Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 238

1.
Jingsi Peng, Shi Min, Ping Qing, Minda Yang
Foods. 2021 Jun; 10(6): 1373. Published online 2021 Jun 14. doi: 10.3390/foods10061373
PMCID:
PMC8231840
2.
Tengteng Zhang, Chao Li, Xue Zhang, Chundi Wang, Andrew J. Roger, Feng Gao
Int J Mol Sci. 2021 Mar; 22(5): 2546. Published online 2021 Mar 3. doi: 10.3390/ijms22052546
PMCID:
PMC7961746
3.
Diane Purcell-Meyerink, Michael A. Packer, Thomas T. Wheeler, Maria Hayes
Molecules. 2021 Mar; 26(5): 1306. Published online 2021 Feb 28. doi: 10.3390/molecules26051306
PMCID:
PMC7957606
4.
Hyeonah Shim, Hyeon Ju Lee, Junki Lee, Hyun-Oh Lee, Jong-Hwa Kim, Tae-Jin Yang, Nam-Soo Kim
Int J Mol Sci. 2021 Jan; 22(2): 641. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.3390/ijms22020641
PMCID:
PMC7827865
5.
Inger Aakre, Lidunn Tveito Evensen, Marian Kjellevold, Lisbeth Dahl, Sigrun Henjum, Jan Alexander, Lise Madsen, Maria Wik Markhus
Nutrients. 2020 Nov; 12(11): 3483. Published online 2020 Nov 13. doi: 10.3390/nu12113483
PMCID:
PMC7697291
6.
Chung Hyun Cho, Seung In Park, Claudia Ciniglia, Eun Chan Yang, Louis Graf, Debashish Bhattacharya, Hwan Su Yoon
BMC Evol Biol. 2020; 20: 112. Published online 2020 Sep 7. doi: 10.1186/s12862-020-01677-6
PMCID:
PMC7487498
7.
Guangyu E. Chen, C. Neil Hunter
Biochem J. 2020 Jun 26; 477(12): 2313–2325. Prepublished online 2020 May 29. Published online 2020 Jun 24. doi: 10.1042/BCJ20200221
PMCID:
PMC7319587
8.
Jamelle A. Brown, Melissa J. Sammy, Scott W. Ballinger
Redox Biol. 2020 Sep; 36: 101568. Published online 2020 May 26. doi: 10.1016/j.redox.2020.101568
PMCID:
PMC7281786
9.
Guoliang Wang, Na Liu, Yue Li, Lei Zhang, Maria Dyah Nur Meinita, Weizhou Chen, Tao Liu, Shan Chi
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(2): 1282–1283. Published online 2020 Mar 2. doi: 10.1080/23802359.2018.1431070
PMCID:
PMC7510834
10.
Tae Jin Cho, Min Suk Rhee
Mar Drugs. 2020 Jan; 18(1): 14. Published online 2019 Dec 23. doi: 10.3390/md18010014
PMCID:
PMC7024182
11.
Zhanru Shao, Pengyan Zhang, Chang Lu, Shaoxuan Li, Zhihang Chen, Xiuliang Wang, Delin Duan
BMC Genomics. 2019; 20: 975. Published online 2019 Dec 12. doi: 10.1186/s12864-019-6366-x
PMCID:
PMC6909449
12.
Yuya Kumagai, Ryota Tsubouchi, Yoshikatsu Miyabe, Tomoyuki Takeda, Kohsuke Adachi, Hajime Yasui, Hideki Kishimura
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3177–3178. Published online 2019 Sep 24. doi: 10.1080/23802359.2019.1668733
PMCID:
PMC7707313
13.
Tessa M. Page, Carmel McDougall, Guillermo Diaz-Pulido
Sci Rep. 2019; 9: 12611. Published online 2019 Aug 30. doi: 10.1038/s41598-019-48283-1
PMCID:
PMC6717203
14.
Koji Mikami, Chengze Li, Ryunosuke Irie, Yoichiro Hama
Commun Biol. 2019; 2: 299. Published online 2019 Aug 7. doi: 10.1038/s42003-019-0549-5
PMCID:
PMC6685973
15.
Minxiu Sun, Zhujun Zhu, Juanjuan Chen, Rui Yang, Qijun Luo, Wei Wu, Xiaojun Yan, Haimin Chen
BMC Plant Biol. 2019; 19: 325. Published online 2019 Jul 19. doi: 10.1186/s12870-019-1928-2
PMCID:
PMC6642608
16.
Tao Liu, Xianming Tang, Xuli Jia, Xiangyu Wu, Min Huang, Jun Zeng, Weizhou Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2598–2599. Published online 2019 Jul 18. doi: 10.1080/23802359.2019.1642161
PMCID:
PMC7706543
17.
Tao Liu, Xianming Tang, Xuli Jia, Xiangyu Wu, Min Huang, Jun Zeng, Weizhou Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2606–2607. Published online 2019 Jul 17. doi: 10.1080/23802359.2019.1642162
PMCID:
PMC7706992
18.
Weizhou Chen, Tao Liu, Xianming Tang, Xuli Jia, Xiangyu Wu
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2608–2609. Published online 2019 Jul 17. doi: 10.1080/23802359.2019.1642163
PMCID:
PMC7706572
19.
Linda I. Hu, Ekaterina V. Filippova, Joseph Dang, Sergii Pshenychnyi, Jiapeng Ruan, Olga Kiryukhina, Wayne F. Anderson, Misty L. Kuhn, Alan J. Wolfe
PLoS One. 2018; 13(12): e0207563. Published online 2018 Dec 18. doi: 10.1371/journal.pone.0207563
PMCID:
PMC6298664
20.
Monica O. Paiano, Andrea Del Cortona, Joana F. Costa, Shao-Lun Liu, Heroen Verbruggen, Olivier De Clerck, Orlando Necchi, Jr
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 607–610. Published online 2018 May 23. doi: 10.1080/23802359.2018.1473734
PMCID:
PMC7799738

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center