen Chen, Guoliang Chen, Shuang Zhang, Chengbo Sun
Front Microbiol. 2021; 12: 710845. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.3389/fmicb.2021.710845
PMCID:
PMC8427283

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is temporarily unavailable.

Support Center