Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 33

1.
Ye Wang, Qingxun Zhang, Shuyi Han, Ying Li, Bo Wang, Guohui Yuan, Peiyang Zhang, Ziwen Yang, Heng Zhang, Yali Sun, Jiyong Chen, Xueqing Han, Hongxuan He
Front Vet Sci. 2021; 8: 727166. Published online 2021 Sep 30. doi: 10.3389/fvets.2021.727166
PMCID:
PMC8514825
2.
Ly Na Huynh, Adama Zan Diarra, Quang Luan Pham, Nhiem Le-Viet, Jean-Michel Berenger, Van Hoang Ho, Xuan Quang Nguyen, Philippe Parola
PLoS Negl Trop Dis. 2021 Sep; 15(9): e0009813. Published online 2021 Sep 28. doi: 10.1371/journal.pntd.0009813
PMCID:
PMC8500424
3.
Sofia Paraskevopoulou, Simon Käfer, Florian Zirkel, Alexander Donath, Malte Petersen, Shanlin Liu, Xin Zhou, Christian Drosten, Bernhard Misof, Sandra Junglen
Virus Evol. 2021 Jan; 7(1): veab030. Published online 2021 Mar 30. doi: 10.1093/ve/veab030
PMCID:
PMC8129625
4.
José M. C. Ribeiro, Ben J. Mans
Front Cell Infect Microbiol. 2020; 10: 374. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.3389/fcimb.2020.00374
PMCID:
PMC7396615
5.
Yuan-Yuan Hu, Lu Zhuang, Kun Liu, Yi Sun, Ke Dai, Xiao-Ai Zhang, Pan-He Zhang, Zhi-Chun Feng, Hao Li, Wei Liu
PLoS Negl Trop Dis. 2020 Jun; 14(6): e0008368. Published online 2020 Jun 10. doi: 10.1371/journal.pntd.0008368
PMCID:
PMC7307786
6.
Biswajit Bhowmick, Qian Han
Front Vet Sci. 2020; 7: 319. Published online 2020 Jun 9. doi: 10.3389/fvets.2020.00319
PMCID:
PMC7297041
7.
Heling Xu, Qi Zhang, Hao Guan, Yuening Zhong, Fenghua Jiang, Zeliang Chen, Xiaohu Han
Sci Rep. 2019; 9: 5373. Published online 2019 Mar 29. doi: 10.1038/s41598-019-41879-7
PMCID:
PMC6440996
8.
M. Daben J. Libardo, Ting-Yi Wang, Jean-Philippe Pellois, Alfredo M. Angeles-Boza
Trends Biotechnol.
Published in final edited form as: Trends Biotechnol. 2017 Aug; 35(8): 686–690. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1016/j.tibtech.2017.03.015
PMCID:
PMC5522782
9.
Tang Wang, Xin-Lou Li, Man Liu, Xiao-Jia Song, Hao Zhang, Yu-Bin Wang, Bao-Pin Tian, Xue-Sen Xing, Shi-Yue Li
Front Microbiol. 2017; 8: 387. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.3389/fmicb.2017.00387
PMCID:
PMC5340758
10.
Jimin Sun, Junfen Lin, Zhenyu Gong, Yue Chang, Xiaodong Ye, Shiping Gu, Weilong Pang, Chengwei Wang, Xiaohua Zheng, Juan Hou, Feng Ling, Xuguang Shi, Jianmin Jiang, Zhiping Chen, Huakun Lv, Chengliang Chai
Exp Appl Acarol. 2015; 65(3): 403–411. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1007/s10493-015-9880-9
PMCID:
PMC4322220
11.
Xiaodong Ye, Yi Sun, Wendong Ju, Xin Wang, Wuchun Cao, Mingyu Wu
Parasit Vectors. 2014; 7: 512. Published online 2014 Nov 19. doi: 10.1186/s13071-014-0512-8
PMCID:
PMC4237728
12.
Weiqing Zheng, Haiying Chen, Xiaoqing Liu, Xuejian Guo, Renlong Fu
Korean J Parasitol. 2011 Dec; 49(4): 419–422. Published online 2011 Dec 16. doi: 10.3347/kjp.2011.49.4.419
PMCID:
PMC3279682
13.
Jimin Sun, Guiming Fu, Junfen Lin, Xiuping Song, Liang Lu, Qiyong Liu
BMC Infect Dis. 2010; 10: 121. Published online 2010 May 20. doi: 10.1186/1471-2334-10-121
PMCID:
PMC2886056
14.
Xiangyun Lu, Qiaolin Che, Yi Lv, Meijuan Wang, Zekuan Lu, Feifei Feng, Jingze Liu, Haining Yu
Protein Sci. 2010 Mar; 19(3): 392–397. Published online 2009 Dec 21. doi: 10.1002/pro.317
PMCID:
PMC2866266
15.
Wu-Chun Cao, Yu-Min Gao, Pan-He Zhang, Xi-Tan Zhang, Qing-Hua Dai, J. Stephen Dumler, Li-Qun Fang, Hong Yang
J Clin Microbiol. 2000 Jul; 38(7): 2778–2780.
PMCID:
PMC87030
16.
Reiko Arai, Megumi Sato, Miwako Kato, Junko Aoki, Akiko Nishida, Kaori Watanabe, Chika Hirokawa, Sumire Ikeda, Kozo Watanabe, Maria Angenica F. Regilme, Marcello Otake Sato, Tsutomu Tamura
Sci Rep. 2021; 11: 2595. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1038/s41598-021-81587-9
PMCID:
PMC7844008
17.
Lars Eisen
Ticks Tick Borne Dis.
Published in final edited form as: Ticks Tick Borne Dis. 2020 May; 11(3): 101359. Published online 2019 Dec 14. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.101359
PMCID:
PMC7127979
18.
Ender Dinçer, Sabri Hacıoğlu, Sırrı Kar, Nergis Emanet, Annika Brinkmann, Andreas Nitsche, Aykut Özkul, Yvonne-Marie Linton, Koray Ergünay
Viruses. 2019 Nov; 11(11): 1071. Published online 2019 Nov 17. doi: 10.3390/v11111071
PMCID:
PMC6893481
19.
Sarah Temmam, Thomas Bigot, Delphine Chrétien, Mathilde Gondard, Philippe Pérot, Virginie Pommelet, Evelyne Dufour, Stéphane Petres, Elodie Devillers, Thavry Hoem, Valérie Pinarello, Vibol Hul, Khamsing Vongphayloth, Jeffrey C. Hertz, Irène Loiseau, Marine Dumarest, Veasna Duong, Muriel Vayssier-Taussat, Marc Grandadam, Emmanuel Albina, Philippe Dussart, Sara Moutailler, Julien Cappelle, Paul T. Brey, Marc Eloit
mSphere. 2019 Nov-Dec; 4(6): e00645-19. Published online 2019 Nov 6. doi: 10.1128/mSphere.00645-19
PMCID:
PMC6835211
20.
Ben J. Mans
Front Physiol. 2019; 10: 530. Published online 2019 May 1. doi: 10.3389/fphys.2019.00530
PMCID:
PMC6504839

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center