U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 66457

1.
Pål Ø. Falnes, Jędrzej M. Małecki, Maria C. Herrera, Mads Bengtsen, Erna Davydova
J Biol Chem. 2023 Jun; 299(6): 104661. Published online 2023 Mar 29. doi: 10.1016/j.jbc.2023.104661
PMCID:
PMC10238732
2.
Guanshen Cui, Kangning Dong, Jia-Yi Zhou, Shang Li, Ying Wu, Qinghua Han, Bofei Yao, Qunlun Shen, Yong-Liang Zhao, Ying Yang, Jun Cai, Shihua Zhang, Yun-Gui Yang
Nat Commun. 2023; 14: 3205. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.1038/s41467-023-39016-0
PMCID:
PMC10238425
3.
Pietro Fontana, Sara C. Buch-Larsen, Osamu Suyari, Rebecca Smith, Marcin J. Suskiewicz, Kira Schützenhofer, Antonio Ariza, Johannes Gregor Matthias Rack, Michael L. Nielsen, Ivan Ahel
Nat Commun. 2023; 14: 3200. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.1038/s41467-023-38793-y
PMCID:
PMC10238386
4.
F. Sardina, A. Conte, S. Paladino, G.M. Pierantoni, C. Rinaldo
Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2023 Jun; 1870(5): 119465. doi: 10.1016/j.bbamcr.2023.119465
PMCID:
PMC10236203
5.
Quanxiang Xian, Zhihai Qiu, Suresh Murugappan, Shashwati Kala, Kin Fung Wong, Danni Li, Guofeng Li, Yizhou Jiang, Yong Wu, Min Su, Xuandi Hou, Jiejun Zhu, Jinghui Guo, Weibao Qiu, Lei Sun
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 May 30; 120(22): e2220575120. Published online 2023 May 22. doi: 10.1073/pnas.2220575120
PMCID:
PMC10235981
6.
Jin-Qi Zhou, Ling-Hui Zeng, Chen-Tao Li, Da-Hong He, Hao-Duo Zhao, Yan-Nan Xu, Zi-Tian Jin, Chong Gao
Neural Regen Res. 2023 Sep; 18(9): 1884–1889. Published online 2023 Jan 30. doi: 10.4103/1673-5374.367983
PMCID:
PMC10233755
7.
Stephanie A Roberts, Lydie Naulé, Soukayna Chouman, Tatyana Johnson, Marciana Johnson, Rona S Carroll, Victor M Navarro, Ursula B Kaiser
Endocrinology. 2022 Nov; 163(11): bqac132. Published online 2022 Aug 17. doi: 10.1210/endocr/bqac132
PMCID:
PMC10233297
8.
Sean M Davidson, Chantal M Boulanger, Elena Aikawa, Lina Badimon, Lucio Barile, Christoph J Binder, Alain Brisson, Edit Buzas, Costanza Emanueli, Felix Jansen, Miroslava Katsur, Romaric Lacroix, Sai Kiang Lim, Nigel Mackman, Manuel Mayr, Philippe Menasché, Rienk Nieuwland, Susmita Sahoo, Kaloyan Takov, Thomas Thum, Pieter Vader, Marca H M Wauben, Kenneth Witwer, Joost P G Sluijter
Cardiovasc Res. 2023 Jan; 119(1): 45–63. Published online 2022 Mar 24. doi: 10.1093/cvr/cvac031
PMCID:
PMC10233250
9.
Tianlei Xu, Xiaoqi Zheng, Ben Li, Peng Jin, Zhaohui Qin, Hao Wu
Brief Bioinform. 2020 Jan; 21(1): 120–134. Published online 2018 Nov 16. doi: 10.1093/bib/bby110
PMCID:
PMC10233247
10.
Belén Pacheco-Fiallos, Matthias K. Vorländer, Daria Riabov-Bassat, Laura Fin, Francis J. O’Reilly, Farja I. Ayala, Ulla Schellhaas, Juri Rappsilber, Clemens Plaschka
Nature.
Published in final edited form as: Nature. 2023 Apr 5; 616(7958): 828–835. Published online 2023 Apr 5. doi: 10.1038/s41586-023-05904-0
PMCID:
PMC7614608
11.
Satoshi Higurashi, Sachio Tsukada, Binta Maria Aleogho, Joo Hyun Park, Yana Al-Hebri, Masaru Tanaka, Shunji Nakano, Ikue Mori, Kentaro Noma
eLife. 2023; 12: e81418. Published online 2023 May 30. doi: 10.7554/eLife.81418
PMCID:
PMC10229132
12.
SuHyeon Oh, SangJoon Lee
Front Immunol. 2023; 14: 1148727. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fimmu.2023.1148727
PMCID:
PMC10228733
13.
Kaitlin N. Girardini, Anouk M. Olthof, Rahul N. Kanadia
Front Genet. 2023; 14: 1150212. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fgene.2023.1150212
PMCID:
PMC10228655
14.
Annika Traa, Hazel Shields, Abdelrahman AlOkda, Zenith D. Rudich, Bokang Ko, Jeremy M. Van Raamsdonk
Front Aging. 2023; 4: 1145198. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fragi.2023.1145198
PMCID:
PMC10228650
15.
Mason A. McCool, Carson J. Bryant, Hannah Huang, Lisa M. Ogawa, Katherine I. Farley-Barnes, Samuel B. Sondalle, Laura Abriola, Yulia V. Surovtseva, Susan J. Baserga
RNA Biol. 2023; 20(1): 257–271. Published online 2023 May 29. doi: 10.1080/15476286.2023.2217392
PMCID:
PMC10228412
16.
Manmohan Kumar, Shagun Sharma, Shibnath Mazumder
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1135203. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fcimb.2023.1135203
PMCID:
PMC10227438
17.
Raffi V. Aroian, Alex Loukas, Richard J. Martin
Int J Parasitol. 2023 May 29 doi: 10.1016/j.ijpara.2023.05.004 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10226775
18.
Anne Harduin-Lepers
Glycoconj J. 2023 May 29 : 1–20. doi: 10.1007/s10719-023-10123-w [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10225777
19.
Andrés R. Tejedor, Rosana Collepardo-Guevara, Jorge Ramírez, Jorge R. Espinosa
J Phys Chem B. 2023 May 25; 127(20): 4441–4459. Published online 2023 May 17. doi: 10.1021/acs.jpcb.3c01292
PMCID:
PMC10226127
20.
Yuli Li, Yaran Liu, Hongwei Yu, Fuyun Liu, Wentao Han, Qifan Zeng, Yuehuan Zhang, Lingling Zhang, Jingjie Hu, Zhenmin Bao, Shi Wang
Genomics Proteomics Bioinformatics. 2022 Dec; 20(6): 1066–1077. Published online 2022 Jul 26. doi: 10.1016/j.gpb.2022.07.001
PMCID:
PMC10225492

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center