Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 304

1.
Lunlun Gao, Neng Wei, Guoping Yang, Zhenxian Zhang, Guizhou Liu, Chuantao Cai
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 41. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1186/s13002-019-0316-1
PMCID:
PMC6699132
2.
Charles Williams, Raquel Pazos, Félix Royo, Esperanza González, Meritxell Roura-Ferrer, Aitor Martinez, Jorge Gamiz, Niels-Christian Reichardt, Juan M Falcón-Pérez
Sci Rep. 2019; 9: 11920. Published online 2019 Aug 15. doi: 10.1038/s41598-019-48499-1
PMCID:
PMC6695415
3.
Kira C. M. Neller, Camille A. Diaz, Adrian E. Platts, Katalin A. Hudak
Front Plant Sci. 2019; 10: 1002. Published online 2019 Aug 6. doi: 10.3389/fpls.2019.01002
PMCID:
PMC6691146
4.
Yongkun Chen, Bo Zhang, Canhui Li, Chunxia Lei, Chunyan Kong, Yu Yang, Ming Gong
PLoS One. 2019; 14(7): e0219837. Published online 2019 Jul 18. doi: 10.1371/journal.pone.0219837
PMCID:
PMC6638956
5.
Hsueh-Wei Chang, Pei-Feng Liu, Wei-Lun Tsai, Wan-Hsiang Hu, Yu-Chang Hu, Hsiu-Chen Yang, Wei-Yu Lin, Jing-Ru Weng, Chih-Wen Shu
Toxins (Basel) 2019 Jun; 11(6): 313. Published online 2019 Jun 2. doi: 10.3390/toxins11060313
PMCID:
PMC6628400
6.
Shuo Li
Cells. 2019 May; 8(5): 508. Published online 2019 May 27. doi: 10.3390/cells8050508
PMCID:
PMC6562653
7.
Stefania Zuppone, Maria Serena Fabbrini, Riccardo Vago
Biomedicines. 2019 Jun; 7(2): 38. Published online 2019 May 17. doi: 10.3390/biomedicines7020038
PMCID:
PMC6630761
8.
Shengcai Liu, Xueli Zheng, Junfei Pan, Liyun Peng, Chunzhen Cheng, Xiao Wang, Chunli Zhao, Zihao Zhang, Yuling Lin, Xu XuHan, Zhongxiong Lai
PLoS One. 2019; 14(4): e0216001. Published online 2019 Apr 25. doi: 10.1371/journal.pone.0216001
PMCID:
PMC6483260
9.
Yawei Wu, Juan Xu, Yizhong He, Meiyan Shi, Xiumei Han, Wenyun Li, Xingwu Zhang, Xiaopeng Wen
Molecules. 2019 Mar; 24(6): 1114. Published online 2019 Mar 20. doi: 10.3390/molecules24061114
PMCID:
PMC6470951
10.
William N. Setzer
Medicines (Basel) 2018 Dec; 5(4): 121. Published online 2018 Nov 12. doi: 10.3390/medicines5040121
PMCID:
PMC6313439
11.
Pooja Mahajan, Jyotsna Kaushal
J Toxicol. 2018; 2018: 4864365. Published online 2018 Oct 23. doi: 10.1155/2018/4864365
PMCID:
PMC6218723
12.
Xing Xu, Ling Duan, Jingwen Yu, Chenggang Su, Jinhua Li, Dan Chen, Xingguo Zhang, Hongyuan Song, Yu Pan
FEBS Open Bio. 2018 Nov; 8(11): 1820–1829. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/2211-5463.12520
PMCID:
PMC6212650
13.
Massimo Bortolotti, Andrea Bolognesi, Letizia Polito
Toxins (Basel) 2018 Aug; 10(8): 323. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.3390/toxins10080323
PMCID:
PMC6115712
14.
Yongkun Chen, Junkai Zhi, Hao Zhang, Jian Li, Qihong Zhao, Jichen Xu
PLoS One. 2018; 13(6): e0199721. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1371/journal.pone.0199721
PMCID:
PMC6013110
15.
José L. González-Alfonso, David Rodrigo-Frutos, Efres Belmonte-Reche, Pablo Peñalver, Ana Poveda, Jesús Jiménez-Barbero, Antonio O. Ballesteros, Yoshihiko Hirose, Julio Polaina, Juan C. Morales, María Fernández-Lobato, Francisco J. Plou
Molecules. 2018 Jun; 23(6): 1271. Published online 2018 May 25. doi: 10.3390/molecules23061271
PMCID:
PMC6100302
16.
Stephen L. Thornton, Lisa Oller, Doyle M. Coons
Kans J Med. 2018 May; 11(2): 24–33. Published online 2018 May 18.
PMCID:
PMC5962316
17.
Daniel Slodowicz, Patrice Descombes, David Kikodze, Olivier Broennimann, Heinz Müller‐Schärer
Ecol Evol. 2018 May; 8(9): 4431–4442. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1002/ece3.4005
PMCID:
PMC5938453
18.
Feng Zhu, Yang-Kai Zhou, Zhao-Lin Ji, Xiao-Ren Chen
Front Plant Sci. 2018; 9: 146. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.3389/fpls.2018.00146
PMCID:
PMC5811460
19.
Diana Keller, Albert Sundrum
Vet Rec. 2018 Apr 7; 182(14): 407. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.1136/vr.104555
PMCID:
PMC5890642
20.
Qingquan Liu, Le Luo, Luqing Zheng
Int J Mol Sci. 2018 Feb; 19(2): 335. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.3390/ijms19020335
PMCID:
PMC5855557

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center