Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2702

1.
Ana Carolina dos Santos Gomes, Daniel Falkoski, Evy Battaglia, Mao Peng, Maira Nicolau de Almeida, Nancy Coconi Linares, Jean-Paul Meijnen, Jaap Visser, Ronald P. de Vries
Biotechnol Biofuels. 2019; 12: 220. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.1186/s13068-019-1556-y
PMCID:
PMC6745793
2.
Luis Salgado, Silvia Blank, Reza Alipour Moghadam Esfahani, Janice L. Strap, Dario Bonetta
BMC Microbiol. 2019; 19: 216. Published online 2019 Sep 12. doi: 10.1186/s12866-019-1577-5
PMCID:
PMC6740014
3.
FEN YANG, JENS D. JENSEN, BIRTE SVENSSON, HANS J. L. JØRGENSEN, DAVID B. COLLINGE, CHRISTINE FINNIE
Mol Plant Pathol. 2012 Jun; 13(5): 445–453. Published online 2011 Nov 1. doi: 10.1111/j.1364-3703.2011.00759.x
PMCID:
PMC6638632
4.
Leigang Zhang, Baicun Li, Yu Zhang, Xiaojing Jia, Mingguo Zhou
Mol Plant Pathol. 2016 Jan; 17(1): 16–28. Published online 2015 May 12. doi: 10.1111/mpp.12258
PMCID:
PMC6638496
5.
Wen‐Qi Zhang, Yue‐Jing Gui, Dylan P. G. Short, Ting‐Gang Li, Dan‐Dan Zhang, Lei Zhou, Chun Liu, Yu‐Ming Bao, Krishna V. Subbarao, Jie‐Yin Chen, Xiao‐Feng Dai
Mol Plant Pathol. 2018 Apr; 19(4): 841–857. Published online 2017 Jul 31. doi: 10.1111/mpp.12569
PMCID:
PMC6638078
6.
Stephanie van Wyk, Christopher H. Harrison, Brenda D. Wingfield, Lieschen De Vos, Nicolaas A. van der Merwe, Emma T. Steenkamp
PeerJ. 2019; 7: e7447. Published online 2019 Aug 26. doi: 10.7717/peerj.7447
PMCID:
PMC6714961
7.
Rosemary A. Cripwell, Shaunita H. Rose, Lorenzo Favaro, Willem H. van Zyl
Biotechnol Biofuels. 2019; 12: 201. Published online 2019 Aug 20. doi: 10.1186/s13068-019-1541-5
PMCID:
PMC6701143
8.
Yanan Li, Yueyan Hu, Zhu Zhu, Kaili Zhao, Guodong Liu, Lushan Wang, Yinbo Qu, Jian Zhao, Yuqi Qin
Biotechnol Biofuels. 2019; 12: 198. Published online 2019 Aug 20. doi: 10.1186/s13068-019-1539-z
PMCID:
PMC6700826
9.
Chengcheng Li, Ai-Ping Pang, Hang Yang, Roujing Lv, Zhihua Zhou, Fu-Gen Wu, Fengming Lin
Biotechnol Biofuels. 2019; 12: 200. Published online 2019 Aug 20. doi: 10.1186/s13068-019-1538-0
PMCID:
PMC6700804
10.
Rahul Mahadev Shelake, Dibyajyoti Pramanik, Jae-Yean Kim
Microorganisms. 2019 Aug; 7(8): 269. Published online 2019 Aug 17. doi: 10.3390/microorganisms7080269
PMCID:
PMC6723455
11.
Pei Liu, Guoxiu Zhang, Yumeng Chen, Jian Zhao, Wei Wang, Dongzhi Wei
Biotechnol Biofuels. 2019; 12: 195. Published online 2019 Aug 13. doi: 10.1186/s13068-019-1536-2
PMCID:
PMC6691542
12.
Lucas Ferreira Ribeiro, Vanesa Amarelle, Luana de Fátima Alves, Guilherme Marcelino Viana de Siqueira, Gabriel Lencioni Lovate, Tiago Cabral Borelli, María-Eugenia Guazzaroni
Molecules. 2019 Aug; 24(16): 2879. Published online 2019 Aug 8. doi: 10.3390/molecules24162879
PMCID:
PMC6719137
13.
Tae-Geun Kil, Su-Hwan Kang, Tae-Hun Kim, Kyung-Chul Shin, Deok-Kun Oh
Int J Mol Sci. 2019 Aug; 20(16): 3854. Published online 2019 Aug 7. doi: 10.3390/ijms20163854
PMCID:
PMC6721153
14.
Lei Wang, Renfei Yang, Yanli Cao, Fanglin Zheng, Xiangfeng Meng, Yaohua Zhong, Guanjun Chen, Weixin Zhang, Weifeng Liu
Front Microbiol. 2019; 10: 1700. Published online 2019 Aug 6. doi: 10.3389/fmicb.2019.01700
PMCID:
PMC6691364
15.
Lawrence P. Wackett
Microb Biotechnol. 2019 Sep; 12(5): 1090–1091. Published online 2019 Aug 5. doi: 10.1111/1751-7915.13469
PMCID:
PMC6681399
16.
Dangdang Wang, Congcong Zhao, Shimin Liu, Tao Zhang, Junhu Yao, Yangchun Cao
AMB Express. 2019; 9: 121. Published online 2019 Jul 29. doi: 10.1186/s13568-019-0846-x
PMCID:
PMC6663944
17.
Aroa Rodriguez-Iglesias, Monika Schmoll
Sci Rep. 2019; 9: 10995. Published online 2019 Jul 29. doi: 10.1038/s41598-019-47421-z
PMCID:
PMC6662751
18.
Tian Zhang, Xiao-Chen Shi, Yangyang Xia, Liqiang Mai, Pier-Luc Tremblay
Sci Rep. 2019; 9: 10879. Published online 2019 Jul 26. doi: 10.1038/s41598-019-47427-7
PMCID:
PMC6659633
19.
Ke Xiong, Jie Hou, Yuefeng Jiang, Xiuting Li, Chao Teng, Qin Li, Guangsen Fan, Ran Yang, Chengnan Zhang
BMC Biotechnol. 2019; 19: 51. Published online 2019 Jul 25. doi: 10.1186/s12896-019-0541-7
PMCID:
PMC6659274
20.
Sokny Ly, F. Bajoul Kakahi, Hasika Mith, Chanvorleak Phat, Barbara Fifani, Tierry Kenne, Marie-Laure Fauconnier, Frank Delvigne
Microorganisms. 2019 Jul; 7(7): 206. Published online 2019 Jul 20. doi: 10.3390/microorganisms7070206
PMCID:
PMC6680646

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center